Fysiotherapie na het hechten van de rotator-cuffspieren

U bent geopereerd aan uw schouder. Tijdens deze operatie heeft de orthopedisch chirurg spieren in uw schouder gehecht. De gehechte spieren vormen samen de zogenaamde rotator-cuffspiergroep. In deze folder vindt u meer informatie over de ingreep die heeft plaatsgevonden en de revalidatie na de operatie.

De rotator-cuffspieren

De rotator-cuffspiergroep heeft als belangrijkste taak om de kop en de kom van het schoudergewricht bij elkaar te houden en te stabiliseren. In één of meerdere spieren kan door een ongeval of door slijtage een scheur zijn ontstaan. De grootte en de plaats van de scheur kunnen variëren. Zo kunnen er kleine scheurtjes in de spieren aanwezig zijn, waar u gewoonlijk geen last van heeft. In het ergste geval kan de hele spiergroep afgescheurd zijn, met als gevolg dat u pijn heeft en uw schouder minder hoog kunt heffen.

Gang van zaken rond de operatie

De operatie

De orthopedisch chirurg heeft de spieren in de schouder weer gehecht. Het uiteindelijke effect van de operatie hangt echter van meer zaken af dan van de operatie alleen. Zo zal een grote scheur moeilijker genezen, dan een klein scheurtje. Maar ook de tijd die zit tussen het moment van afscheuren van de pezen en spieren en het moment waarop de orthopedisch chirurg de schade kan herstellen, is bepalend. Pezen en spieren die al langere tijd geleden zijn afgescheurd zullen vaak niet meer volledig kunnen herstellen omdat de doorbloeding in het gescheurde weefsel vaak verminderd is. Bovendien is de kracht in de betreffende spier dan aanzienlijk afgenomen.

afbeelding van het hechten van de rotator cuff spieren

Fysiotherapie tijdens het verblijf in het ziekenhuis

Na de operatie komt de fysiotherapeut bij u langs en informeert u over wat u direct na de operatie en in de komende weken mag en kan doen met uw arm. Hij/zij neemt oefeningen met u door die u thuis zelf moet uitvoeren. Ook krijgt u informatie over de fysiotherapeutische revalidatie van uw schouder.

Naar huis

Een dag na de operatie mag u naar huis, nadat de fysiotherapeut is langs geweest.

Adviezen voor thuis

Na de operatie is de schouder vaak pijnlijk en gezwollen. Dit is een normale reactie. Om de spieren en pezen na de operatie zo optimaal mogelijk te laten herstellen, is het heel belangrijk dat u de schouder de eerste zes weken niet zelf actief met de spieren beweegt. Daarom draagt u de arm de eerste zes weken dag en nacht in een brace. Wanneer de duur van deze periode voor u anders is, zal de orthopedisch chirurg u dat vertellen.

Zou u in deze weken wel de spieren gebruiken, dan bestaat de kans dat de spieren opnieuw afscheuren.  

In de eerste zes weken is het belangrijk dat u zich aan de volgende instructies houdt:

Instructies
De brace

  • U draagt de arm dag en nacht in een brace.
  • Het is aan te raden om onder uw brace een katoenen shirtje te dragen, dat neemt het eventuele zweet goed op. Zo voorkomt u huidirritaties.
  • De brace kan in een handwasje gewassen worden. U vervangt de brace dan tijdelijk voor een mitella. Zorg ervoor dat de mitella de elleboog en dus ook de schouder voldoende steun geeft.

Wassen en aankleden

  • Om de oksel te wassen mag de brace af. Uw niet geopereerde arm mag de geopereerde arm een klein stukje naar buiten bewegen. Let hierbij op dat de geopereerde schouder volledig ontspannen blijft! Vaak heeft u bij het wassen hulp nodig.
  • Wanneer de wondjes goed droog zijn, mag u douchen. Het is hierbij heel noodzakelijk dat u de geopereerde arm heel ontspannen houdt en dus niet gebruikt.
  • Houd bij het aankleden de geopereerde arm tegen het lichaam.

