Koortsstuip bij kinderen

Uw kind is opgenomen geweest vanwege een koortsstuip. In deze folder wordt uitgelegd wat een koortsstuip is en wat u bij herhaling kunt doen.

Algemeen

Wat is een koortsstuip?

Bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar kan koorts gepaard gaan met een aanval van bewusteloosheid en heftige spiertrekkingen. Dit noemen we een koortsstuip. Soms houdt het kind even op met ademen. De spiertrekkingen kunnen enkele minuten duren en gaan vanzelf over. Daarna is het kind vaak suf of valt het in een diepe slaap. Ook kan uw kind nog enige tijd huilen en onrustig zijn.

Ontstaan van een koortsstuip

Een koortsstuip kan ontstaan bij een (snelle) stijging van de lichaamstemperatuur. De koortsstuip kan optreden voordat u de koorts heeft opgemerkt. De hoogte van de koorts heeft er niets mee te maken. Koortsstuipen komen in sommige families vaker voor.

Kan het kwaad?

Veel ouders maken zich ongerust als hun kind een koortsstuip heeft. Dat is begrijpelijk maar niet nodig. Een koortsstuip gaat binnen een paar minuten vanzelf over en kan de hersenen niet beschadigen. Een koortsstuip is geen teken van epilepsie. Sommige kinderen krijgen bij een volgende koortsperiode weer een stuip, maar dat is lang niet altijd het geval. Bel bij herhaling de huisarts. Boven de leeftijd van zes jaar komen koortsstuipen bijna niet meer voor. Het kind groeit er als het ware overheen.

Adviezen

Het is belangrijk dat u rustig blijft. Leg uw kind op de zij of op de buik zodat het zich niet kan verslikken. Zorg dat het niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren. Bel daarna uw huisarts of de huisartsenpost. De telefoonnummers van de huisartsenposten van Utrecht en (regio) Zeist vindt u achter in deze folder (of kijk online).

Medicijnen

Een koortsstuip gaat meestal vanzelf binnen vijf minuten over. Als het langer duurt, is behandeling met medicijnen nodig om de aanval te stoppen. Dat kan met midazolam neusspray. U krijgt het medicijn mee naar huis. Verlagen van de koorts met paracetamol helpt niet om een koortsstuip te stoppen of te voorkomen.

Nader onderzoek

In de volgende gevallen wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis voor nader onderzoek:

  • als uw kind jonger is dan zes maanden of ouder dan zes jaar
  • als de spiertrekkingen meer dan 15 minuten aanhouden
  • als de spiertrekkingen alleen aan één arm of been optreden
  • als uw kind in één koortsperiode meerdere aanvallen krijgt 

Middels bloedonderzoek en/of een EEG (hersenfilmpje) wordt nagegaan wat de oorzaak is van het ‘niet normale’ verloop van de stuip. Vaak is aansluitend opname in het ziekenhuis nodig om uw kind goed te bewaken en een eventuele onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld een infectie) te behandelen. Soms wordt uw kind tijdens de opname aan de monitor gelegd. De hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte van uw kind worden zo in de gaten gehouden.

Problemen

Bij problemen kunt u:  

  • binnen kantooruren contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde 
  • buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp

Vragen

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek
Kindergeneeskunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde
 088 250 6326

Spoedeisende hulp Utrecht
 088 250 6211

Huisartsenpost Utrecht
 0900 450 1450 (na 17.00 uur en in het weekend)

Huisartsenpost Zeist e.o.
 0900 430 1430 (na 17.00 uur en in het weekend)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie?  Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 mei 2020

Code: K30