Ergotherapie bij belasting en belastbaarheid van het lichaam

De ergotherapeut heeft met u besproken wat u kunt doen om een goed evenwicht te vinden tussen wat u kunt (belastbaarheid) en wat u wilt/moet (belasting) en hoe zij u daar in kan begeleiden. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.

Wat is belasting en belastbaarheid van het lichaam?

Onder belastbaarheid verstaan we dat wat u kunt doen. Met belasting bedoelen we wat u wil en/of moet doen. Het is prettig als belasting en belastbaarheid met elkaar in evenwicht zijn. Door ziekte kan dit evenwicht verstoord raken. Er is dan geen goed evenwicht tussen rust en activiteiten. U kunt zich dan 'uit balans' voelen. 

De behandeling

Doel van de behandeling

Om goed te functioneren is het belangrijk dat u een nieuw evenwicht vindt tussen uw belastbaarheid en de belasting van uw lichaam. Centrale vraag tijdens de behandeling is: Hoe kan ik op een goede manier met mijn energie omgaan zodat ik de dingen kan doen die ik wil en moet doen? Een dagindeling met activiteiten die past bij uw mogelijkheden kan hierbij helpen. Ook is het belangrijk om goed naar uw lichaam te luisteren.Tijdens de behandeling kijkt u samen met de ergotherapeut naar de mogelijkheden om dit nieuwe evenwicht te vinden.

Inzicht in uw dagindeling

Voor het verkrijgen van een nieuw evenwicht, is het van belang dat u de activiteiten die u dagelijks doet, afstemt op uw mogelijkheden. Hiervoor kan het goed zijn om uw huidige dagindeling nader te bekijken. U kunt bijvoorbeeld per half uur bijhouden wat u op een dag doet. Aan de hand van deze lijsten kunt u gaan bedenken wat er anders kan en op welke manier. Welke activiteiten zou u willen, welke taken 'moet' u uitvoeren en wat kunt u?

Hoe kan het anders?

Als duidelijk is hoe uw dagindeling er nu uitziet, kunt u kijken of en hoe het anders kan. U kunt daarbij denken aan:

  • het plannen van pauzes; 
  • veranderen van werkmethode. 

Houd er rekening mee dat het niet altijd makkelijk is om uw dagelijks leven te veranderen: u heeft bepaalde gewoontes en de eisen die u (en uw omgeving) aan uzelf stelt, spelen vaak ook een belangrijke rol. Het gaat hierbij dus om een proces waarbij u uw leefwijze gaat aanpassen.

Het plannen van pauzes
Veel mensen hebben de neiging om eerst de activiteiten uit te voeren die ze 'moeten'doen. De pauzes die het lichaam nodig heeft om te herstellen schieten erbij in. Op welke manier en op welke tijdstippen pauzes moeten worden ingepland, is per persoon verschillend. Bij de planning is het van belang om de leuke activiteiten ook in te plannen. Het uitvoeren van hobby’s en het bezoeken van vrienden/familie worden vaak als één van de laatste dingen ingevuld. Probeer in ieder geval één activiteit per dag te plannen die u leuk vindt: zoek ontspanning die bij u past.

Veranderen van werkmethode
Het is zinvol om uw dagelijkse activiteiten na te gaan en te bedenken: 

  • Is het noodzakelijk wat u doet? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opruimen van de strijkplank, kan deze ook op één plek blijven staan? Het voorspoelen van de afwas: is dit noodzakelijk? 
  • Hoe voert u de activiteit uit? Soms kunnen handelingen makkelijker worden gemaakt. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een mixer in plaats van een garde en sommige activiteiten kunt u zittend doen in plaats van staand.
  • Is de volgorde van het uitvoeren van de activiteiten logisch? Bent u iemand die gewend was ’s ochtends in één keer alle ‘verplichte’ activiteiten af te maken en pas tegen de middag pauze te nemen? Kunnen activiteiten worden gecombineerd? Hoe vaak loopt u per dag de trap op? Kan dit minder?

Resultaat van de behandeling

Wij streven in de behandeling naar het volgende resultaat:  

  • U heeft weer een prettig, haalbaar dagschema waar u tevreden mee bent. 
  • U functioneert beter als ouder, partner, vriend en werknemer. 
  • U heeft inzicht in uw eigen mogelijkheden en beperkingen.
     

Vragen

Mocht u naar aanleiding van de folder vragen hebben, stel ze dan gerust tijdens de therapie.

Telefoonnummers

Afdeling Ergotherapie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 januari 2018

Code: ERGO.02