Inleveren van ontlasting voor onderzoek bij het laboratorium Klinische Chemie

In deze folder vindt u informatie over ontlastingonderzoek (of fecesonderzoek). Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het laboratorium Klinische Chemie, Hematologie & Immunologie (KCHI) op onze locatie Utrecht.

NB: Er zijn aparte folders met instructies voor het insturen van ontlasting voor het onderzoek vetbalans en voor microbiologisch onderzoek. Heeft uw arts een van deze onderzoeken aangevraagd, zie dan de folders 'Vetbalans' of 'Insturen van ontlasting voor microbiologisch onderzoek'.

Ophalen plastic potje

Van uw huisarts of specialist heeft u een laboratoriumaanvraagformulier ontvangen en een plastic potje met een schepje in het dopje. Als u geen potje heeft ontvangen, dan kunt u dit ophalen bij het afnamelaboratorium van het Diakonessenhuis:

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Hier zijn ook ontlastingopvangsetjes af te halen die het verzamelen van ontlasting makkelijker maken.

Let op: Gebruik alleen het plastic potje voor het inleveren van de ontlasting. Zelf meegenomen potjes (zoals jampotjes) verminderen de kwaliteit van het onderzoek en worden door het laboratorium niet in ontvangst genomen

Verzamelen van de ontlasting

 • Als uw behandelend arts of diëtist voor u een dieet heeft opgesteld, dan moet u zich aan dit dieet houden. U mag geen extra voedingsmiddelen gebruiken.
 • Twee dagen nadat u gestart bent met het dieet, kunt u ontlasting verzamelen. 
 • Is er geen dieet afgesproken, dan kunt u meteen ontlasting verzamelen.
 • Vermeld op het potje uw naam, uw geboortedatum, de datum en het tijdstip waarop de ontlasting is opgevangen.
 • Vang de ontlasting bij voorkeur op met het ontlastingopvangsetje of in een schone po of andere schone pot. Meteen daarna doet u met het schepje een beetje ontlasting in het plastic potje. Vermijd dat de buitenkant van het potje vies wordt.
 • Het potje vullen tot streep. Het potje is dan voor de helft gevuld.
 • Sluit het potje goed af.
 • Was uw handen.
 • Bewaar het potje in de koelkast.

Inleveren van de ontlasting

Lever het potje, samen met het aanvraagformulier, zo snel mogelijk in bij het afnamelaboratorium van het Diakonessenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is meestal binnen een paar dagen bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden. Uw arts heeft met u afgesproken wanneer u de uitslag van hem of haar hoort.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de medewerker van het prikpunt/bloedafnamelocatie of bij uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 juli 2021

Code: KCHI14