Hyperventilatie-onderzoek

In deze folder vindt u informatie over een hyperventilatie-onderzoek. Met dit onderzoek kunnen wij bepalen of uw klachten veroorzaakt worden door een verkeerde manier van ademhalen. De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts en analist. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

In een aantal gevallen kan het hyperventilatie-onderzoek niet doorgaan:

  • als u een operatie heeft gehad in de afgelopen 6 tot 8 weken;
  • als u door een (andere) specialist een inspanningsbeperking opgelegd heeft gekregen;
  • als u geen zware fysieke belasting mag leveren.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, geef dit dan voor het onderzoek door aan de analisten van de longfunctieafdeling. Zij beoordelen dan of u het hyperventilatie-onderzoek kunt ondergaan. Soms wordt er een nieuwe afspraak gemaakt op een later moment.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding noodzakelijk. U kunt van tevoren eten en drinken wat u wilt. Ook kunt u eventuele medicijnen gebruiken zoals u gewend bent, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Begeleider/kinderen meenemen

Wij raden u aan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Het kan voorkomen dat u tijdens het onderzoek klachten krijgt. Dan is het prettig als iemand u na het onderzoek opvangt en naar huis begeleidt. Uw begeleider mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek en wordt verzocht om tijdens het onderzoek te wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet mee in de onderzoeksruimte. Neem daarom bij voorkeur geen kinderen mee, of zorg dat iemand bij uw kind(eren) kan blijven.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Het onderzoek wordt in het Diakonessenhuis op locatie Utrecht uitgevoerd. Daar meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Longfunctie.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Als u aan de beurt bent, neemt de analist u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. U neemt plaats in een stoel. U krijgt van de analist een korte vragenlijst. Het kost ongeveer vijf minuten om die in te vullen.

Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste.

Longfunctie-onderzoek
Het eerste deel van de test bestaat uit een longfunctie-onderzoek. Bij deze methode wordt de inhoud van uw longen bepaald. De analist vraagt u een aantal keren diep in en uit te ademen. Om de snelheid te bepalen waarmee u kunt in- en uitademen, moet u dit ook een paar keer heel krachtig doen.

Hyperventilatie-onderzoek
Vervolgens begint u met het hyperventilatie-onderzoek. U krijgt een mondstuk in uw mond dat met een slangetje is verbonden aan een meetapparaat. Vervolgens plaatst de analist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. De analist zal u vragen om gedurende een bepaalde tijd sneller en dieper te ademen dan gewoonlijk. Alle oefeningen worden goed uitgelegd. Het apparaat meet hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u daarbij uitademt. Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier. Het houdt geen risico's in, het is niet pijnlijk, wel enigszins inspannend.

Bekijk de video over een hyperventilatie-test. De video is algemeen en wijkt soms iets af van de gang van zaken op onze polikliniek.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u terecht bij de afdeling Longfunctie of bij uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek kunt u ook aan de analist uw eventuele vragen stellen, voor en na de metingen. 

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 juli 2023

Code: LONG23