Instructies na behandeling van een basaalcelcarcinoom met imiquimod crème

U bent succesvol behandeld voor een basaalcelcarcinoom met imiquimod crème, ook wel Aldara crème genoemd. U hoeft niet meer voor controles naar het ziekenhuis te komen. Het is wel belangrijk dat u zelf uw huid blijft controleren. In deze folder vindt u informatie over de behandeling die u heeft gehad en de kans dat er bij u een nieuw basaalcelcarcinoom ontstaat. Ook leest u wat u zelf kunt doen om nieuwe plekjes te voorkomen en vroegtijdig te herkennen.

Wat is een basaalcelcarcinoom?

Het basaalcelcarcinooom is een vorm van huidkanker die langzaam groeit, vrijwel nooit uitzaait en goed te behandelen is.

Resultaat van uw behandeling

Bij u was sprake van een superficieel basaalcelcarcinoom. Superficieel wil zeggen dat de huidaandoening oppervlakkig groeit. Uw basaalcelcarcinoom is behandeld met imiquimod crème. Deze crème stimuleert het afweersysteem plaatselijk in de huid om de tumor op te ruimen. Tijdens de behandeling kunnen er huidirritatie en een oppervlakkige wond of roodheid ontstaan. Deze genezen binnen een aantal weken vanzelf. De kans op een litteken bij deze behandeling is klein. Een basaalcelcarcinoom dat met imiquimod crème is behandeld komt in ongeveer 20 tot 22% van de gevallen binnen 5 jaar terug. Dat betekent dat bij 20 tot 22 van de 100 patiënten de huidkanker terugkomt nadat deze weg is geweest.

De kans op een basaalcelcarcinoom op een andere plek op uw lichaam

De kans op het ontstaan van een nieuw basaalcelcarcinoom op een andere plek op het lichaam ligt tussen de 4 en 27 % in de komende 3 jaar. Als u al eerder huidkanker heeft gehad, dan is de kans op het ontstaan van nieuwe plekken wat groter.

Controleer uw huid regelmatig

Een nieuw basaalcelcarcinoom is niet ernstig maar we willen voorkomen dat deze gaat groeien en klachten gaat geven. Daarom is het goed om een nieuwe plek zo vroeg mogelijk te behandelen. Wij raden u daarom aan om uw huid in de toekomst zelf te controleren op verdachte plekjes. Meer informatie over hoe u huidkanker zelf kunt herkennen en waar u op moet letten bij de zelfcontroles vindt u hier: https://nvdv.nl/patienten/huidkanker/diagnose-behandeling.

Bescherm uw huid goed

UV-straling van zon en zonnebank geeft een verhoogd risico op de ontwikkeling van een basaalcelcarcinoom. Hoe vaker iemand door de zon is verbrand en hoe meer de huid is blootgesteld aan de zon, hoe groter het risico is op huidkanker op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk om uw huid goed te blijven beschermen tegen de zon, ook als de huid al zonschade heeft opgelopen. Gebruik een zonnebrandcrème met minimaal factor 30, herhaal het insmeren gedurende de dag en draag kleding die u tegen de zon beschermt, denk hierbij ook aan een hoed of pet. Zoek vooral ook de schaduw op. Meer informatie over hoe u uw huid zo goed mogelijk kunt beschermen tegen schade voor UV-straling vindt u hier: https://nvdv.nl/patienten/huidkanker/bescherming-van-de-huid.

Vervolgbehandeling

U hoeft niet onder controle te blijven in het ziekenhuis. Zoals aangegeven is het wel belangrijk dat u uw huid goed zelf blijft nakijken. Ontdekt u in de toekomst een verdacht plekje? Ga dan eerst naar uw huisarts. Zo nodig kan uw huisarts u voor behandeling van het nieuwe plekje naar het ziekenhuis verwijzen.

Vragen?

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Dermatologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433    

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 september 2022

Code: DERM27