Kijkoperatie van een endeldarmverzakking

U wordt binnenkort opgenomen voor een kijkoperatie in verband met uw endeldarmverzakking. In deze folder leest u wat een endeldarmverzakking is en hoe de kijkoperatie verloopt.

​​​​​​​Wat is een endeldarmverzakking?

Een endeldarmverzakking is een endeldarm die naar beneden is gezakt. De medische term hiervoor is rectumprolaps (rectum = endeldarm en prolaps = verzakking). Een endeldarmverzakking kan uitwendig (extern) of inwendig (intern) zijn. Bij een uitwendige endeldarmverzakking komt de endeldarm naar buiten. Bij een inwendige endeldarmverzakking blijft de endeldarm in het lichaam.

Afbeeldingen van een endeldarmverzakking

Afbeelding 1 - Normale endeldarm, interne en externe endeldarmverzakking

Oorzaken

De meest bekende oorzaak is (meerdere) vaginale bevallingen. Maar endeldarmverzakkingen komen ook voor bij vrouwen die nooit een vaginale bevalling hebben gehad en bij mannen. Dat kan komen doordat dat het bindweefsel verzwakt is. Dit kan aangeboren zijn, maar ook veroorzaakt worden door onder andere zwaar tillen, krachtsport en veel persen bij de ontlasting. In sommige gevallen is er geen duidelijke oorzaak voor de verzakking te vinden.

Klachten

Klachten bij een uitwendige endeldarmverzakking kunnen zijn:

 • pijn
 • verlies van slijm of bloed
 • verlies van ontlasting

Klachten bij een inwendige endeldarmverzakking kunnen zijn:

 • ontlasting komt in gedeelten
 • constant een gevoel tot aandrang
 • veelvuldig persen om ontlasting kwijt te raken
 • veel toiletbezoeken op één dag
 • ontlasting met de vingers verwijderen
 • niet kunnen inhouden van winden
 • verlies van vloeibare of vaste ontlasting
 • pijn in de rug, buik, bekken of rondom de anus
 • aambeien en/of slijmvliesverzakking waardoor bloedverlies, huidirritatie en jeuk rond de anus kan ontstaan

Behandeling

Uitwendige endeldarmverzakking

Een uitwendige endeldarmverzakking wordt operatief behandeld met een kijkoperatie (een laparoscopische rectopexie). Bij deze operatie hecht de chirurg een kunststof mat aan de voorkant van de endeldarm vast. De endeldarm hangt daarna weer op zijn plaats.

Inwendige endeldarmverzakking

Als niet-operatieve behandelingen zoals bekkenfysiotherapie en/of het middel Laxantia niet helpen, is een kijkoperatie ook mogelijk. De chirurg trekt hierbij de endeldarm op en verwijdert het overtollig weefsel via de anus. Dit noemen we ook wel een STARR-operatie. Bij vrouwen wordt behalve de endeldarm ook de baarmoeder/top van de vagina aan de mat gehecht, zodat het bekken herstelt (zie afbeelding 2).

Afbeelding van een ingehechte mat na een kijkoperatie

Afbeelding 2 - Ingehechte mat na een kijkoperatie

Doel van de operatie

Het doel van de operatie is de endeldarmverzakking met bijhorende symptomen te verhelpen. 

 • Bij de uitwendige verzakking gaat het vooral om het naar buiten komen van de endeldarm te verhelpen.
 • Bij de inwendige verzakking is het doel ervoor te zorgen dat de endeldarm weer goed werkt. Na de operatie heeft ongeveer 80% van de patiënten minder of helemaal geen klachten meer.

Na de operatie zult u waarschijnlijk altijd een vezelrijk dieet en/of Laxantia moeten gebruiken. U kunt ook niet meer zwaar tillen.

Mogelijke risico’s en complicaties

Lichte complicaties die soms optreden zijn: 

 • urineweginfectie
 • tijdelijk niet goed werken van de darmen (ileus)
 • nabloeding

Ernstiger complicaties die zelden optreden zijn:

 • letsel aan de endeldarm
 • infectie van de mat (en de aanhechtingspunten)
 • doorgroei van de mat in de endeldarmwand of vaginawand
 • infectie van het wervellichaam

Voorbereidingen

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (Sintrom, Marcoumar, Ascal) moet u dit van tevoren aan uw behandelend arts doorgeven.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ leest u hoe u zich op uw opname kunt voorbereiden en wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanner Chirurgie? Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats geholpen worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.et de polikliniek chirurgie.

De opnamedag

Melden

Op de dag van uw opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de verpleegafdeling. Zij zorgt ervoor dat de verpleegkundige van de afdeling u ontvangt.

Anesthesie

De anesthesioloog geeft u informatie over de verdoving (anesthesie). Meer over anesthesie kunt u lezen in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Na de operatie

Uitslaapkamer

Na de operatie verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer (recovery-afdeling). Hier ligt u aangesloten op de bewakingsapparatuur die uw lichaamsfuncties in de gaten houdt.

Terug op de afdeling

Als het goed met u gaat en alle controles stabiel zijn, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U mag dezelfde dag alweer eten en met behulp van de verpleegkundige rustig uit bed komen.

Dag na de operatie

De verpleegkundige helpt u zo nodig bij uw verzorging en kijkt wat u zelf al kunt. Ook mag u uit bed en rustig wat lopen. De wond wordt gecontroleerd. U krijgt vanaf nu dagelijks Movicolon/Metamucil om uw ontlasting soepel te maken. Als het goed met u gaat, mag u misschien deze dag al naar huis.

​​​​​​​Ontslag

Naar huis

Meestal kunt u na 2 tot 3 dagen weer naar huis.

Leefregels voor thuis

 • U mag niet zwaar tillen.
 • Gebruik vezelrijke voeding.
 • Douchen mag meteen. In bad mag twee weken na de operatie.
 • Bij pijn kunt u paracetamol gebruiken (zie gebruiksaanwijzing op het doosje).
 • Blijf Movicolon/Metamucil volgens recept innemen.
 • Bij klachten als moeheid en slechte concentratie moet u rust nemen. Probeer te luisteren naar wat u lichaam aangeeft.
 • Als u zich goed voelt kunt u weer gaan werken, zoals besproken met uw chirurg.

Problemen

Als zich na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek chirurgie

088 250 5333

 • toets 1 voor het maken/ verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond de opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met de polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 6 augustus 2021

Code: CH87