Instructies bij laboratoriumonderzoek (algemeen)

Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek aangevraagd. Dit onderzoek vindt plaats op het laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie van het Diakonessenhuis. Om goed onderzoek te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het materiaal op de juiste manier wordt verzameld en verstuurd. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt.

Van uw huisarts of specialist heeft u een laboratoriumaanvraagforumlier ontvangen en een verzendpakket of plastic potje. In het verzendpakket vindt u:

 • een plastic potje voor het afnamemateriaal 
 • een absorberend doekje 
 • een transporthouder
 • een safety bag 
 • een laboratoriumformulier 
 • een plastic envelop met de aanduiding ‘DOCUMENTEN' 
 • een plastic verzendenvelop met rits

Als u geen verzendpakket of potje heeft ontvangen, dan kunt u dit ophalen bij het laboratorium van het Diakonessenhuis:

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.30; weekend en feestdagen 9.00 – 12.00
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30

Verpakken

 • Vermeld op het potje uw naam, uw geboortedatum en de datum waarop het materiaal is opgevangen.  
 • Vul de datum van afname in op het laboratoriumformulier.
 • Controleer op het aanvraagformulier of uw naam en geboortedatum juist vermeld staan.

Zo verpakt u het materiaal:

Foto van buisje met absorberend doekje

1. Omwikkel het buisje met het absorberende doekje.

Foto van transportblister met buisje

2. Stop het omwikkelde buisje in de transporthouder.

Foto van safety bag met plakstrip

3. Stop de transporthouder met het buisje in de safety bag. Verwijder de witte strip van de safety bag en plak deze dicht.

Foto van envelop documenten

4. Plaats het laboratoriumformulier in de plastic envelop DOCUMENTEN en plak deze dicht.

Foto van plastic verzendenvelop met zipper

5. Plaats de afgesloten safety bag en de envelop DOCUMENTEN in de plastic verzendenvelop en sluit deze met de rits.

Inleveren van het verzendpakket

Een snelle verzending draagt bij aan goede diagnostiek. Het heeft daarom de voorkeur om de plastic verzendenvelop in te leveren bij het laboratorium van het Diakonessenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.30; weekend en feestdagen, 9.00 – 12.00
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30

Als u niet in de gelegenheid bent om de verzendenvelop in te leveren bij het laboratorium kunt u deze ook per post versturen.

 • Verstuur de plastic verzendenvelop dezelfde dag (om bedreven van materiaal te voorkomen) met de post. Dat kan van maandag t/m vrijdagmiddag in een gewone brievenbus. In het weekend kunt u de envelop in een speciale weekendbrievenbus deponeren. De locaties van de weekendbrievenbussen vindt u op de website van PostNL: http://www.postnl.nl/locatiewijzer/. Filter op ‘Brief posten’ en kies voor ‘Medisch’. Op de envelop hoeft geen postzegel.
 • Als u niet in de gelegenheid bent om de envelop dezelfde dag op de post te doen, bewaar dan het plastic potje in de gesloten verpakking in de groentelade van de koelkast, niet in de vriezer.

De uitslag

Alleen uw behandelend arts krijgt de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Deze beoordeelt de uitslag en die van eventuele andere onderzoeken. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw vervolgafspraak.

U kunt de uitslag van het onderzoek ook zelf bekijken via het patiëntenportaal mijnDiak.

Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, dan krijgt u via de huisarts de uitslag te horen. De huisarts ontvangt de uitslag binnen 7 werkdagen na uitvoering van het onderzoek.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleinde geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected] (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met: 088 250 6518.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de medewerker van de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie of bij uw behandelend arts. Voor vragen over de verzending kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie.

Telefoonnummers

Afdeling Medische Microbiologie en Immunologie
088 250 6518

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 maart 2024

Code: MMI3