Gescheurde achillespees

In deze folder vindt u informatie over een gescheurde achillespees (een achillespeesruptuur) en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een achillespeesruptuur?

Een achillespeesruptuur is het geheel of gedeeltelijk scheuren van de achillespees als gevolg van een grote of onverwachte kracht. In sommige gevallen kan de scheur voorafgegaan zijn door een peesontsteking die de pees zwakker heeft gemaakt. Een achillespeesruptuur treedt meestal op bij mannen tussen de dertig en veertig jaar die met enige regelmaat sport beoefenen.

afbeelding gescheurde achillespees

Symptomen

Bij een ruptuur heeft u het gevoel of iemand u in de kuit schopt. Er kan een zwelling of een blauwe plek rond het gebied van de achillespees ontstaan. Belasten (lopen) en op tenen staan is pijnlijk of niet mogelijk.

Diagnose en onderzoek

Een achillespeesruptuur wordt vastgesteld door voelen (palpatie) en het testen van de achillespeesfunctie. Bij voelen van de kuit is vaak duidelijk een onderbreking in het verloop van de pees vast te stellen. Het belangrijkste onderzoek is het testen van de achillespeesfunctie. Op de tenen gaan staan van het aangedane been kan niet meer of bij knijpen (thompsontest) in de ontspannen kuitspier is er geen voetbeweging meer op te wekken. Bij onduidelijkheid kan het onderzoek eventueel worden aangevuld met echografie van de achillespees.

De behandelingsmogelijkheden

Er zijn twee behandelingsmogelijkheden:   

 • Een operatieve behandeling waarbij de peesuiteinden tegen elkaar aangelegd en gehecht worden. 
 • De niet-operatieve behandeling waarbij de voet in strekstand (spitsstand) gehouden wordt met gips, tape of flexibel gips. De spitsstand van de voet zorgt ervoor dat de gescheurde peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen.   

Welke behandeling wordt gekozen hangt van een aantal factoren af, zoals leeftijd, gezondheid, sportactiviteiten.

Na de behandeling

Na een operatie

Na de operatie is er sprake van napijn. Hiervoor krijgt u paracetamol en eventueel aanvullende pijnmedicatie. Thuis kunt u dit blijven gebruiken en afbouwen als de pijn afneemt. Na de operatie krijgt u een afspraak op de gipskamer.

Gipsbehandeling (week 1 t/m 6)

Zowel bij de niet operatieve behandeling als na de operatieve behandeling  wordt u  zes weken behandeld door de gipsverbandmeester met gips, tape of flexibel gips. Uw voet wordt in deze periode vanuit de spitsstand iedere twee weken verder richting de 90 gradenstand gebracht. Het gips/ tape wordt op de gipskamer gewisseld. Tijdens deze periode loopt u met twee krukken om het been (deels) te ontlasten.

Als u geopereerd bent krijgt u gedurende deze periode fraxiparine, een middel om trombose tegen te gaan. U krijgt een recept mee voor de apotheek en er wordt uitgelegd hoe u zichzelf dagelijks moet prikken.

Nabehandeling (week 7 t/m 12)

Na zes weken komt u terug op de gipskamer voor het verwijderen van het gips/ tape. Na het verwijderen van het gips of de tape mag u het been steeds meer gaan belasten en kan het lopen worden uitgebreid. U krijgt een verwijzing voor begeleiding van een fysiotherapeut. Na twaalf weken is de pees weer volledig belastbaar en kunt u het sporten weer opbouwen. Piekbelasting voor uw achillespees moet u gedurende een periode van zes maanden vermijden.

Leefregels

 • U moet het gips of de tape droog houden. Kunststofgips kan soms door de gipsverbandmeester wel zodanig gemaakt worden dat het tegen water kan. Overleg hierover met de gipsverbandmeester die u behandelt. U kunt ook gebruik maken van een plastic zak of een speciale douchehoes. 
 • Leg de eerste week na operatie het been hoog in verband met zwelling.  
 • Zolang er gips of tape om uw been zit, kunt u niet zelf autorijden. 
 • De eerste twaalf weken kunt u niet sporten.
   

Vragen

Met vragen over de operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Als u vragen heeft over het gips of de tape kunt u contact opnemen met de gipskamer.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Gipskamer Utrecht
088 250 6213

Gipskamer Zeist
088 250 9438

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 mei 2019

Code: GIPS10