Endovasculaire behandeling bij spataderen

Uw behandelaar heeft een behandeling van uw spataderen met behulp van een endovasculaire techniek voorgesteld. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie of Chirurgie. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt.

Wat is een endovasculaire behandeling?

Bij een endovasculaire behandeling wordt de spatader van binnenuit via een katheter verhit en dichtgeschroeid. Deze behandeling is geschikt voor grote, niet-kronkelig verlopende spataderen. In het Diakonessenhuis maken we hiervoor gebruik van radioablatie techniek. Hierbij wordt het bloedvat met radiofrequente golven (vergelijkbaar met magnetron) opgewarmd. Wij werken met het VNUS ClosureFast systeem.

Voor deze behandeling is opname in het ziekenhuis niet nodig: u gaat dezelfde dag weer naar huis.

Voorbereiding

Voorbereiding thuis

 • Wij adviseren u een hoog opgesneden onderbroek te dragen zodat de arts goed bij uw lies kan. 
 • Op de dag van de behandeling en de dag ervoor, mag u geen crème of zalf op de benen smeren. 
 • U wordt verzocht op de dag van de behandeling ruime schoenen en ruime kleding te dragen. Door de steunkous(en) die u na de behandeling moet dragen, zal een strakke broek of schoen waarschijnlijk niet passen. 
 • Als u tijdens een eerder consult of behandeling al een bruine elastische kous tot aan de lies heeft meegekregen, moet u deze meenemen op de dag van de behandeling. Als u geen elastische kous heeft meegekregen, is deze voor u beschikbaar op de dag van de behandeling. 
 • Autorijden na de ingreep kan door het verband bemoeilijkt zijn. Daarom raden wij u aan om iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent voor de behandeling, bel dan zo spoedig mogelijk met de polikliniek Dermatologie of Chirurgie om uw afspraak af te zeggen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken en wij kunnen in de vrijgekomen tijd een andere patiënt helpen.

De behandeling

Melden

Bent u onder behandeling van de dermatoloog? Meld u dan op de dag van de behandeling op de afgesproken locatie.

Bent u onder behandeling bij chirurgie? Meld u dan bij de behandelkamers in Zeist.

Gang van zaken tijdens de behandeling

In de behandelkamer wordt met het echoapparaat (de zogenaamde duplex die eerder gebruikt is bij het onderzoek van uw benen) het bloedvat dat behandeld wordt, nogmaals onderzocht. Het is namelijk altijd mogelijk dat er sinds het laatste onderzoek veranderingen zijn opgetreden waardoor de endovasculaire behandeling toch minder geschikt of zelfs onmogelijk blijkt. 

Vervolgens wordt het te behandelen been ontsmet en bedekt met steriele doeken. Uw hoofd wordt niet bedekt en u kunt gewoon met de arts en de assistentes praten. De arts prikt met een naald de ader (meestal) onder de knie aan. Door deze naald wordt een zogenaamde voerdraad in de ader geschoven. Daarna wordt de katheter ingebracht in de ader. U voelt soms het opschuiven van de voerdraad of de katheter. Als de katheter in de ader zit, krijgt u over de hele lengte van de ader injecties met een vloeistof. Deze injecties zijn pijnlijk. Er wordt zo een beschermende laag om de ader gevormd die het omliggende weefsel tegen de vrijkomende hitte beschermt. Het uiteindelijke dichtschroeien van de ader neemt hierna slechts enkele minuten in beslag. Het dichtschroeien doet geen pijn. Wel kan plaatselijk een warmtegevoel optreden.

Duur van de behandeling

De behandeling, inclusief voorbereiding, duurt een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van het aantal bloedvaten dat behandeld wordt.

Na de behandeling

Wij adviseren u om na de behandeling 15 tot 20 minuten in de buurt van de wachtkamer rond te lopen omdat er een enkele keer misselijkheid en/of duizeligheid kan optreden na de behandeling. 

Om extra druk te geven, worden er soms wattenbollen aangebracht op het behandelde gebied. Hier overheen wordt de bruine elastische kous gedaan. Als er wattenbollen zijn aangebracht, blijven die bij voorkeur 1 week zitten. Als ze te veel last (pijn) geven mag u ze na 48 uur zelf verwijderen.

Het doel van de wattenbollen en de kous is om de behandelde bloedvaten zo goed mogelijk te laten verkleven, en om te voorkomen dat ze na de behandeling weer open gaan staan.

