Intercostale (proef)blokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een intercostale (proef)blokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een intercostale blokkade?

Een intercostale blokkade is een behandelvorm waarbij een ontstekingsremmend medicijn wordt ingespoten bij een zenuw die tussen twee ribben loopt. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te ‘blokkeren’). Om te beoordelen of een intercostale blokkade een geschikte behandelvorm voor u is, wordt vaak eerst een proefblokkade gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij 'als proef' een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Voorbereidingen

Let op!
Heeft u op de dag van de proefblokkade geen pijn, dan is het niet zinvol de behandeling uit te voeren. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn verminderd is na het geven van de verdoving. Als u op de dag van de behandeling geen pijn heeft, verzoeken wij u om af te bellen en een nieuwe afspraak te maken.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen. 
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. 
  • Suikerziekte. 
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastvloeistof, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

Meld u bij de receptie van afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist (hoofdingang, afdeling B1, 1e etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een pijnspecialist. Dat is een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbehandeling. Soms behandelt de pijnspecialist u samen met een arts-assistent die in opleiding is. Als dit het geval is, vragen wij u voor uw behandeling of u hier bezwaar tegen heeft.

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de (proef)blokkade gedaan wordt, ligt u op uw buik of uw rug. De huid wordt verdoofd op de plaats waar u de blokkade krijgt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Bij een proefbehandeling spuit de pijnspecialist vervolgens een kortwerkend verdovingsmiddel in. Na ongeveer 30 minuten kan de pijnspecialist het effect van de proefblokkade beoordelen. Aan de hand van zijn bevindingen bespreekt hij met u of een vervolgafspraak voor een blokkade zinvol is. 

Bij een therapeutische behandeling spuit de specialist een langwerkend verdovingsmiddel in, in combinatie met een ontstekingsremmend medicijn. De behandeling duurt ongeveer tien minuten. 

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een intercostale proefblokkade optreden: 

  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn. 
  • Bij het prikken ter hoogte van de borstkas kan het longvlies geraakt worden. Hierdoor is er een kleine kans op een klaplong. Soms is een ziekenhuisopname nodig om de klaplong te behandelen.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Na een blokkade kunnen de pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiler innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter).

Let op:
De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken)/ 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 september 2019

Code: P17