ICD in de laatste levensfase

U heeft een ICD (Implanteerbare cardioverter defibrillator). Een ICD heeft een levensreddende functie. Als deze functie niet langer wenselijk is, kan de ICD worden uitgeschakeld. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt. In deze folder leest u wat dit voor u en uw naasten betekent.

Wat is een ICD?

Een ICD is een apparaat dat net als een pacemaker onder de huid wordt geïmplanteerd. Het is met geleidende draden verbonden met het hart. Het heeft twee functies:

  • Levensreddende therapiefunctie
    De ICD herkent hartritmestoornissen. Als een ritmestoornis ontstaat die mogelijk levensbedreigend is, geeft de ICD een reeks elektrische pulsen af of een elektrische shock.
  • Pacemakerfunctie
    De pacemakerfunctie kan er zo nodig voor zorgen dat het hartritme niet te langzaam wordt. Niet elke ICD-drager maakt gebruik van deze pacemakerfunctie.

Uitschakelen van de ICD in de laatste levensfase

Als uw gezondheid verslechtert en u in uw laatste levensfase komt, kan de ICD het natuurlijke stervensproces belemmeren. Tijdens het stervensproces kan de ICD nog steeds shocks afgeven. Deze shocks kunt u als pijnlijk ervaren. Uw lichaam kan tijdens de shocks onwillekeurige bewegingen maken. Dit kan voor uw naasten onprettig zijn om te zien. Daarom is het verstandig de ICD te laten uitschakelen voordat het stervensproces begint.

Het besluit nemen

Als duidelijk wordt dat het einde van uw leven dichterbij komt, kunt u besluiten de ICD uit te laten schakelen. U kunt dit bespreken met uw behandelend arts. Als u een onbehandelbare ziekte heeft, dan kan uw behandelend arts ook zelf deze mogelijkheid met u bespreken.

Uw behandelend arts zal uw cardioloog op de hoogte brengen van uw besluit. Het is verstandig ook de huisarts ervan op de hoogte te brengen.

Er zijn twee situaties waarin ook iemand anders kan besluiten de ICD te laten uitschakelen.

  • Als u wilsonbekwaam bent. Dan kan uw wettelijke vertegenwoordiger in overleg met uw behandelend arts besluiten de ICD te laten uitschakelen.
  • Als uw overlijden zeer dichtbij is. Dan kan de arts besluiten de ICD te laten uitschakelen.

Gang van zaken na het besluit

U kunt de ICD het beste uit laten schakelen op het moment dat u nog zelf naar het ziekenhuis kunt gaan. U kunt hiervoor een afspraak maken in het ziekenhuis waar u ook voor u uw controles van de ICD naartoe gaat. Als u niet meer naar het ziekenhuis kunt komen, kan de ICD worden uitgeschakeld op de plek waar u verblijft. Hiervoor neemt uw behandelend arts contact op met uw cardioloog.

Hoe wordt de ICD uitgeschakeld?

De cardiotechnicus die doorgaans de controles van de ICD uitvoert, schakelt met het controleapparaat (programmer) de instellingen van de therapiefunctie van de ICD uit. Hierdoor herkent de ICD geen levensbedreigende ritmestoornissen meer. De ICD kan daardoor geen shocks meer afgeven. U merkt of voelt hier niets van.

Verwijderen van de ICD na overlijden

Na overlijden moet een ICD worden verwijderd. Dit doet de begrafenisondernemer. Het is belangrijk dat uw naasten aan de begrafenisondernemer melden dat u een ICD heeft.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting ICD dragers Nederland (STIN), www.stin.nl. U kunt daar ook de voorlichtingsfilm 'ICD in de laatste levensfase' bekijken. Ga daarvoor naar www.stin.nl > Over de ICD > Video's.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek ... Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Telefoonnummers

Polikliniek ...
 088 250 ...

Bijgewerkt op: 17 september 2020

Code: CAR27