Gezichtsveldonderzoek

U heeft een afspraak gemaakt voor een gezichtsveldonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een gezichtsveldonderzoek?

Een gezichtsveldonderzoek (GVO) is een onderzoek waarbij per oog gekeken wordt of er afwijkingen zijn in het gezichtsveld (of blikveld) van het oog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal apparaat, Humphrey Field Analyser (zie afbeelding). Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in welke mate en op welke locatie de eventuele gezichtsveldafwijkingen aanwezig zijn. Dit onderzoek helpt ons om tot een diagnose en eventuele behandeling te komen.

Afbeelding Humphrey Field Analyser

Humphrey Field Analyser

Wanneer wordt dit onderzoek gedaan?

Een gezichtsveldonderzoek wordt onder andere gedaan bij patiënten die onderzocht moeten worden op gezichtsveldafwijkingen als gevolg van glaucoom, neurologische aandoeningen of maculadegeneratie. Uw oogarts zal met u bespreken wat in uw geval de reden is voor het gezichtsveldonderzoek.

Voorbereidingen

Eten en drinken

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Als u de Nederlandse taal niet zo goed begrijpt, neem dan iemand mee die de uitleg voor u kan vertalen.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde van het Diakonessenhuis op locatie Utrecht of Zeist. U wordt opgehaald door de optometrist of technisch oogheelkundig assistent die het onderzoek bij u gaat doen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het maken van een gezichtsveldonderzoek worden – in tegenstelling tot wat u misschien gewend bent bij andere oogonderzoeken - geen oogdruppels gegeven. Tijdens het onderzoek zit u met uw kin in een kinsteun en het voorhoofd rust tegen een voorhoofdssteun. Het oog dat niet wordt getest wordt met een kapje of oogpleister afgedekt. U krijgt een drukknop in de hand. Als u in het apparaat kijkt ziet u recht voor u uit een lichtje. U hoeft tijdens het onderzoek alleen maar in de richting van dit lichtje te kijken. Als u helemaal goed zit, start de optometrist of de assistent met het onderzoek.   

Het apparaat toont telkens op willekeurige plaatsen heel kort een lichtpuntje. Als u het lichtpuntje ziet, dan geeft u dat aan door één keer goed op de knop te drukken. Tijdens het onderzoek zal het lichtje voortdurend in lichtsterkte variëren. 

Wat merkt u van het gezichtsveldonderzoek?

Sommige mensen vinden het een vermoeiend onderzoek door de constante concentratie die nodig is. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten per oog. Met uitleg en voorbereidingen duurt het onderzoek in totaal ongeveer 30 minuten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts, de optometrist of de assistent.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG25