Hartfalenpolikliniek

Uw cardioloog of huisarts heeft u verwezen naar de Hartfalenpolikliniek van het Diakonessenhuis. Binnenkort heeft u een afspraak voor een eerste bezoek. In deze folder vindt u meer informatie over de hartfalenpolikliniek.

Hartfalen

Bij hartfalen is de werking van het hart verminderd. Bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct, een hartklepaandoening, hoge bloeddruk of een hartritmestoornis.

Hierdoor krijgt uw lichaam onvoldoende zuurstof. Dit kan leiden tot klachten zoals:

  • kortademigheid
  • vermoeidheid
  • vocht vasthouden

Hartfalen is meestal niet te genezen maar met de juiste behandeling en begeleiding kan de kwaliteit van leven wel verbeteren of gelijk blijven.

Hartfalenpolikliniek

Op de Hartfalenpolikliniek wordt u behandeld en begeleid door een cardioloog met aandachtsgebied hartfalen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig specialisten in opleiding.

Uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de Hartfalenpolikliniek maken we een hartfilm (ECG). Daarna heeft u een afspraak met de verpleegkundig specialist of verpleegkundig specialist in opleiding. Deze bespreekt met u onder andere uw ziektebeeld, uw klachten, uw leefstijl en de behandeling. Ook doet hij/zij lichamelijk onderzoek naar uw hartfalen. Als het nodig is, krijgt u een bloedonderzoek. Het eerste bezoek duurt maximaal een uur. De volgende afspraken duren maximaal twintig minuten.

Behandelplan

Na uw eerste bezoek op de Hartfalenpolikliniek bespreekt een team van betrokken specialisten uw gegevens en het behandelplan. Hierin staat  onder andere welke medicijnen u nodig heeft, welke onderzoeken u krijgt en welke leefstijladviezen voor u van belang zijn. We maken met u een afspraak bij uw cardioloog, verpleegkundige specialist of verpleegkundig specialist in opleiding om het behandelplan te bespreken.

Uw afspraken op de Hartfalenpolikliniek

Voorbereidingen thuis

Als u vragen heeft over uw aandoening, schrijf deze dan vast op en neem ze mee naar uw afspraak. Zo weet u zeker dat u niets vergeet te vragen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem bij elk bezoek uw identiteitsbewijs en een overzicht van uw medicijnen  mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw bezoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor uw bezoek) aan het secretariaat van polikliniek Cardiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.
Als u koorts heeft, kunt u zich het beste afmelden. Voelt u zich om andere redenen niet goed, neem dan altijd contact op met de Hartfalenpolikliniek tijdens het telefonisch spreekuur.

Melden

U kunt zich melden op de polikliniek Cardiologie van de locatie waar u uw afspraak heeft.

Bereikbaarheid van de Hartfalenpolikliniek

Als u vragen heeft of er zijn (toenemende) klachten van hartfalen, dan kunt u elke werkdag tussen 9.30 en 11.30 uur telefonisch contact opnemen met de Hartfalenpolikliniek. De verpleegkundig specialist zal als het nodig is de behandeling aanpassen en eventueel  overleggen met uw cardioloog. Ook is de Hartfalenpolikliniek bereikbaar voor uw huisarts en andere behandelend specialisten.

Neem in acute situaties altijd contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of bel 112.

Behandeling van hartfalen

De behandeling van hartfalen bestaat uit medicijnen en het zo nodig aanpassen van eet- , drink- en leefgewoonten. Tijdens de behandeling begeleiden wij u in het herkennen van klachten, het omgaan met medicijnen en het aanpassen van uw leefgewoontes. Ook kunnen we u verwijzen naar een revalidatieprogramma voor hartfalen. In  dit programma besteden we naast het verbeteren/behouden van de lichamelijke conditie ook aandacht aan een gezonde leefstijl en het omgaan met stress. Naast de cardioloog kunnen ook een fysiotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een diëtist betrokken zijn bij uw behandeling.

Wij informeren uw huisarts over uw behandeling op de Hartfalenpolikliniek en overleggen met uw huisarts als dat nodig is.

Tijdens uw behandeling is de verpleegkundig specialist of verpleegkundig specialist in opleiding uw aanspreekpunt.

Telebegeleiding via de Luscii app

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van begeleiding op afstand, in de thuissituatie. We noemen dit ook wel telebegeleiding of thuismonitoring. Hierbij meet u thuis regelmatig uw gewicht, bloeddruk en hartslag en geeft uw metingen via een app op uw smartphone of tablet aan ons door. Als de metingen afwijken van de ingestelde waarden, krijgt u een melding en een advies, bijvoorbeeld het advies contact op te nemen met het ziekenhuis. Op afstand kunnen wij dan uw metingen bekijken. U hoeft hiervoor dan niet meteen naar het ziekenhuis. Voor telebegeleiding maken we in ons ziekenhuis gebruik van de Luscii app. Uw cardioloog of verpleegkundig specialist zal u hierover verder informeren.

Direct contact met uw behandelaar via de BeterDichtbij app

Als u onder behandeling bent op onze polikliniek, kunt u ook gebruik maken van de app BeterDichtbij. Met BeterDichtbij kunt u een bericht sturen aan uw behandelaar als u een vraag heeft. Uw behandelaar beantwoordt uw vraag via de app. Soms gebruiken we BeterDichtbij om met u te beeldbellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelaar. 

Patiënteninformatiedossier

Tijdens uw eerste bezoek aan de Hartfalenpolikliniek krijgt u het patiënteninformatiedossier Hartfalen met informatie over onder andere het ziektebeeld hartfalen, onderzoek, behandeling en leefstijladviezen.

Samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis werken nauw samen op het gebied van hartfalenzorg. De zorg die de beide ziekenhuizen leveren vult elkaar aan. Hierdoor kunnen we patiënten de juiste zorg op de juist plek aanbieden.

Als u in aanmerking komt voor (aanvullende) behandelingen, zoals bijvoorbeeld een hartfalenpacemaker, een inwendige defibrillator, een hartoperatie of een steunhart bespreken wij u in een gezamenlijk overleg en verwijzen wij u voor deze behandeling naar het UMC Utrecht.

(Patiënten)organisaties

Telefoonnummers

Hartfalenpolikliniek
088 250 9393, bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 februari 2024

Code: CAR16