Gynaecologische ingreep onder sedatie

U heeft een afspraak voor een gynaecologische ingreep. Deze vindt onder sedatie (met een roesje) plaats op de behandelkamer van de polikliniek Gynaecologie van het Diakonessenhuis locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de ingreep. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond uw opname.

Over de ingreep

De volgende behandelingen worden gedaan op de behandelkamer van de polikliniek Gynaecologie:

  • Novasure 
  • Hysteroscopie 
  • andere relatief kleine chirurgische/gynaecologische ingrepen

Voor specifieke informatie over deze ingrepen verwijzen we naar de desbetreffende folder op onze website.

De ingreep vindt plaats onder sedatie, ook wel een roesje genoemd. Bij sedatie krijgt u via een infuus in de arm een licht slaapmiddel toegediend waardoor u in een lichte slaap valt en geen pijn ervaart.

Voorbereiding

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Tijdstip van de behandeling

U wordt een dag voor de behandeling gebeld door een doktersassistente van de polikliniek Gynaecologie over het tijdstip van de behandeling. U hoort dan op welk tijdstip en waar u zich moet melden.

Voorbereiding thuis

  • Zorg er in verband met de sedatie voor dat iemand u na de behandeling kan begeleiden naar huis. U kunt niet zelf aan het verkeer deelnemen. 
  • Draag op de dag van de ingreep een shirt of blouse met korte mouwen in verband met het aanbrengen van het infuus. 
  • U mag tot 6 uur voor de ingreep nog iets eten en tot 2 uur voor de ingreep heldere dranken drinken. Vanaf twee uur voor de ingreep mag u niets meer eten en drinken. 
  • Afhankelijk van de behandeling krijgt u op de polikliniek Gynaecologie een recept voor pijnstillers mee die u voor de ingreep in moet nemen. Deze medicijnen kunt u bij de ziekenhuisapotheek of uw eigen apotheek ophalen. Op het recept staat aangegeven hoe en wanneer u de pijnstillers moet innemen. Voor na de ingreep is het verstandig om pijnstillers in huis te hebben. Meestal is Paracetamol (maximaal vier keer per dag 1000 mg) voldoende. 

Meenemen

Neem de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:

  • uw identiteitsbewijs 
  • eventueel tijdschrift of muziek 
  • eventueel extra ondergoed

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor de operatie wilt u dat dan zo spoedig mogelijk (bij voorkeur 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanning? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en behandeling

Melden

Op de dag van de behandeling meldt u zich nuchter op het afgesproken tijdstip bij de behandelkamer op locatie Zeist. De verpleegkundige brengt u naar de wachtruimte voor de behandeling.

De behandeling

Als u aan de beurt bent wordt u door de verpleegkundige naar de kleedruimte gebracht. U wordt verzocht zich van onderen uit te kleden. De doktersassistente laat u aan de andere kant van deze kleedruimte binnen in de behandelkamer. Daar krijgt u een infuus in hand of arm en wordt de sedatie toegediend. Hierdoor wordt u slaperig. De gynaecoloog of gynaecoloog in opleiding voert de afgesproken behandeling uit. Hierna wordt u weer wakker.

Na de ingreep

Bijkomen 

Na de behandeling kunt u rustig bijkomen in een relaxstoel in de daarvoor speciaal ingerichte ruimte. U krijgt daar van de verpleegkundige een kopje thee/koffie en een koek. Ook krijgt u van de verpleegkundige een advies over pijnstilling na de behandeling en een afspraak voor een controle (op de polikliniek of telefonisch).

Naar huis

Als de arts bij u is langs geweest en als u zich goed voelt, mag u weer naar huis. De arts vertelt u wat u in de periode na de operatie wel en niet mag doen. 

Vragen of problemen thuis

In geval van vragen of problemen kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie en buiten kantooruren met de triage-afdeling van de afdeling Gynaecologie in Utrecht. De telefoonnummers vind u achter in deze folder.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak mee voor een controle op de polikliniek of voor een telefonische afspraak.

Vragen

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij de polikliniek Gynaecologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Triage Gynaecologie en verloskunde
088 250 6459
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: GYN30