Holteronderzoek, 24 of 48 uur

U heeft een afspraak voor een holteronderzoek (ook wel hartslagregistratie genoemd) gedurende 24 of 48 uur. Het aanbrengen van de recorder voor de registratie vindt plaats op de polikliniek Cardiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. Tijdens de registratie kunt u gewoon naar huis. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek.

Wat is een holteronderzoek?

Met een holteronderzoek wordt uw hartritme gedurende een bepaalde periode geregistreerd, in uw geval gedurende 24 of 48 uur. De registratie vindt plaats met behulp van een recorder die u in een tasje om uw nek draagt. De recorder wordt via een kabel verbonden met plakkers op uw borst en is zo klein dat u deze gemakkelijk onder uw kleding kunt dragen. De recorder wordt in het ziekenhuis aangebracht en u krijgt instructies mee voor thuis.

Voorbereiding thuis

Houd op de dag dat u naar het ziekenhuis komt rekening met het volgende:

 • Smeer uw bovenlichaam niet in met bodylotion of vergelijkbare producten.
 • Trek een strak hemd of strak T-shirt aan zodat u geen last hebt van de draden waarmee de recorder wordt vastgemaakt en de recorder niet kan gaan schuiven.
 • Voor vrouwen: draag bij voorkeur een beha.
 • Trek desgewenst hooggesloten kleding aan of draag een sjaal om de plakkers te bedekken.

Aansluiten van de recorder

Het aansluiten van de recorder gebeurt op de polikliniek Cardiologie locatie Utrecht of Zeist. Dit duurt ongeveer een kwartier. Daarna kunt u weer naar huis.

Instructies voor thuis

Algemeen

 • Om een goed beeld te krijgen van uw klachten is het belangrijk dat u tijdens het dragen van de recorder zoveel mogelijk doet wat u anders ook zou doen.
 • De recorder mag niet nat worden. Daarom mag u gedurende het onderzoek niet douchen, in bad gaan of zwemmen.
 • Draag een strak hemd of T-shirt om schuiven van de recorder te voorkomen. Ook ’s nachts.
 • Draag geen lange halsketting.

Dagboek

Tijdens het onderzoek moet u een dagboek bijhouden. Dit dagboek krijgt u als u komt om de recorder aan te laten sluiten. In het dagboek noteert u:

 • Klachten die u heeft tijdens het onderzoek zoals hartkloppingen, pijn op de borst en duizeligheid. Op het kastje bevindt zich een knop die u bij klachten in kunt drukken. U noteert in het dagboek dan het tijdstip en de aard van de klacht.
 • Het tijdstip van naar bed gaan en opstaan en eventuele bedrust overdag.
 • Het tijdstip van activiteiten die inspanning vragen zoals stevig wandelen, fietsen en sporten.

Afsluiten en inleveren van de recorder

Eén of twee dagen na het aansluiten van de recorder levert u de recorder in op de locatie waar u deze gekregen heeft. Voordat u van huis gaat koppelt uw de holter zelf af. Maak de draden los van de plakkers, haal de plakkers van de huid en gooi deze weg. De recorder, de elektrodedraad en het dagboekje stopt u in het bakje dat u meegekregen heeft. Dit levert u vervolgens in op de locatie waar u deze heeft gekregen. Doordeweeks kunt u de recorder inleveren bij de polikliniek Cardiologie. In het weekend kunt u de recorder inleveren bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Uitslag van het onderzoek

Na het inleveren van de recorder worden uw gegevens verwerkt en geanalyseerd. De uitslag is na ruim een week bekend. De uitslag wordt besproken tijdens uw eerstvolgende afspraak met de cardioloog.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur terecht bij de polikliniek Hartfunctie. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Hartfunctie Utrecht
088 250 6346

Polikliniek Hartfunctie Zeist
088 250 9279

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 februari 2024

Code: CAR21