Ingrepen in de mond bij kinderen onder algehele verdoving

Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een ingreep in de mond onder algehele verdoving (narcose). De kaakchirurg heeft met u besproken welke operatieve ingreep in de mond nodig is. Meestal gaat het om verwijdering van aangetaste (melk)kiezen of tanden. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie.

Algemene informatie over de dagopname kunt u lezen in de folder 'Opname op de kinderdagbehandeling' of  'Opname op de jongerenkamer'. U vindt deze folders op onze website.

De ingreep

De operatie vindt onder algehele verdoving (narcose) plaats op de operatiekamer. Eerst brengt de anesthesist uw kind onder narcose. Vervolgens trekt de kaakchirurg de afgesproken tanden en/of kiezen. Soms wordt het tandvlees ingesneden om beter bij de tanden en kiezen te komen. Afhankelijk van het aantal verwijderde tanden of kiezen wordt gehecht. Deze hechtingen lossen na ongeveer tien dagen vanzelf op.

Na de ingreep

Nabezwaren

Bij iedere operatie, ook bij operaties aan de mond of kaak, is er sprake van enig risico. Bij het verwijderen van melktanden en -kiezen zijn deze nagenoeg te verwaarlozen. Mogelijke nabezwaren zijn:

 • Pijn: De pijn is goed te bestrijden met pijnstillers zoals paracetamol. Uw kind heeft al pijnstillers gekregen voor of tijdens de operatie. Ook is tijdens de operatie verdoving gegeven. De verdoving is na één tot vier uur uitgewerkt.
 • Zwelling: Zwelling van de wang of lip is een normaal gevolg van de ingreep. De zwelling is na 48 uur het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Om de zwelling en de pijn tegen te gaan, krijgt uw kind een washandje met daarin een plastic zak met ijsblokjes. Dit kan tegen de behandelende zijde gehouden worden totdat de zwelling minder is (vijf minuten er tegen aan houden, vijf minuten er van af). Hier kunt u thuis mee doorgaan.
 • Infectie van de wond: Hiervan kan sprake zijn als de pijn en zwelling na vier dagen weer erger wordt. Soms wordt een antibioticum voorgeschreven om infectie te voorkomen.
 • Beschadiging van een naburige kies, tandwortel of vulling: Dit is niet altijd te vermijden. De kaakchirurg vraagt uw tandarts om de beschadiging te herstellen. Het ziekenhuis aanvaart voor deze beschadigingen geen aansprakelijkheid.

Na de operatie kan uw kind weer drinken. Zodra uw kind honger krijgt, mag het al wat eten.

Naar huis en controleafspraak

Als de ingreep zonder problemen is verlopen, kan uw kind weer naar huis. Bij het ontslag krijgt u, indien nodig, een afspraak mee voor een controle op de polikliniek. Meestal wordt afgesproken dat de tandarts de controles weer overneemt.

Adviezen voor thuis

Algemeen
Soms is er sprake van een bloeduitstorting of een kleine temperatuurverhoging. Ook kan het zijn dat uw kind moeite heeft met het openen van de mond. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Na drie tot vijf dagen nemen deze klachten af.

Nabloeden
De wond kan de eerste 24 uur na de behandeling een beetje bloeden. Dit gaat vanzelf over. Ook het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn. Als de wond erg blijft bloeden, kunt u het volgende doen:

 • Neem een schoon gaasje en maak daarmee de mond schoon en droog.
 • Neem een nieuw gaasje, vouw dat in elkaar en leg dit op de wond. Vraag uw kind om hier gedurende een half uur stevig op te drukken of te bijten zodat er druk op de wond wordt uitgeoefend. Als u geen gaasjes heeft, kunt u een schone zakdoek gebruiken.
 • Laat uw kind de eerste 24 uur niet steeds spoelen, want dit vergroot de kans op nabloeding.

Reinigen, eten en drinken

Het schoonhouden van de mond is belangrijk voor een goede genezing. Poets de tanden en kiezen de eerste 24 uur voorzichtig (niet krachtig). Na een dag kunt u weer poetsen zoals gebruikelijk. Spoel de tandpasta weg met wat water. Wees voorzichtig met de tandenborstel in de buurt van de wond.

Activiteiten

Als uw kind geen koorts meer heeft, mag hij of zij de dag na de operatie weer naar school. Sporten wordt de eerste drie dagen afgeraden.

Problemen thuis

Neem in de volgende situaties altijd contact op met het ziekenhuis: 

 • als de wond fors blijft bloeden ondanks de eerder genoemde adviezen onder het kopje Nabloeden
 • bij koorts boven de 39°C
 • als na vier of vijf dagen de pijn, zwelling en slikklachten erger lijken te worden

De kaakchirurgen van het Diakonessenhuis werken nauw samen met de kaakchirurgen van het UMC Utrecht. Zij hebben de zorg bij eventuele problemen na de behandeling als volgt georganiseerd:

 • Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek MKA in het Diakonessenhuis (088 250 5900).
 • Bij spoedgevallen buiten kantooruren belt u met het algemene nummer van het Diakonessenhuis (088 250 5000). U wordt dan zo nodig doorverbonden met de dienstdoende kaakchirurg van het Diakonessenhuis of het UMC Utrecht.
 • In het Diakonessenhuis is ook de tandheelkundige spoeddienst 'Mondzorg Poli' gevestigd. De Mondzorg Poli werkt geheel onafhankelijk van de polikliniek MKA. Er is over en weer geen inzage in patiëntendossiers of röntgenfoto's.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek deze dan met uw behandelend kaakchirurg. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
088 250 5900

Algemeen nummer Diakonessenhuis
088 250 5000

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 21 mei 2019

Code: MKA1