Informatie voor na uw pacemakervervanging

U heeft een nieuwe pacemaker gekregen. Deze folder geeft u informatie en adviezen voor de komende periode.

Pacemakerpas (Cardiac Device Card)

Bij uw nieuwe pacemaker hoort een nieuwe pas met pacemakergegevens. Als u deze nog niet heeft gekregen, krijgt u de pas via de post thuisgestuurd. De oude pas kunt u weggooien.

Wondverzorging

Voor de verzorging van de wond is het belangrijk dat u weet of de wond gehecht of gelijmd is. 

Een gehechte wond heeft een pleister. 
Een gelijmde wond heeft geen pleister. U ziet het litteken en mogelijk ook een glanzend laagje lijm.

Adviezen voor een gehechte wond

 • De eerste 3 dagen na de pacemakervervanging mag u niet douchen. De wond moet droog blijven en de pleister moet blijven zitten.
 • 3 dagen na de vervanging moet u de pleister verwijderen. U hoeft geen nieuwe pleister op de wond te plakken.
 • De eerste week na verwijderen van de pleister moet u de wond 1 keer per dag in de spiegel controleren. Het is normaal dat het wondgebied de eerste dagen nog wat gezwollen, rood/paars en pijnlijk is. Dit wordt langzaam minder.
 • Als de wond droog is en de wondranden tegen elkaar aan zitten, mag u weer douchen. Dep het litteken daarna voorzichtig droog met een schone handdoek. 

Adviezen voor een gelijmde wond

 • De eerste 24 uur na de pacemakervervanging mag u niet douchen. De wond moet dan droog blijven. Daarna kunt u weer douchen. Dep het litteken na het douchen voorzichtig droog met een schone handdoek. 
 • De eerste week na de pacemakervervanging moet u de wond 1 keer per dag in de spiegel controleren. Het is normaal dat het wondgebied de eerste dagen nog wat gezwollen, rood/paars en pijnlijk is. Dit wordt langzaam minder.

Wanneer contact opnemen

Neem in de volgende gevallen altijd contact op met een cardiotechnicus:

 • als u twijfelt over de wond
 • als u klachten heeft
 • als u vragen heeft

U kunt daarvoor tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Cardiologie.

Als u zich buiten kantooruren en op feestagen ernstig zorgen maakt over het herstel van uw wond, of als u andere dringende klachten heeft, bel dan de huisartsenpost.

Controle

Eén tot twee weken na uw pacemakervervanging komt u voor controle bij de cardiotechnicus. De cardiotechnicus controleert dan uw wond en uw pacemaker. U krijgt een afspraak mee als u naar huis gaat. Heeft u toch geen afspraak meegekregen, dan kunt u de polikliniek Cardiologie bellen om een afspraak te maken.

De controleafspraak met uw cardioloog vindt volgens het gebruikelijke schema plaats. Of eerder als uw cardioloog dat adviseert.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
 088 250 5040

 • Kies eerst 1 (Bent u een patiënt)
 • Kies dan 1 voor het maken, wijzigen of annuleren van poliklinische afspraken
 • Of kies 2 voor medische vragen

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected] 

Bijgewerkt op: 10 augustus 2021

Code: CAR28