Gastroscopie (onderzoek slokdarm, maag en twaalfvingerige darm)

Binnenkort wordt bij u een gastroscopie verricht. Met een kijkinstrument, een endoscoop, bekijkt de maag-darm- leverarts de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom een gastroscopie . Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan is beschreven.

Algemeen

Wat is een gastroscopie

Een gastroscopie is een onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm waarbij de maag-darm-leverarts veel te weten kan komen over de oorzaak van uw klachten. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een speciaal instrument, de endoscoop. Een endoscoop bestaat uit een flexibele slang die ongeveer 9 mm dik is. Aan het uiteinde van de slang zit een klein lampje dat het slijmvlies van uw maag, slokdarm en twaalfvingerige darm verlicht. Een endoscoop heeft aan het uiteinde een kleine videocamera, waardoor het onderzoek op een televisiescherm te volgen is.

Doel van een gastroscopie

Met een gastroscopie kunnen op een vrij eenvoudige manier slijmvliesafwijkingen aan uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm worden opgespoord, zoals zweertjes, ontstekingen, bloedingen en gezwellen.

Voorbereiding op het onderzoek

Nuchter zijn

Voor het onderzoek moeten uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom mag u vanaf zes uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Uw medicijnen kunt u tot 2 uur voor het onderzoek met een klein slokje water innemen. Ook moet u eventuele pufjes voor de longen gewoon blijven gebruiken.

Patiënten met diabetes

  • Gebruikt u tabletten, dan moet u die vóór het onderzoek niet innemen. Zodra u na het onderzoek weer gewoon mag eten kunt u deze medicijnen weer gebruiken.
  • Spuit u ’s ochtends insuline, dan verplaatst u de injecties tot na het onderzoek, wanneer u weer mag eten.
  • Spuit u ’s avonds insuline, dan moet u de avond vóór het onderzoek 2/3 van de dosering spuiten.

Probeer de afspraak zo vroeg mogelijk te plannen. Bij vragen kunt u contact op nemen met uw diabetesverpleegkundige.

Bloedverdunnende medicijnen

De bloedverdunnende medicijnen hoeven niet gestopt te worden vóór het onderzoek. Wel is het belangrijk dit vóór het onderzoek even te melden aan de arts die het onderzoek uitvoert.

Vervoer

Als u een slaapmiddel (roesje) heeft gekregen is uw reactievermogen verminderd. Daarom mag u tot 8.00 uur de volgende ochtend niet deelnemen aan het verkeer. Dat betekent niet zelfstandig naar huis lopen, fietsen, de bus nemen of naar huis rijden. Als u niemand heeft om u op te halen, kunt u eventueel een taxi regelen voor de terugreis.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, dan moet u zich inschrijven bij de balie Patiënteninschrijving. U moet dan een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspapieren meenemen. Houd er rekening mee dat dit u meer tijd kost.

Begeleider (partner, familie)

Familie of eventuele begeleiders kunnen niet bij het onderzoek aanwezig zijn en worden verzocht in de wachtruimte plaats te nemen. Dit geldt ook voor ouders of begeleiders van kinderen en voor begeleiders die mee zijn vanwege een taalbarrière. In overleg mogen zij mee naar binnen tot aan de start van het onderzoek. Daarna worden zij verzocht in de wachtruimte plaats te nemen tot het onderzoek is voltooid.

Verhinderd

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan de afdeling Endoscopie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de afdeling Endoscopie van locatie Utrecht of Zeist. Kijk goed op welke locatie u moet zijn!

Het onderzoek

Een endoscopieverpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. Hier worden nog enkele voorbereidingen getroffen voor het onderzoek. Ook wordt u gevraagd om uw gebitsprothese en/of plaatje uit te doen. Soms wordt gevraagd een slokje anti-schuim te drinken om het onderzoek makkelijker te maken. Verder worden voorafgaand aan het onderzoek uw patiëntgegevens, naam en geboortedatum gecheckt.

U wordt verzocht om op uw linkerzijde op de onderzoekstafel te gaan liggen. De endoscopie verpleegkundige plaatst daarna een ring tussen uw kaken/tanden ter bescherming van uw gebit en van de endoscoop. De maag-darm -leverarts brengt de flexibele slang door de ring in uw keel. Het inbrengen van de slang is een vervelend gevoel. Dit gaat makkelijker als u uw kin op de borst houdt.

De maag-darm-leverarts stuurt vervolgens het uiteinde van de slang voorzichtig verder, uw slokdarm in. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant. Vervolgens schuift de maag-darm-leverarts de endoscoop naar binnen tot in de twaalfvingerige darm. Via de endoscoop wordt lucht in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm geblazen. Hierdoor gaan de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wijder openstaan en kunnen ze beter bekeken worden. Het kan zijn dat u deze lucht moet opboeren.

