Kaakstandcorrectie van de bovenkaak

Afwijkingen in de stand van de kaak kunnen met een operatie gecorrigeerd worden. In deze folder vindt u informatie over een kaakstandcorrectie van de bovenkaak en leest u wat u van de ingreep kunt verwachten.

Redenen voor een kaakcorrectie

Groeiafwijking

In Nederland worden veel mensen behandeld door orthodontisten. Orthodontisten verplaatsen tanden en proberen op die wijze een 'stabiele beet' te maken: dat wil zeggen dat de tanden en kiezen goed op elkaar passen. Een ander woord voor 'beet' is ook wel 'occlusie'. Soms staan de kaken niet in een goede positie ten opzichte van elkaar, zodat ook de orthodontist geen goede occlusie kan bereiken. Om de kaakrelatie te verbeteren kan een kaakstandcorrectie noodzakelijk zijn. Na zo’n chirurgische correctie kan de orthodontist wél een goede en stabiele occlusie maken. 

Overbeet, onderbeet en open beet

Een veel voorkomende reden voor een kaakcorrectie is een zogenaamde overbeet, waarbij de onderkaak te kort is. In een ernstig geval bijt men dan met de ondertanden op het gehemelte van de bovenkaak. Het gehemelte is dan vaak pijnlijk. Dit kan op den duur tot verlies van de boventanden leiden.

Een andere reden voor de operatie kan zijn een onderbeet, waarbij de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak te lang is. De ondertanden staan dan voor de boventanden. Ook kan er een open beet zijn, waarbij (met de kiezen op elkaar) de voortanden niet over elkaar heen komen. Bij zowel een onderbeet als bij een open beet is het soms niet goed mogelijk om eten als bijvoorbeeld broodkorst af te bijten.

Soms is de stand van de onder- of bovenkaak zo afwijkend dat pijnklachten aan de kaakgewrichten ontstaan. 

Andere redenen voor een chirurgische correctie kunnen zijn:

  • een scheefstand van het gezicht
  • het niet goed kunnen sluiten van de mond waardoor deze ‘s nachts uitdroogt
  • te veel tandvlees zichtbaar bij lachen
  • een te grote of te kleine kin

Voorbehandeling en planning

De behandeling wordt in samenspraak tussen u, uw orthodontist en uw kaakchirurg voorbereid en uitgevoerd. 

Het is bijna altijd noodzakelijk om de tanden en kiezen 'voor te bereiden' voor een kaakcorrectie. Dit gebeurt bij de orthodontist. Ongeveer een jaar voor de operatie brengt de orthodontist een vastzittende beugel (ook wel 'slotjesbeugel' genoemd) aan. Deze beugel blijft gedurende de operatie aanwezig en zal na de operatie weer door de orthodontist gebruikt worden. De orthodontische voor- en nabehandeling duurt 1,5 tot 2 jaar.

Zodra de orthodontist klaar is met de voorbereidingen, gaat u naar de kaakchirurg voor beoordeling en eventueel planning van de operatie. Omdat hiervoor vaak enige wachttijd is, raden wij u aan ongeveer 3 maanden voordat de orthodontist verwacht klaar te zijn met de voorbereidingen, een afspraak te maken bij de kaakchirurg. 

De kaakchirurg laat röntgen- en portretfoto’s maken om de situatie vóór de operatie vast te leggen. Ook worden gipsafdrukken gemaakt. Afhankelijk van het type operatie kan het zijn dat de operatie wordt voorbereid met het 3D-lab van het UMC Utrecht. U krijgt dit dan van de kaakchirurg te horen en u krijgt een eenmalige afspraak in het UMC Utrecht. De rest van de behandeling vindt in het Diakonessenhuis plaats.

Operatie aan de bovenkaak

Soms bevindt de afwijkende stand zich in de bovenkaak. De botsnede wordt boven de wortels van tanden en kiezen gemaakt (zie figuur 1). Nadat de bovenkaak is losgemaakt, wordt deze verplaatst. De meest voorkomende verplaatsingen zijn naar boven en naar voren. De bovenkaak wordt daarna met vier plaatjes en met schroefjes weer vastgemaakt. Na de operatie is het gezicht de eerste tijd wat dik. Na de operatie krijgt u elastieken tussen de boven- en onderkaak.

Afbeelding van een schedel en de bovenkaak

Figuur 1

U heeft tijdelijk een wat verminderd gevoel in het gehemelte, het tandvlees, de bovenlip en neusvleugel. Dit verbetert over het algemeen in enkele weken. De botsnede loopt door de kaakholte, waarbij de slijmvliezen van de kaakholte worden geopend. Daarom kan er de eerste weken nog wat oud bloed uit de neus komen. U mag daarom de eerste drie weken de neus niet snuiten. Wel mag u de neus spoelen met zout water.

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Na de operatie

Na de operatie kunt u pijn hebben. De pijn is meestal goed te bestrijden met pijnstillers als paracetamol en ibuprofen. De eerste dag kan er nog wat bloed uit de mond komen. En de eerste dagen kunt u last hebben van een gezwollen gezicht, keelpijn en neusbloedingen.

Tijdens en na de operatie krijgt u medicijnen om zwelling van het gezicht tegen te gaan en antibiotica om infecties te voorkomen. Na de operatie krijgt u elastieken tussen boven- en onderkaak.

Om te kijken of de botstukken goed staan worden röntgenfoto’s gemaakt. Als de beet ook goed is en u voor uzelf kunt zorgen mag u weer naar huis. Meestal blijft u twee tot drie dagen in het ziekenhuis. Als u op de dagbehandeling bent geholpen, gaat u dezelfde dag weer naar huis. U krijgt een afspraak voor het volgende polikliniekbezoek mee. Meestal is dit één week na de operatie. 

Mondverzorging 

Na de operatie begeleiden de preventie-assistentes en de kaakchirurg u. De kaakchirurg controleert de wond en kijkt of u de tanden en kiezen goed op elkaar zet. De preventie-assistente helpt en adviseert u bij de mondverzorging. Daarnaast krijgt u een spoelmiddel voor de mondreiniging. De lippen kunt u het beste goed vet houden met lippencrème of gewone huishoudvaseline. 

Voeding

De eerste dagen is vloeibaar voedsel het aangenaamst maar niet noodzakelijk, u kunt ook zachte vaste voeding gebruiken. Dit betekent: alles wat u zonder kauwen door kunt slikken, zoals pasta, puree etc. In uitzonderingssituaties zitten de kiezen echt met staaldraadjes aan elkaar vast. Dan kunt u alleen vloeibaar voedsel gebruiken. U krijgt voedingsadviezen op de verpleegafdeling en soms geeft de diëtist u nog extra advies. Zo nodig krijgt u een recept mee voor energierijke drank. 

Vragen

Als u vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw kaakchirurg. U kunt altijd contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie via telefoonnummer 088 250 5900.

Telefoonnummers

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
088 250 5900

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 maart 2024

Code: MKA10