Gang van zaken op de Spoedeisende hulp

In deze folder vindt u informatie over de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) van het Diakonessenhuis. De Spoedeisende hulp vindt u in het Spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis Utrecht. Hier zijn alle spoedzorgactiviteiten: de Spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis, de huisartsenpost Utrecht en de dienstapotheek.

Parkeren

U kunt iemand afzetten bij de SEH. Parkeer uw auto op het parkeerterrein of in de parkeergarage van het ziekenhuis. Want bij de SEH zijn weinig parkeerplaatsen. Betaal uw kaartje bij vertrek bij de betaalautomaten bij de hoofdingang of bij de betaalautomaten in de parkeergarage.

Houd uw papieren bij de hand

Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen. Soms moeten we u of een wachtende voor u nog inschrijven als patiënt bij het Diakonessenhuis. Houd uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje bij de hand. Dan kunnen we u nog sneller helpen en de wachttijd verkorten.

Verwijzing huisarts

Voor een bezoek aan de Spoedeisende hulp heeft u een verwijzing van een huisarts nodig.

MRSA

Voor zorginstellingen is het belangrijk om te weten of u misschien een infectie met de bacterie MRSA heeft. Daarom stellen we u op de spoedeisende hulp enkele vragen over MRSA. Verder vragen wij het u te melden als:

 • u weet dat u drager bent van MRSA;
 • u werkt of woont op een veehouderij of bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens;
 • u woont in een asielzoekerscentrum;
 • u een MRSA positieve huisgenoot/partner heeft;
 • u opgenomen bent geweest in het buitenland de afgelopen zes maanden.

Heeft u dit risico? Dan nemen we voorzorgsmaatregelen en dragen we bij uw behandeling beschermende kleding.

Nuchter blijven

Na binnenkomst op de SEH moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken totdat de arts met u een behandelplan heeft besproken. Raadpleeg bij twijfel een arts/verpleegkundige.

Wachttijd op de SEH

Het kan druk zijn op de SEH. Misschien moet u wachten. De wachttijd ligt aan het aantal patiënten. We vragen hiervoor uw begrip. Houd er rekening mee dat u minimaal 2 uur op de SEH doorbrengt.

Bij binnenkomst

Als u binnenkomt op de SEH kijken we hoe dringend u hulp nodig heeft. Dit hangt af van uw situatie. Mensen met ernstigere medische klachten worden eerder geholpen. Met een code en een kleur geven we aan hoe dringend uw situatie is. Deze geven een schatting van de wachttijd.

De wachttijd is als volgt ingedeeld: 

 • Rood (U0) = U wordt direct geholpen.
 • Oranje (U1) = U wordt binnen 10 minuten geholpen
 • Geel (U2) = U wordt binnen 1 uur geholpen.
 • Groen (U3) = U wordt binnen 2 uur geholpen. 
 • Blauw (U4) = U wordt binnen 4 uur geholpen. 
 • Als het erg druk is, kan het langer duren.

Ook het benodigde specialisme en de beschikbaarheid van de arts en van de behandelruimte bepalen uw wachttijd. Patiënten met dezelfde code behandelen we in volgorde van aanmelding. Kinderen en kwetsbare ouderen krijgen voorrang (bij gelijke code). Patiënten die met een ambulance binnenkomen, krijgen voorrang op andere patiënten. Een patiënt die later binnenkomt dan u, kan dus eerder worden geholpen.

Worden uw klachten tijdens het wachten erger? Meld dit dan bij de balie.

Tijdens behandeling

Tijdens uw behandeling kunnen wachttijden ontstaan door:

 • het maken en beoordelen van een röntgenfoto; 
 • het afnemen, bepalen en beoordelen van bloedmonsters (dit hangt af van de aangevraagde onderzoeken);
 • overleg met een andere arts; 
 • het regelen van opname op een verpleegafdeling.

Regels op de SEH

Begeleiding

U mag maximaal twee mensen meenemen op de SEH. Zijn er meer mensen meegekomen? Dan kunnen zij elkaar afwisselen. Blijf in de behandelruimte of wachtruimte en ga niet op de afdeling rondlopen. Zo beschermen we de privacy van onze patiënten.

Mobiel bellen

Mobiel bellen is toegestaan, behalve op de gangen en locaties waar dit met een verbodsbordje is aangegeven. Houd u aan de regels over bellen in het ziekenhuis:

 • Zet uw mobiele telefoon op de stil- of de trilstand.
 • Praat niet te hard.
 • Zoek een plek waar u anderen niet stoort.
 • Bel niet als u wordt behandeld door de arts of verpleegkundige.

Fotograferen

Maak geen foto’s op de SEH. Zo beschermen we de privacy van onze bezoekers en ons personeel.

Onderzoek en behandeling

Een verpleegkundige of arts onderzoekt en behandelt u als u aan de beurt bent. Hij of zij meet bijvoorbeeld uw bloeddruk, maakt een hartfilmpje of röntgenfoto of neemt bloed af.

De arts doet lichamelijk onderzoek en stelt een behandelplan op. De verpleegkundige begeleidt u als extra onderzoek nodig is. U kunt hem/haar altijd om uitleg vragen als iets onduidelijk is. De arts bespreekt de onderzoeksresultaten en het behandelplan met u.

Na de behandeling

Na de behandeling zijn er drie mogelijkheden:

 • U gaat naar huis: als het nodig is, krijgt u een afspraak mee voor controle op een polikliniek. Of u krijgt een telefoonnummer om zelf een afspraak te maken. De brief voor uw huisarts verzenden we meestal digitaal. 
 • U wordt opgenomen: als opname in het ziekenhuis nodig is, regelen de verpleegkundigen van de SEH dit voor u. De verpleegkundige overlegt met de afdeling wanneer u opgehaald/gebracht kunt worden. Dit kan soms even duren. Het is voor de afdeling waar u wordt opgenomen prettig als iemand met u meekomt naar de afdeling.
 • U wordt doorverwezen: als doorverwijzing naar een polikliniek of naar een ander ziekenhuis nodig is, dan zorgt de arts voor de afspraken.

Heeft u medicijnen nodig?

Binnen kantoortijden kunt u naar uw eigen apotheek of naar de apotheek in de centrale hal van het Diakonessenhuis. Buiten de kantoortijden kunt u naar de dienstapotheek in het spoedzorgcentrum.

Openingstijden

Apotheek van het Diakonessenhuis: maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 18.00 uur.

Dienstapotheek: maandag tot en met vrijdag van 17.30 tot 8.00 uur. Op zaterdag/zondag/feestdagen 24 uur per dag.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de gastheer/gastvrouw, zorgassistent, secretaresse, verpleegkundigen of artsen van de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 april 2021

Code: SEH04