Laboratoriumonderzoek

Uw behandelend arts wil een laboratoriumonderzoek bij u laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine of ontlasting.

Waarom een laboratoriumonderzoek?

Het laboratoriumonderzoek dient voor:

  • Het vaststellen of uitsluiten van ziekten. 
  • Het volgen van een verloop van een ziekte. 
  • Het vaststellen van het succes van een behandeling. 
  • Het voorkomen van ziekten.

Bloed bevat onder andere rode en witte bloedcellen. Het bloed vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. Deze bestanddelen moeten in het bloed in de juiste verhouding en hoeveelheid aanwezig zijn. Door het lichaam geproduceerde afvalproducten worden afgevoerd via de urine, zweet en ontlasting. Onderzoek hiervan is soms noodzakelijk. Uw behandelend arts beslist, eventueel na overleg met het hoofd van het laboratorium, welk onderzoek bij u gewenst is. Alleen de onderzoeken waar uw arts om vraagt, vinden plaats. Uw arts vraagt een laboratoriumonderzoek aan op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Het formulier is voorzien van uw persoonsgegevens.

Afspraak maken

Voor bloedafname op een van onze ziekenhuislocaties moet u een afspraak maken. Een afspraak maken doet u online via het patiëntenportaal mijnDiak www.diakonessenhuis.nl/mijndiak. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Dan kunt u bellen met 088 250 6534.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Melden

Meld u op tijd bij het afnamelaboratorium:

  • locatie Utrecht: begane grond, route 1
  • locatie Zeist: begane grond, route 2
  • locatie Doorn (buitenpolikliniek)

Het Diakonessenhuis heeft ook een aantal prikpunten in de regio waar u zich kunt melden voor een bloedafname. Locaties en openingstijden vindt u op onze website. Voor sommige onderzoeken is een folder beschikbaar met daarin (beknopte) informatie over het onderzoek zelf, de duur van het onderzoek en eventuele voorzorgsmaatregelen. Voor een aantal onderzoeken moet u nuchter zijn. Dit staat vermeld op het aanvraagformulier.

Registratie

De medewerker neemt het aanvraagformulier in ontvangst. De medewerker verzoekt u naar één van de afnameruimtes te gaan. De medewerker verwerkt het gevraagde onderzoek in de computer. Deze worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Er worden etiketten met uw naam, geboortedatum en patiëntennummer geprint. Deze etiketten worden op de buisjes met bloed geplakt of op het potje met urine of ontlasting en op het aanvraagformulier.

Bloedafname

In de afnameruimte controleert de medewerker uw geboortedatum met de gegevens op het formulier en de etiketten. Daarna vindt de bloedafname plaats. Dit gebeurt meestal uit uw arm. Soms wordt bloed uit een vingerprik afgenomen.

Bloedafname bij kinderen

Voor bloedafname bij kinderen verwijzen we u graag naar de folder Bloedafname bij kinderen.

Urine

Als urine nodig is voor een bepaald onderzoek ontvangt u van de medewerker een plastic potje. In de toiletruimte vult u dit potje met urine. Bij onderzoeken waarvoor u thuis gedurende 24 uur alle urine moet verzamelen, ontvangt u plastic flessen. Let op: gebruik alleen deze plastic potjes en flessen. Zelf meegenomen potjes of flessen verminderen de kwaliteit van het onderzoek en worden door het laboratorium niet in ontvangst genomen. Voor het inleveren van urine hoeft u geen afspraak te maken. U kunt urine zonder afspraak inleveren bij het afnamelaboratorium op onze locaties in Utrecht, Zeist en Doorn.

Ontlasting

Als ontlasting nodig is voor een bepaald onderzoek ontvangt u van de medewerker een plastic potje. U krijgt het verzoek om thuis het potje met een kleine hoeveelheid ontlasting te vullen. Voor onderzoeken waarbij u gedurende drie dagen alle ontlasting moet verzamelen, krijgt u een grote plastic pot mee. . Voor het inleveren van ontlasting hoeft u geen afspraak te maken. U kunt ontlasting zonder afspraak inleveren bij het afnamelaboratorium op onze locaties in Utrecht, Zeist en Doorn.

Het onderzoek

Uw bloed, urine of ontlasting wordt in het laboratorium met veelal geautomatiseerde en computergestuurde apparatuur onderzocht op de bestanddelen waarover uw behandelend arts informatie wil hebben.

De uitslag

Als aanvrager krijgt alleen uw behandelend arts de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Deze beoordeelt de uitslag in combinatie met de bevindingen van eventuele andere onderzoeken. In uw vervolgafspraak zal uw arts de resultaten van de onderzoeken met u bespreken.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleind geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: materiaal@diakhuis.nl (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met: 088 250 6518.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van het afnamelaboratorium of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail klachten@diakhuis.nl of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 2 juni 2020

Code: KCHI02