Extra ingrepen

Als de maag-darm-leverarts het nodig vindt, kan hij/zij tijdens de gastroscopie een stukje weefsel (biopt) wegnemen voor verder onderzoek. Uw maag-darm-leverarts vertelt u altijd welke ingreep hij of zij gaat uitvoeren. Als het weefsel is onderzocht en de resultaten bekend zijn, wordt het na een bepaalde periode (de bewaartermijn) vernietigd. Soms kan overgebleven weefsel gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het weefsel wordt voor dat doel dan geanonimiseerd. Dat betekent dat niemand kan zien dat het van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen gebruik van uw weefsel voor wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u dat kenbaar maken bij de maag-darm-leverarts voorafgaand aan het onderzoek.   

Duur van het onderzoek

De voorbereiding in de onderzoekskamer neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De gastroscopie zelf duurt ongeveer 3 minuten, tenzij er extra ingrepen worden verricht. In dat geval duurt het onderzoek iets langer.

Is het onderzoek pijnlijk?

Veel mensen vinden het inbrengen van de slang vervelend vanwege het kokhalzen. Het doet echter geen pijn. Ook hoeft u niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt, want bij het inbrengen en tijdens het onderzoek blijft er genoeg ruimte in de keelholte over om adem te kunnen halen door de neus en of mond. Als de maag-darm-leverarts een stukje weefsel wegneemt, is dit niet pijnlijk.

Keelverdoving

Incidenteel kan er keelverdoving worden gegeven. U mag dan minimaal 1 uur na het onderzoek niet eten en drinken. De keelverdoving kan een allergische reactie veroorzaken en de kans dat u zich verslikt is iets groter.

Slaapmiddel

In uitzonderlijke gevallen wordt het onderzoek met een slaapmiddel uitgevoerd. Dit wordt ook wel ‘een roesje’ of ‘sedatie’ genoemd. Als uw arts dit in uw geval noodzakelijk vindt, wordt u voor het onderzoek opgenomen op de dagbehandeling. Trek op de dag van het onderzoek een ruimvallend t-shirt of ruimvallende blouse aan. Na het onderzoek met een roesje mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zie ook de instructie bij het kopje 'Vervoer'.

Na het onderzoek

Risico's en complicaties

Een gastroscopie is een veilige onderzoeksmethode. Toch kunnen soms complicaties optreden. Een luchtweginfectie of een longontsteking kan het gevolg zijn van het verslikken in de maaginhoud. Dit gebeurt vaker bij mensen die een slaapmiddel hebben gehad. Ook kunnen problemen optreden bij spoedonderzoeken wanneer iemand niet nuchter is, bijvoorbeeld bij een maagbloeding. Een enkele keer kan een scheurtje in de slokdarm, of heel zelden, in de maag ontstaan. Dit kan gebeuren als de slang heel moeizaam door de keel gaat of als er een vernauwing in de slokdarm aanwezig is. Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek worden gedaan, hoe groter de kans op een complicatie. Toch komen deze, ook dan, slechts zelden voor.

Naar huis

Na het onderzoek, als u geen slaapmiddel heeft gekregen, mag u naar huis. Als u een slaapmiddel heeft gekregen komt u eerst op de afdeling Dagbehandeling. En als u weer goed wakker bent en wat heeft gegeten en gedronken, dan mag u onder begeleiding naar huis.

Nazorg

  • Na afloop van het onderzoek kan uw keel wel een tijdje wat rauw en gevoelig zijn, vooral als u veel hebt moeten boeren tijdens het onderzoek, maar dit gaat vrij snel over.
  • Na afloop van het onderzoek mag u, als u geen keelverdoving heeft gekregen, alles weer eten en drinken.
  • Is het onderzoek met een slaapmiddel uitgevoerd, dan mag u tot 8.00 uur de volgende dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Ook adviseren wij u de eerste twaalf uur na het onderzoek geen alcohol te gebruiken. De combinatie van het slaapmiddel en alcohol kan een negatieve invloed hebben op uw reactievermogen en uw gedrag.

Uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek uitvoert, geeft u een voorlopige uitslag. Als u een slaapmiddel (sedatie) heeft gekregen, krijgt u de voorlopige uitslag op papier mee. De definitieve uitslag krijgt u van uw behandelend arts. Is er een stukje weefsel weggenomen, dan wordt dit verder onderzocht in het laboratorium. De uitslag daarvan hoort u van uw behandelend arts.

Problemen

Als u na het onderzoek pijn en/of koorts krijgt, moet u onmiddellijk uw behandelend arts waarschuwen. Is er een stukje weefsel weggenomen, dan kunt u de eerste tijd een beetje bloed verliezen. Dit is niet ernstig, tenzij het bloeden heviger wordt. In dat geval moet u ook meteen contact opnemen met uw behandelend arts. Dit kan:

  • binnen kantoortijden via de afdeling Endoscopie (zie telefoonnummer achter in de folder)
  • buiten kantoortijden kunt u de dienstdoende arts-assistent Interne geneeskunde via het algemene nummer van het ziekenhuis bereiken

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. Voorafgaand aan het onderzoek kunt u ook altijd nog vragen stellen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Maag Lever Darm Stichting.

Telefoonnummers

Afdeling Endoscopie
088 250 5474

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Verpleegafdeling Maag, darm-, leverziekten en chirurgie (1 F)
088 250 6451 (kamer 23-26) / 088 250 6452 (kamer 15-22)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 8 april 2022

Code: MDL04