Naar huis na een darmoperatie

U bent opgenomen geweest in verband met een darmoperatie. Binnenkort gaat u met ontslag. In deze folder vindt u leefregels en adviezen rond de nazorg.

Leefregels en adviezen

Als u voldoende hersteld bent, mag u naar huis. De chirurg/afdelingsarts bespreekt dat samen met u en de afdelingsverpleegkundige.

Houd u thuis aan onderstaande leefregels en adviezen:

 • Na een operatie heeft u een of meerdere wonden op de buik. Bij kleinere wonden worden er vaak oplosbare hechtingen gebruikt. Hierover heen zitten  hechtpleisters. Deze moeten blijven zitten totdat ze loslaten. Dat gebeurt na ongeveer tien dagen.  Als de pleisters dan nog op de wond zitten, kunt u deze zelf verwijderen. Grotere wonden worden meestal gehecht met hechtingen die 12 tot 14 dagen na de operatie verwijderd moeten worden. Dat kan op de polikliniek Chirurgie tijdens uw controleafspraak of bij uw eigen huisarts. Houd de genezing van de wond goed in de gaten. Neem contact op met het ziekenhuis als de wond rood wordt of als er vocht uit de wond komt.
 • Voor uw herstel is het belangrijk zo min mogelijk pijn te hebben. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een recept voor pijnmedicatie. De medicatie kunt u afhalen bij de poliklinische apotheek van het Diakonessenhuis of bij uw eigen apotheek. Let op! Bij sommige (pijn)medicatie wordt afgeraden om zelf auto te rijden en/of alcohol te drinken.
 • Tijdens het verblijf in het ziekenhuis krijgt u, ter voorkoming van trombose, één keer per dag Fraxiparine toegediend per injectie. Als u na ontslag Fraxiparine moet blijven toedienen dan leert u (of uw naaste) tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hoe u dit zelf kunt doen.
 • Om uw buik zo goed mogelijk te laten genezen mag u de eerste zes weken niet méér tillen dan vier tot vijf kilo. Tillen en het uitvoeren van fysieke inspanning mag in ieder geval geen pijn doen aan of in de buik.
 • Na een buik-/darmoperatie kan het ontlastingspatroon veranderen. Het is belangrijk dat u in het begin iedere dag ontlasting heeft en dat de ontlasting soepel is. Indien nodig krijgt u bij ontslag medicatie mee om de ontlasting goed op gang te laten komen.
 • Na een (buik)operatie kan het zijn dat u een langere tijd last heeft van vermoeidheid. Uw  lichaam moet zich weer herstellen en dit gaat ten koste van de conditie. Een evenwichtig dagprogramma met afwisselend activiteiten en rustmomenten kunnen een bijdrage leveren aan uw herstel.
 • Het is belangrijk dat u in beweging blijft. Als u niet of weinig beweegt, gaan uw spieren snel achteruit. Het herstel van spieren kan echter weken of maanden duren. Op oudere leeftijd gaat dit herstel nog langzamer. Verder is bewegen goed voor uw longfunctie, botten, conditie. Meer informatie vindt u in de folder 'Beter uit bed'
 • Tijdens ziekte en herstel heeft uw lichaam vaak meer eiwit, energie, vitamines en mineralen nodig. Het is dus belangrijk dat u goed eet en drinkt. Het kan zijn dat u aanvullende voeding nodig heeft. Als dit voor u van toepassing is, komt tijdens het verblijf in het ziekenhuis de diëtist bij u langs op de afdeling. Informatie hierover vindt u ook in de folder 'Adviezen voor een eiwit- en energieverrijkte voeding'.

Begeleiding

Coloncare-verpleegkundige

Voor, tijdens en na de operatie wordt u begeleid door een coloncare-verpleegkundige. Heeft u vragen of problemen rond bovenstaande leefregels en adviezen of heeft u andere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de coloncare-verpleegkundige. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Neem in de volgende gevallen contact op met de coloncare-verpleegkundige:

 • koorts (boven de 38.5);
 • aanhoudend braken;
 • aanhoudende of hevige buikpijn;
 • wondproblemen (zoals roodheid, vochtverlies, pijn);
 • ontlastingsproblemen zoals verstopping (geen of kleine beetjes harde ontlasting) of diarree (meerdere keren per dag dunne ontlasting);
 • bloedverlies;
 • als u zich ergens onzeker over voelt of vragen heeft.

De coloncare-verpleegkundige neemt binnen een week na ontslag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft.

De stomaverpleegkundige

Als u een stoma heeft gekregen, krijgt u een afspraak bij de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige houdt het genezingsproces van de stoma in de gaten en regelt het  meest geschikte stomamateriaal voor u. Zij begeleidt u en beantwoordt uw vragen op lichamelijk, geestelijk en seksueel gebied.

Controleafspraak

Als u naar huis mag, krijgt u een vervolgafspraak mee voor controle op de polikliniek Chirurgie. De chirurg kijkt hoe het met uw herstel gaat en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Soms is het handig om vragen van tevoren op te schrijven. Hoe lang u onder controle blijft, hangt af van de aard van uw ziekte. De arts bespreekt dit met u.

Vaak wordt tijdens de controleafspraak de uitslag van het microscopische onderzoek van het verwijderde weefsel met u besproken. Deze is meestal na vijf  tot zeven werkdagen bekend. Zo nodig adviseert de chirurg u over een aanvullende behandeling.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan op werkdagen contact op met de stomaverpleegkundige of de coloncare-verpleegkundige. Bij spoed is de coloncare-verpleegkundige 24 uur per dag te bereiken. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Maag, darm-, leverziekten en chirurgie (1 F)
088 250 6451 (kamer 23-26) / 088 250 6452 (kamer 15-22)

Stomaverpleegkundige
088 250 5761 (op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur)

Coloncare-verpleegkundige 
088 250 6639 (maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur) Bij spoedgevallen 24 uur bereikbaar

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 januari 2023

Code: MDL28