Oefeningen voor thuis

De fysiotherapeut in het ziekenhuis oefent met u voordat u met ontslag gaat. Het volgende oefenprogramma wordt uitgelegd en doorgenomen:

  • Buig en strek de pols 10 keer en buig en strek de vingers 10 keer. In de brace oefent u de vingers en de pols ieder uur.
  • Strekoefeningen voor de elleboog worden u voor ontslag uit het ziekenhuis geleerd door de fysiotherapeut. Deze oefening voert u thuis 3 maal per dag uit terwijl u de brace af heeft.
  • Ga goed rechtop zitten op een stoel met de brace om. De schouderbladen 10 maal naar achteren en iets naar beneden bewegen. Daarna ontspant u even.
  • 6 Weken na de operatie start de revalidatie bij uw fysiotherapeut tenzij de orthopedisch chirurg anders aangeeft.

Revalidatie

Samen met de fysiotherapeut bouwt u het dragen van de brace af en gaat u de geopereerde spieren langzaam weer gebruiken. In deze oefenfase wordt met name aandacht besteed aan het herstellen van de spierkracht van de geopereerde rotator-cuffspieren. Het kan voorkomen dat de schouder door het dragen van de brace stijf is geworden. Ook hiervoor zal de fysiotherapeut met u oefeningen doen. In de periode tussen 6 en 12 weken na de operatie mag u nog niet alle bewegingen maken. Zo moeten bovenhoofdse bewegingen en grote draaibewegingen van de schouder naar buiten worden vermeden.

Vanaf 12 weken na de operatie gaat u onder leiding van de fysiotherapeut de bewegingen van de schouder verder vergroten tot volledig bewegen. U traint uw kracht en conditie voor een zo goed mogelijk herstel van uw schouder.  

Werkhervatting

Om werkzaamheden te kunnen hervatten, moeten de geopereerde spieren en pezen de tijd hebben gehad om voldoende te genezen. Tevens moet de arm in alle richtingen weer pijnvrij kunnen bewegen. Als richtlijn kunt u aanhouden dat hier minimaal 12 weken na de operatie voor nodig zijn. Binnen deze drie maanden wordt werkhervatting afgeraden.

Lichte kantoorwerkzaamheden kunt u eerder hervatten, dan zware lichamelijke arbeid waarbij getild moet worden. Als richtlijn kunt u aanhouden dat de pijn, zwelling en stijfheid grotendeels verdwenen moeten zijn en dat uw werk deze symptomen niet mag verergeren en oproepen.
Vermijd de eerste 6 -12 weken het geven van grote krachten.

Overleg hierover met de orthopedisch chirurg of de fysiotherapeut.

Autorijden en fietsen

Het autorijden en fietsen mag u vanaf 12 weken na de operatie weer voorzichtig oppakken. Doe dit in overleg met uw fysiotherapeut. Voorwaarde is dat deze activiteiten geen pijn of stijfheid veroorzaken aan de schouder.

Sporten

Wanneer de orthopedisch chirurg het toestaat, zal u na enkele maanden ook weer bepaalde sporten mogen hervatten. Niet alle sporten zijn geschikt om na de operatie te beoefenen. Bespreek uw wensen met de orthopedisch chirurg of de fysiotherapeut. Vaak is het wel nodig nog specifiek de schouder te trainen, voordat u daadwerkelijk het sporten weer op kunt pakken.

Goed om te weten

De revalidatie na een schouderoperatie is een lange weg. U moet er vanuit gaan dat het eindresultaat vaak pas na driekwart jaar tot een jaar wordt bereikt. In deze periode zult u aanvankelijk frequent een fysiotherapeut bezoeken die samen met u oefent. Ook krijgt u een uitgebreid oefenprogramma voor thuis mee. Hoe vaak per week u fysiotherapie krijgt, hangt onder andere af van de conditie van de schouder, de stijfheid van het gewricht en het herstel van de spieren.

Wanneer u een sportwens heeft, zal de revalidatie ook langer duren dan wanneer u niet sport.

Schoudernetwerk Midden Nederland:

Heeft u nog géén eigen fysiotherapeut en/of bent u nog op zoek naar een in schouders gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt, kijk dan op de website van Schoudernetwerk Midden Nederland.

Vragen

Bij vragen over de informatie in de folder kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie van de locatie waar u geopereerd bent. Bij medische vragen kunt u bellen met de polikliniek Orthopedie van de locatie waar u geopereerd bent. 

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Afdeling Fysiotherapie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 maart 2019

Code: FYSIO.15