KNO-arts

Zoals de naam al aangeeft houdt de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Minder bekend is, dat de KNO-arts ook afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied behandelt, zoals gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm. Ook de behandeling van snurken, huidtumoren, en uitval van de aangezichtszenuw behoren tot zijn aandachtsgebied.

Algemeen

De KNO-arts voert veel chirurgische ingrepen uit en zou dan ook beter chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen kunnen heten. Daarmee wordt aangegeven dat ook de grotere operaties van dit deel van het lichaam door deze medisch specialist worden uitgevoerd. Grofweg besteedt de KNO-arts 60% van zijn tijd aan spreekuur houden en 40% aan het doen van ingrepen, zoals opereren en poliklinische chirurgische behandelingen.

De keel

Behalve de meer bekende operaties als het amandelen knippen, doet de KNOarts ook minder bekende ingrepen. De operatie van het zachte gehemelte om het snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren zijn daar voorbeelden van.

Heesheid, meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de stembanden, zal in een aantal gevallen operatief behandeld worden. Vaak echter kan worden volstaan met het geven van stemadviezen of het voorschrijven van logopedische behandeling.In de afgelopen 20 jaar lijkt er sprake te zijn van een toename van kwaadaardige aandoeningen in de mond en de keel. In het beginstadium zijn deze aandoeningen vaak goed te behandelen met bestraling en soms met medicijnen. In een verder gevorderd stadium kan een operatie noodzakelijk zijn. De KNO-arts voert deze operatie, soms in samenwerking met artsen uit andere specialismen, uit.

De neus

De KNO-arts voert operaties uit voor de behandeling van neusverstoppingsklachten door een scheef neustussenschot of vergrote neusschelpen. Ook voert de KNO-arts operaties uit aan de neusbijholten (waartoe onder andere de kaakholten en de voorhoofdsholten behoren).

Met moderne technieken is het mogelijk om de neusbijholten via de neusopening te behandelen. Op deze manier kunnen afwijkingen als neuspoliepen en neusbijholten-ontstekingen (een veel voorkomende oorzaak van hoofdpijn) worden weggenomen.Verreweg de meeste operatieve correcties aan de inwendige en uitwendige neus, inclusief de neuspunt en de esthetische neuschirurgie, worden door de KNO-arts uitgevoerd. Dit komt, omdat er samenhang bestaat tussen de vorm en de functie van de neus. Veel afwijkingen van de vorm van de neus worden veroorzaakt door inwendige afwijkingen en gaan gepaard met stoornissen in de functie.

Een andere vorm van functiestoornissen van de neus wordt veroorzaakt door allergie (overgevoeligheid). De KNO-arts onderzoekt en behandelt de klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen.

Het oor

Wat het oor betreft verricht de KNO-arts niet alleen correcties van de oorschelp (flaporen), maar worden vooral ook afwijkingen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor behandeld. Deze afwijkingen, die vaak de oorzaak zijn van ontstekingen, slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen, worden uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop.

Een operatieve behandeling van afwijkingen in het binnenoor, het eigenlijke hoorzintuig, is in het algemeen niet mogelijk. Een voorbeeld hiervan is ouderdomsslechthorendheid. Voor het verbeteren van het gehoor zal de KNO-arts in zo'n geval meestal een hoorapparaat aanmeten.

De hals

Gezwellen in het bovenste deel van de hals, zowel goedaardig als kwaadaardig, worden meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. De KNO-arts kan deze afwijkingen met zijn onderzoek betrekkelijk eenvoudig en snel herkennen.

Niet alleen dit onderzoek, maar ook de behandeling van dergelijke gezwellen wordt door de KNO-arts uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor slikklachten die veroorzaakt worden door afwijkingen in het bovenste deel van de slokdarm.

Aangezichtschirurgie

Ook de functie en de cosmetiek van het aangezicht behoren tot het aandachtsgebied van de KNO-arts. Zo valt de behandeling van goed- en kwaadaardige huidtumoren, als ook de reconstructie van de defecten die hierdoor zijn ontstaan, binnen zijn werkterrein. Bij uitstek is de KNO-arts degene die de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de aangezichtszenuw coördineert en verzorgt. Verder bevindt zich binnen de maatschap vaak  een KNO-arts die gespecialiseerd is cosmetische ingrepen van het gezicht (neuscorrectie, ooglidcorrectie, littekencorrectie, facelift, etc.).

De werkwijze

In Nederland werken de meeste kno-artsen in ziekenhuizen en zijn aangesloten bij de medische staf van dat ziekenhuis. In de ziekenhuizen functioneren vele kwaliteitsbevorderende commissies. Voorbeelden daarvan zijn de toetsingscommissie, de geneesmiddelencommissie, de infectiecommissie, de medisch-ethische commissie en de patiëntenklachtencommissie.

Vrijwel alle KNO-artsen zijn aangesloten bij de (wetenschappelijke) "Vereniging voor Keel-NeusOorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied". Ook is men meestal lid van de landelijke "ORDE van Medisch Specialisten". De Wetenschappelijke Vereniging en speciale opleidingsklinieken (waaronder alle Academische Ziekenhuizen) organiseren landelijke congressen en cursussen ten behoeve van de bij- en nascholing van KNO-artsen. Ook worden de ziekenhuizen regelmatig door de Wetenschappelijke Vereniging en de Specialisten Registratie Commissie bezocht om ze te controleren op kwaliteit en doelmatigheid. Op deze manier is er sprake van een voortdurende beoordeling van het werk van de KNO-arts met als doel de kwaliteit en doelmatigheid optimaal te houden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNOHeelkunde.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht/ Zeist
 088 250 5026

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO20