Ketamine-infuus

U heeft een afspraak voor een behandeling met een ketamine-infuus. Voor deze behandeling verblijft u ongeveer vijf dagen in het Diakonessenhuis locatie Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de behandeling. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. Het is goed om u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Wat is een ketamine-infuustherapie?

Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm wordt met behulp van een pompje de medicatie continu toegediend. De behandeling wordt toegepast bij patiënten met complex regionaal pijnsyndroom type I, ook wel posttraumatische dystrofie genoemd. Het doel van de behandeling is pijnvermindering tot vele maanden na deze behandeling.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist bespreekt met u of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen. 
  • Een mogelijke zwangerschap. 
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ leest u welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Afspraken maken of afzeggen

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Pijnbehandeling. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De ingreep

Koorts

Als u op de dag van behandeling koorts heeft, kan de behandeling niet doorgaan. Neem in dat geval contact op met de afdeling Pijnbehandeling. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Melden

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling in het Diakonessenhuis locatie Zeist. U wordt liggend in bed door een verpleegkundige naar de afdeling Pijnbehandeling gebracht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek/ de ingreep

De pijnspecialist plaatst op de afdeling Pijnbehandeling een infuus, waarop de pomp met medicatie aangesloten wordt. U blijft een aantal uur op de afdeling Pijnbehandeling voordat u naar de verpleegafdeling gaat. Op de verpleegafdeling verblijft u ongeveer vijf dagen. Dagelijks komt er een pijnspecialist bij u langs en er is regelmatig overleg tussen de verpleging van de afdeling en de pijnspecialist.

Tijdens de opname op de verpleegafdeling wordt de dosering van de ketamine langzaam opgehoogd. De dosering is voor iedere patiënt anders en afhankelijk van de pijnrvermindering en mogelijke bijwerkingen. Tijdens de opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling van het medicijn nagesteefd. Door het medicijn meerdere dagen toe te dienen, zal de pijnvermindering langer aanhouden. Het infuus wordt verwijderd op de dag van ontslag.

Mogelijke complicaties

Als de plaats waar de infuusnaald in de huid steekt ontstekingsverschijnselen vertoont of als het infuus niet voldoende doorloopt in het lichaam, kan het nodig zijn om een nieuw infuus te prikken.

Mogelijke bijwerkingen

Alle hieronder genoemde bijwerkingen zijn omkeerbaar en verdwijnen na verminderen of stopzetten van de behandeling:

Dubbelzien, dronken gevoel, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare dromen, ontstekingen van het bloedvat waar het infuus geplaatst is, angst, verwardheid, vergeetachtigheid, snelle hartslag, hoge bloeddruk, kortademigheid / benauwdheid, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid, verhoogde speekselvloed en leverfunctiestoornissen.

Laat u door deze lijst niet te zeer afschrikken. Bijwerkingen komen vooral de eerste dagen voor, daarna neemt de intensiteit af. Bij misselijkheid en braken kunnen medicijnen gegeven worden om dit tegen te gaan.

Naar huis

De pijnspecialist bespreekt met u welke medicijnen u thuis weer mag gaan gebruiken.

Op de dag van ontslag mag u nog niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat u opgehaald wordt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 september 2019

Code: P25