De bruine steunkous moet u de eerste 48 uur na de operatie continu dragen. 

NB: als de kous 's nachts te veel klachten geeft mag u deze voor de nacht uitdoen. Als u 's nachts uit bed gaat om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan moet u de kous weer aantrekken. Soms ontstaan er klachten na het uittrekken van de kous. Als u het prettig vindt, mag u de kous langer dan een week dragen.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

 • Er ontstaat vaak een bloeduitstorting (blauwe plek) rond de aanprikplaatsen. Dit trekt geleidelijk aan weg. 
 • Het kan voorkomen, dat u gedurende één à twee weken (soms langer) een trekkend gevoel heeft in het behandelde gebied, met enige roodheid en/of zwelling. 
 • Pijn na de ingreep treedt soms in geringe mate gedurende enkele dagen op. Hiervoor kunt u pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) innemen. 
 • In principe gaat de behandeling gepaard met een voorbijgaande milde tromboflebitis (aderontsteking). Dit wordt gekenmerkt door een harde, wat gevoelige streng. Als de streng erg gevoelig is kan de arts een pijnstiller voorschrijven. 
 • In zeldzame gevallen treedt er zenuwirritatie op. Dit geeft een tintelend gevoel in het been. Deze bijwerking is vrijwel altijd tijdelijk van aard. 
 • In zeer zeldzame gevallen kan een gevoelszenuw in het behandelde gebied permanente schade oplopen. 
 • Over de lengte van het behandelde vat kan bruine verkleuring optreden. Meestal verdwijnt deze verkleuring na verloop van weken tot maanden. Soms houdt het langer aan. 
 • Er bestaat een zeer kleine kans op een diepe veneuze trombose. Als na de behandeling uw hele been of onderbeen zeer dik en rood wordt met een gespannen, pijnlijk gevoel moet u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie of Chirurgie (en niet wachten tot uw controleafspraak). Regelmatig bewegen na de behandeling is de belangrijkste preventieve maatregel.

Adviezen voor thuis

 • Wij raden u aan na de behandeling regelmatig te bewegen. Vermijd langdurig stilstaan en stilzitten. U mag rustig wandelen en fietsen. 
 • Duurloop, trimmen en intensief sporten zijn de eerste weken niet toegestaan. 
 • De eerste 48 uur mag u niet douchen. De vijf dagen daarna mag u alleen kort douchen met lauw water. Bij warm en te lang douchen verwijden de aderen te veel en dit komt het effect van de behandeling niet ten goede. Uzelf wassen met een washandje kan wel.    
 • Als u aanleg heeft voor spataderen, is het goed mogelijk dat, ook na de behandeling, weer nieuwe spataderen ontstaan. In de algemene folder over spataderen kunt u lezen wat u zelf kunt doen om de kans hierop te verkleinen.
   

Onderhoud van de kousen

 • U kunt de kousen wassen in een lauw sopje met een fijnwasmiddel of groene zeep. Drogen mag niet op de verwarming of in de droogtrommel. Zie verder het wasvoorschrift. 
 • Als u  zalf op uw benen wilt aanbrengen, kan dit alleen ’s avonds als u in bed ligt. Het rubber in de bruine kousen is namelijk niet bestand tegen zalf of crème.
   

Controleafspraak

U krijgt een controleafspraak een tot vier weken na de behandeling en zo nodig na ongeveer zes maanden. Tijdens deze  afspraken zal het effect van de behandeling worden bekeken. Ook wordt dan bekeken of er nog aanvullende therapie voor de kleinere resterende vaten gewenst of noodzakelijk is. Neemt u bij elke controleafspraak de bruine kous weer mee.

Problemen thuis

Als zich na de ingreep problemen voordoen, zoals langdurig nabloeden, koorts of een pijnlijk geheel gezwollen been kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Dermatologie of Chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie (088 250 5000) en vragen naar de dienstdoend dermatoloog of chirurg.

Vragen

Met vragen over de behandeling kunt u terecht bij de polikliniek Dermatologie of Chirurgie. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

(Patiënten)organisaties

De Hart&Vaatgroep/ Hartstichting
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag
Telefoonnummer: 088 - 1111 600
E-mail: [email protected]

Telefoonnummers

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 september 2021

Code: DERM11