Hand- en polsoperaties (algemene informatie over operaties onder plaatselijke verdoving)

U heeft een afspraak voor een operatie aan uw hand of pols. Deze operatie vindt plaats in het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. De plastisch chirurg heeft de specifieke informatie over uw aandoening al met u besproken. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rond een operatie aan de hand of pols. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven.

Algemeen

U wordt geopereerd vanwege aandoeningen van strek- of buigpezen of afwijkingen aan zenuwen of bindweefsel van de hand of pols. Dit zijn veel voorkomende aandoeningen. 

Voorbereidingen op de operatie

 • Zorg ervoor dat u na de operatie wordt opgehaald. U krijgt na de operatie een stevig drukverband om de hand en pols en indien nodig een mitella (draagdoek). Hierdoor heeft u hulp nodig bij het aankleden, lopen (minder evenwicht) en in de auto stappen en kunt u niet zelf autorijden. 
 • Draag op de dag van de operatie ruimvallende, makkelijke kleding. 
 • Draag geen sieraden aan de hand of pols waaraan u geopereerd wordt. 
 • Draag op de dag van de operatie geen gekleurde nagellak in verband met de controle van de doorbloeding. 
 • Het is raadzaam om voor de ingreep paracetamol in huis te halen. Deze pijnstillers zijn te koop bij apotheek of drogist. Andere pijnstillers, zoals Diclofenac kunt u beter niet gebruiken omdat deze een bloedverdunnende werking hebben en zo de kans op nabloeden vergroten.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. 

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) melden bij de polikliniek Plastische chirurgie? U vindt de contactgegevens onder het kopje ‘Telefoonnummers’. 

Gang van zaken tijdens de operatie

Melden

Op de dag van de operatie meldt u zich op op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u geopereerd wordt. In Utrecht is dit bij de balie Patiënteninschrijving, in Zeist is dit bij de afdeling Dagbehandeling, in Doorn bij de centrale balie. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt opgehaald en naar de behandelkamer gebracht. U hoeft geen operatiekleding aan te trekken.

Verdoving

In de behandelkamer gaat u op de behandeltafel liggen met uw arm opzij. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voor deze verdoving krijgt u een prikje in de hand of pols. 

De operatie

In sommige gevallen krijgt u een bloeddrukband om uw bovenarm. Deze wordt opgeblazen. Hierdoor stopt de bloedtoevoer in uw arm en heeft de plastisch chirurg beter zicht in uw hand of pols. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten.  
Als de arts klaar is, wordt een drukverband om de hand of pols aangebracht. Hierna laat de assistente de bloeddrukband weer leeglopen. Hierdoor herstelt de bloedsomloop in uw arm. U voelt enkele minuten een prikkeling in de arm.

Tijdens de operatie vertellen de doktersassistente en de plastisch chirurg steeds wat er gaat gebeuren. Zij kunnen ook al uw vragen beantwoorden.

Risico's en mogelijke complicaties

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding of wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

 • Tijdens de ingreep kan een zenuw beschadigd worden, maar dit is extreem zeldzaam. 
 • Een enkele keer is de hand na de operatie pijnlijk of gezwollen en komt de beweging van de vingers moeilijk op gang. In dergelijke gevallen is nabehandeling door middel van handtherapie nodig. 

Na de operatie

Na de operatie kunt u meestal direct naar huis. Als de arts het nodig vindt, bijvoorbeeld als u misselijk of duizelig bent, blijft u nog even in de behandelkamer totdat u zich weer goed voelt.  

Bij- en nawerkingen

U hebt waarschijnlijk weinig pijn. Uw hand of pols wordt omhoog gehouden in een mitella om zwelling en de kans op nabloeden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Naar huis

Zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt, u kunt immers niet zelf autorijden. Vanuit het ziekenhuis kunt u eventueel een taxi bellen.

Adviezen voor thuis

 • De eerste 1 à 2 dagen na de operatie moet u de mitella dragen. Het is belangrijk dat u uw vingers regelmatig buigt en strekt om te voorkomen dat uw hand stijf wordt. ’s Nachts hoeft u de mitella niet te dragen. 
 • U mag na 3 dagen het verband verwijderen. Op de wond kunt u een gewone pleister plakken.
 • U mag douchen. Tijdens het douchen, kunt u de mitella afdoen, maar u moet ervoor zorgen dat het verband droog blijft. Na verwijdering van het verband (na 3 dagen) kunt u gewoon douchen. U mag twee weken niet zwemmen.
 • U mag de hand of pols de eerste twee weken niet belasten. Til bijvoorbeeld geen zware boodschappentassen en belast uw hand of pols niet met huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, ramen zemen etc. 

Problemen thuis

 • Na de operatie kunt u last hebben van een onaangenaam prikkelend gevoel in de hand of pols (met name ’s nachts). Als u ’s nachts wakker wordt van de pijn, kunt u het verband verwijderen en wat losser om doen. In de meeste gevallen is dit binnen enkele dagen verdwenen. 
 • De eerste dagen na de operatie kunt u een lichte temperatuursverhoging hebben. Mocht dit na zeven dagen nog zo zijn of mocht de temperatuur hoger worden dan 38,5 graden, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie. 
 • Het litteken aan de pols of hand blijft vaak langer gevoelig, vooral bij drukverhoging, zoals bij het steunen op de pols of hand. Het litteken heeft zeker drie maanden nodig om soepel te worden. U kunt het litteken ongeveer twee à drie weken na de operatie gaan masseren met vaseline of crème. Houdt er rekening mee dat het zeker zes weken duurt voordat u weer iets stevig kunt vastgrijpen en u geen last meer van het litteken heeft. 
 • Het is belangrijk deze klachten te melden bij uw controlebezoek op de polikliniek. 

Bij problemen thuis kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie tussen 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u, binnen 24 uur na de operatie, contact opnemen met de Spoedeisende hulp. Na de eerste 24 uur kunt u buiten kantooruren en in het weekend contact opnemen met uw huisarts. U vindt de contactgegevens onder het kopje ‘Telefoonnummers’. 

Controleafspraak

Na tien tot veertien dagen komt u op de polikliniek voor controle van de wond en worden de hechtingen verwijderd. Na twee weken mag u de hand of pols geleidelijk aan weer normaal gaan gebruiken. Of dit ook voor uw werk geldt, bespreekt u met uw arts. 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. De contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Telefoonnummers’. 

Telefoonnummers

Polikliniek Plastische chirurgie Utrecht
088 250 5981

Polikliniek Plastische chirurgie Zeist
088 250 5981

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 februari 2022

Code: PC02