Instructies bij urineonderzoek

Om urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat de urine op de juiste manier wordt verzameld en verstuurd. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt.

In dit pakket vindt u:

 • een buisje voor het afnamemateriaal
 • een absorberend doekje
 • een transporthouder
 • een safety bag
 • een laboratoriumformulier
 • een plastic envelop met de aanduiding ‘DOCUMENTEN'
 • een plastic verzendenvelop met rits

Urine verzamelen

De manier waarop urine verzameld moet worden, is afhankelijk van het soort onderzoek. Hierbij maken we onderscheid tussen onderzoek op soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) als chlamydia/gonorroe en alle overige onderzoeken. Raadpleeg uw arts als u twijfelt welk onderzoek uitgevoerd moet worden.

Onderzoek op soa's

 • In het pakket zit een buisje.
 • Schrijf uw naam en geboortedatum op het buisje.
 • Indien mogelijk moet het langer dan 2 uur geleden zijn dat u geplast heeft.
 • Vang de eerste portie urine op. Plas de container vol tot 1 cm onder de rand.
 • Plas verder uit op de wc.
 • Was uw handen goed.
 • Vul de datum van afname in op het laboratoriumformulier.
 • Controleer of uw naam en geboortedatum juist vermeld staan op het laboratoriumformulier.

Overige onderzoeken

 • In het pakket zit een buisje.
 • Schrijf uw naam en geboortedatum op het buisje.
 • Het is voor het onderzoek van belang dat de urine zo schoon mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat u de schaamstreek goed wast.

Afname bij de man:

 • De penis (voorhuid teruggetrokken houden) goed wassen onder de douche of met een schoon washandje. Schuif de voorhuid naar achteren. Het eerste deel van de urine laten weglopen in de wc. Daarna de container volplassen tot 1 cm onder de rand en verder uitplassen op de wc. 

Afname bij de vrouw:

 • De schaamstreek (omgeving en de binnenkant van de schaamlippen) goed wassen onder de douche of met een schoon washandje. Spreid daarna met de vingers de schaamlippen (zodat de urine niet langs de huid kan lopen). Het eerste deel van de urine laten weglopen in de wc. Daarna de container volplassen tot 1 cm onder de rand en verder uitplassen op de wc. 
 • Was uw handen goed.
 • Vul de datum van afname in op het laboratoriumformulier.
 • Controleer of uw naam en geboortedatum juist vermeld staan op het laboratoriumformulier.

 

Verpakken

Instructie afbeelding van het buisje met het absorberende doekje

1.   Omwikkel het buisje met het absorberende doekje.

Instructie afbeelding van het omwikkelde buisje in de transportblister

2.   Stop het omwikkelde buisje in de transporthouder.

Instructie afbeelding van de transportblister, het buisje en de safety bag

3.   Stop de transporthouder met het buisje in de safety bag. Verwijder de witte strip van de safety bag en plak deze dicht.

Instructie afbeelding van de plastic envelop waar documenten op staat

4.   Plaats het laboratoriumformulier in de plastic envelop DOCUMENTEN en plak deze dicht.

Instructie afbeelding van alles bij elkaar in de verzendenvelop

5.   Plaats de afgesloten safety bag en de envelop DOCUMENTEN in de plastic verzendenvelop en sluit deze met de rits.

Verzenden

Een snelle verzending draagt bij aan goede diagnostiek. Het heeft daarom de voorkeur om de plastic verzendenvelop in te leveren bij het laboratorium. Als u niet in de gelegenheid bent om de verzendenvelop in te leveren bij het laboratorium kunt u deze ook per post versturen.

Inleveren bij laboratorium

U kunt de envelop inleveren bij het Diakonessenhuis. Dat kan op een van onze locaties of op een van de inleverpunten in de regio:

Inleverpunten Diakonessenhuis
Diakonessenhuis Utrecht Bloedafname/laboratorium
Medische Microbiologie en Immunologie
Diakonessenhuis ZeistBloedafname/laboratorium
Diakonessenhuis DoornBloedafname/laboratorium

Een overzicht van prikpunten in de regio vindt u op onze website.

Via onderstaande QR-code komt u rechtstreeks bij het overzicht met inleverpunten.

Afbeelding van een QR code voor inleverpunten laboratorium

Inleverpunten laboratorium

Versturen per post

Bent u niet in de gelegenheid uw post in te leveren bij het ziekenhuis of een van de prikpunten? De plastic verzendenvelop is geschikt om per post naar het laboratorium te versturen.

 • Doe de plastic verzendenvelop dezelfde dag op de post. Het is belangrijk dat u dit dezelfde dag doet, zodat materialen niet kunnen bederven en u geen risico loopt het onderzoek opnieuw te moeten doen.
 • Dat kan van maandag t/m vrijdagmiddag in een gewone brievenbus. In het weekend kunt u de envelop in een speciale weekendbrievenbus deponeren. De locaties van de weekendbrievenbussen vindt u op de website van PostNL.
 • Op de envelop hoeft geen postzegel.
 • Als u niet in de gelegenheid bent om de envelop dezelfde dag op de post te doen, bewaar dan het buisje in gesloten verpakking in de groentelade van de koelkast (niet in de vriezer!).

De uitslag

De uitslag van het urineonderzoek wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U heeft met uw arts afgesproken wanneer u de uitslag van hem of haar hoort.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleinde geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected] (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of door te bellen met 088 250 6518.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Voor vragen over de verzending kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie. 

Telefoonnummers

Afdeling Medische Microbiologie en Immunologie
088 250 6518

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: MMI2