Internistisch vasculaire polikliniek

U bent verwezen naar de internistisch vasculaire polikliniek van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over deze polikliniek en leest u met welke medewerkers van het ziekenhuis u te maken kunt krijgen.

Algemeen

De internistisch vasculaire polikliniek

De internistisch vasculaire polikliniek is een onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde. Op deze polikliniek werken een internist-vasculair geneeskundige, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en polikliniekmedewerkers. De internistisch vasculaire polikliniek is bedoeld voor patiënten met vaataandoeningen en voor patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van vaataandoeningen. Op de internistisch vasculaire polikliniek wordt u onderzocht en krijgt u advies over hoe uw ziekte en het risico op vaatziekten het beste kan worden behandeld.

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist op de vasculaire polikliniek is opgeleid voor gespecialiseerde zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, trombose/ longembolieën, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.  De verpleegkundig specialist werkt intensief samen met de internist, maar houdt ook zelfstandig spreekuur.

Afspraak maken

Uw huisarts of uw specialist heeft u doorverwezen naar de internistisch vasculaire polikliniek. Soms krijgt u een combinatieafspraak bij de verpleegkundig specialist en internist, soms bij één van hen. Als de situatie er om vraagt, vindt direct overleg plaats. De verpleegkundig specialist werkt op locatie Utrecht en Zeist van het Diakonessenhuis.

Voorbereidingen thuis

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek het volgende meeneemt:

  • geldig identiteitsbewijs (alleen bij het 1e bezoek);
  • verzekeringspapieren (alleen bij het 1e bezoek);
  • een lijst met medicijnen met daarbij de bijbehorende dosering die u nu gebruikt. Noteer de medicijnen die u in het verleden niet heeft verdragen;
  • een lijst met ziekten die u in het verleden heeft doorgemaakt;
  • een lijst met gegevens van familieleden met vergelijkbare ziekten en risicofactoren.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de afspraak? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) aan de polikliniek.

Uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis moet u rekening houden met extra tijd voor het inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving. Komt u met de auto, houdt u dan rekening met de tijd die nodig is voor het zoeken naar een parkeerplaats. Aan het parkeren op locatie Utrecht en Zeist zijn kosten verbonden.

Heeft u uw eerste afspraak bij de internist dan duurt dit 30 minuten. Wanneer een u combinatie-afspraak heeft met de internist èn de verpleegkundig specialist, dan duurt uw polikliniekbezoek 60 minuten.

Over de internistisch vasculaire polikliniek

De internistisch vasculaire polikliniek, onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde van het Diakonessenhuis, is er voor patiënten met vaatproblemen of risico daarop. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste zorg en een zo veilig en prettig mogelijk bezoek aan de polikliniek. Patiënten zijn onze belangrijkste raadgevers. We inventariseren ervaringen en ondernemen aan de hand daarvan actie om de zorg te optimaliseren. Al vanaf 2008 wordt de internistisch vasculaire polikliniek - als eerste vasculaire polikliniek in Nederland - jaarlijks bekroond met het ISO 9001 certificaat, een internationaal kwaliteitskeurmerk. Voor onze patiënten betekent dit dat zij verzekerd zijn van de best mogelijke zorg op dit gebied en daar zijn we trots op.

Afbeelding van het logo van het ISO keurmerk

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de vasculaire polikliniek. 

Telefoonnummers

Vasculaire polikliniek Utrecht
088 250 6667

Vasculaire polikliniek Zeist
088 250 6667

Vasculaire polikliniek Doorn
088 250 8888

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 januari 2024

Code: INT07