Glucosetolerantietest (GTT)

In deze folder vindt u informatie over de glucosetolerantietest (GTT). Voor dit onderzoek krijgt u suikerwater te drinken en wordt op vaste tijdstippen bloed bij u afgenomen. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht en Zeist.

Wat is een glucosetolerantietest?

Glucose is een suiker die in veel voedingsmiddelen aanwezig is. Met een glucosetolerantietest wordt nagegaan of het lichaam glucose in voldoende mate kan omzetten.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor de eerste bloedafname moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u op de dag voorafgaand aan het onderzoek na 23.00 uur niets meer mag eten, drinken of roken. Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tanden poetsen is wel toegestaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het inleveren op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname. Kijk goed op welke locatie u de afspraak heeft.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Een medewerker bloedafname neemt bloed bij u af. Hierna krijgt u 200-250 ml glucoseoplossing (suikeroplossing) te drinken. Vervolgens neemt de medewerker 2 uur na het opdrinken van de glucoseoplossing opnieuw bloed bij u af. Bij zwangere vrouwen wordt er 1 uur én 2 uur na het opdrinken van de glucoseoplossing opnieuw bloed afgenomen. 

Let op!

  • Gedurende het hele onderzoek moet u lichamelijke inspanning zoveel mogelijk vermijden.
  • Meld u tijdig voor de tweede en eventuele derde bloedafname. U mag dan direct doorlopen naar de ruimte waar de bloedafname plaatsvindt.
  • U kunt desgewenst water en thee zonder suiker drinken.

Na het onderzoek

Eten en drinken

Na de laatste bloedafname is het onderzoek klaar. U mag dan weer eten en drinken zoals u gewend bent.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 16 mei 2024

Code: KCHI10