Gebruik van een elastomeerpomp

U gaat naar huis met een elastomeerpomp voor toediening van uw chemokuur thuis. In deze folder leest u hoe de elastomeerpomp werkt en vindt u adviezen voor het omgaan met de pomp.

Wat is een elastomeerpomp?

Een elastomeerpomp is een infuuspomp die langere tijd medicatie afgeeft. De pomp bestaat uit een compact en lichtgewicht flesje met daarin een ballonnetje met chemotherapie. Door lichaamswarmte van de aansluiting op het infuus in uw arm en druk van de opgeblazen ballon loopt de chemotherapie in. Het kan even duren voordat u verandering ziet in de ballon. Als de ballon volledig tegen het staafje kleeft, is deze volledig ingelopen. Dit kan een of meerdere dagen duren, afhankelijk van de dosering.

elastomeerpomp

Een volle (links), een inlopende (midden) en een lege (rechts) elastomeerpomp

Op de afdeling krijgt u een bijbehorend tasje mee. Deze kan u om uw nek / heup dragen. Neem het tasje mee bij de volgende kuur.

De pomp is in meerdere kleuren beschikbaar. In ons ziekenhuis gebruiken we een roze pomp. Alle pompen hebben dezelfde werking.

Onderdelen van de pomp

 1. Het aansluitpunt. Het blauwe dopje wordt verwijderd bij het aansluiten.
 2. Aansluiting op de infuuslijn.
 3. De begrenzer. Hiermee wordt de toedieningssnelheid van de medicatie geregeld.
 4. Beschermdop.
 5. Ballon die gevuld is met chemotherapie.
 6. Indicatorlijnen. Deze kunnen horizontaal staan, maar ook verticaal. Deze lijnen geven aan hoever de pomp is leeggelopen.
 7. De ingang voor het vullen van de ballon. Dit is al gedaan in de ziekenhuisapotheek voordat de pomp bij u wordt aangesloten.
 8. Hard omhulsel van de pomp die de ballon beschermt.
onderdelen elastomeerpomp

Onderdelen van de elastomeerpomp

Afkoppelen van de pomp

U mag de pomp niet zelf afkoppelen. Een (oncologie)verpleegkundige van de thuiszorg komt bij u thuis om de pomp te verwijderen. Wij regelen deze thuiszorg voor u. De thuiszorg is op de hoogte van de duur van uw medicatie en komt de pomp zo snel mogelijk na het inlopen verwijderen. Tot die tijd, ook als de pomp leeg is, laat u deze aangesloten zitten.

Adviezen bij gebruik van de elastomeerpomp

 • De elastomeerpomp is niet waterdicht. Baden wordt afgeraden. U mag wel douchen als u er voor zorgt dat de insteek van het infuus en de pomp droog blijven. Dit kan bijvoorbeeld door er een plastic zak omheen te doen.
 • Voorkom dat de pomp op de grond valt. ‘s Nachts kunt u de pomp het beste naast uw hoofdkussen leggen. Leg de pomp niet op de grond of hang die niet op aan een statief omdat hoogteverschillen de inloopsnelheid kunnen beïnvloeden.
 • Voorkom dat er iets aan de infuuslijn blijft haken. Dit om ervoor te zorgen dat het infuus op de juiste plek blijft zitten en om beschadiging van het infuus te voorkomen.
 • Uw lichaamstemperatuur regelt de inloopsnelheid van de chemotherapie. Vermijd te grote temperatuurverschillen, zoals temperaturen boven de 38°C (volle zon), vrieskou of een elektrische deken.
 • Zorg ervoor dat de klem van de infuuslijn altijd open is, zodat de chemotherapie door kan lopen. Controleer dit elke ochtend en avond.
klem elastomeerpomp

Linkerklem is open, rechterklem is dicht

 • Sluit bij lekkage onmiddellijk de klem en neem contact op met het ziekenhuis. Was uw huid dan grondig met water en zeep. Als het op voorwerpen lekt, maak deze dan ook schoon met water en zeep. Raak de chemotherapie niet met blote handen aan, maar draag handschoenen.
 • Als u pijn, roodheid, zwelling of een branderig gevoel heeft ter hoogte van de insteekplaats van het infuus, sluit dan de klem en neem contact op met het ziekenhuis.

Contact opnemen

Neem bij onderstaande klachten meteen contact op met het ziekenhuis.

 • koorts
 • koude rillingen
 • niet lekker worden
 • lekkage
 • pijn, roodheid of zwelling

Vragen

Ook als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis. Doe dit bij voorkeur met de afdeling die de elastomeerpomp heeft aangesloten.

Telefoonnummers

Dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie 
088 250 6562 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Verpleegafdeling Interne geneeskunde/ oncologie (3AB)
088 250 6098 (buiten kantooruren en in het weekend)

Bijgewerkt op: 4 januari 2022

Code: ONC18