Histamine-provocatietest

In deze folder vindt u informatie over de histamine-provocatietest. Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U wordt verzocht een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen (histamine) en vervolgens wordt er gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren.

De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

In een aantal gevallen kan de histamine-provocatietest niet doorgaan:

  • als u een operatie heeft gehad in de afgelopen 6 tot 8 weken
  • als u door een (andere) specialist een inspanningsbeperking opgelegd heeft gekregen
  • als u geen zware fysieke belasting mag leveren
  • als u de afgelopen zes weken antibiotica en/of prednison heeft gebruikt voor uw longen
  • als u zwanger bent

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de afdeling Longfunctie. Deze beoordeelt of u de test kunt ondergaan. Soms wordt er een nieuwe afspraak gemaakt op een later moment.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat u van tevoren mag eten en drinken wat u wilt.
  • Voor het goed slagen van de test dient u tijdelijk te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen, zie hiervoor de bijgevoegde Medicatielijst. Bij het maken van de afspraak heeft de longfunctie-analist of poli-assistent dit ook met u besproken.
  • Kom niet op de fiets naar het ziekenhuis. Deze inspanning kan de test negatief beïnvloeden.

Begeleider/kinderen meenemen

U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Kinderen mogen niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding voor hen meeneemt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Het onderzoek vindt plaats op locatie Utrecht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De analist neemt u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. U neemt plaats in een stoel.

Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste.

Inademing histamine
U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de analist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de analist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier de werking van uw longen.

Daarna gaat u met tussenpozen verschillende vernevelde histamine-oplossingen inhaleren. Na elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald.

Benauwdheid
Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van de histamine. Na inademing van de histamine kunt u enigszins benauwd worden of gaan hoesten. Als u erg benauwd wordt, krijgt u van de analist bijtijds een medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder maakt.

De benauwdheid wordt dan snel minder.

Einde van het onderzoek
Wanneer u op de histamine reageert, krijgt u medicijnen toegediend. U moet 15 minuten wachten. Dan wordt de test herhaald om te kijken of uw longen weer functioneren als normaal.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden, maar het is wel inspannend vanwege het vele blazen.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis gaan. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent. Misschien hebt u last van lichte keelpijn, een prikkelhoest of lichte heesheid. Dit gaat vanzelf weer over.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek hoort u tijdens de vervolgafspraak van uw behandelend arts.

Medicatielijst

Voor het onderzoek moet u stoppen met longmedicatie, omdat deze de metingen kunnen beïnvloeden. Hieronder ziet u hoelang van tevoren u moet stoppen met medicijnen.

6 uur van tevoren stoppen
(Merknaam)(Generieke naam)
Airomirsalbutamol
Bricanylterbutaline
Ventolinsalbutamol
12 uur van tevoren stoppen
(Merknaam)(Generieke naam)
Atroventipratropium
Berodualfenoterol / ipratropium
Combiventsalbutamol / ipratropium
36 uur van tevoren stoppen
(Merknaam)(Generieke naam)
Aerivosalmeterol / fluticason
AirFluSal Forspiro salmeterol / fluticason
Atimosformoterol
Bufoler Easyhalerformoterol / budesonide
Busalairsalmeterol / budesonide
Duaklir Genuairaclidinium / formoterol
DuoResp Spiromaxformoterol / budesonide
Eklira Genuairaclidinium
Elpenhalersalmeterol / fluticason
Flutiformformoterol
Foradilformoterol
Fosterformoterol / beclometason
Oxisformoterol
Semprexacrivastine
Seretidesalmeterol / fluticason
Sereventsalmeterol
Singulairmontelukast
Symbicortformoterol / budesonide
48 uur van tevoren stoppen
(Merknaam) (Generieke naam)
Atecturaindacaterol / mometasonfuroaat
Daxasroflumilast
Onbrezindacaterol
Relvar Elliptafluticasonfuroaat / vilanterol
Striverdiolodaterol
Theolair Retardtheofylline
Unilairtheofylline
1 week van tevoren stoppen
(Merknaam)(Generieke naam)
Anoroumeclidinium / vilanterol
Bevespiglycopyrronium / formoterol
Incruse Elliptaumeclidinium
Seebriglycopyrronium
Spirivatiotropium
Spioltotiotropium/ olodaterol
Tiotrus Zondatiotropium
Trelegy Elliptafluticason / vilanterol / umeclidinium
Trimbowbeclometasondipropionaat / formoterolfumaraatdihydraat / glycopyrronium
Trixeo Aerosphere budesonide / glycopyrronium / formoterolfumaraatdihydraat
Ultibroindacaterol / glycopyrronium
Xoternaindacaterol / glycopyrronium
Het is niet nodig te stoppen met
(Merknaam)(Generieke naam)
Alvescociclesonide
Flixotidefluticasonpropionaat
Pulmicortbudesonide
Qvarbeclometason
3 dagen van tevoren stoppen met antihistaminica
(Merknaam)(Generieke naam)
Aeriusdesloratadine
Allerfreloratadine
Cinnarzinecinnarzine
Claritineloratadine
Cyclizinecyclizine
Emesafenemeclozine / pyridoxine
Fenistil
Hydroxyzinehydroxyzine
Kestineebastine
Ketotifenketotifen
Mizollenmizolastine
Nedeltranalumenazine
Neoclarityndesloratadine
Prevalin allerstopcetirizine
Primatourchloorcyclizine / cinnarizine
Promethazinepromethazine
Reactinecetirizine
Rupafinrupatadine
Semprexacrivastine
Suprimalmeclozine
Tavegylclemastine
Telfastfexofenadine
Tinsetoxatomide
Toplexiloxomemazine
Xyzallevocetirizine
Zaditenketotifen
Zyrteccetirizine

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor en na de onderzoeksmetingen stellen aan de analist. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur bellen met de afdeling Longfunctie of met uw behandelend arts. 

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Polikliniek Longfunctie Utrecht
088 250 6347

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 januari 2024

Code: LONG27