Laboratoriumonderzoek

In deze folder vindt u informatie over laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting.

Waarom een laboratoriumonderzoek?

Onderzoek van bloed, urine en ontlasting is soms noodzakelijk. Via laboratoriumonderzoek kunnen we:

  • ziekten vaststellen of uitsluiten 
  • het verloop van een ziekte volgen 
  • vaststellen of een behandeling geholpen heeft 
  • ziekten voorkomen

Uw behandelend arts beslist welk onderzoek bij u gewenst is. Uw arts vraagt een laboratoriumonderzoek aan via een speciaal formulier waarop uw persoonsgegevens vermeld staan.

Voor sommige onderzoeken hebben we informatiefolders. Deze vindt u op onze website.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek mee naar het ziekenhuis:

  • uw identiteitsbewijs
  • het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek

Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname of bij het prikpunt in de regio. De locaties vindt u hier.

De medewerker neemt het aanvraagformulier in ontvangst en verzoekt u naar een afnameruimte te gaan. De medewerker verwerkt het onderzoek in de computer en koppelt het aan uw persoonsgegevens.

Bloedonderzoek

Afspraak maken

Voor bloedafname moet u een afspraak maken. Dat doet u bij voorkeur online via het patiëntenportaal mijnDiak. Belt u liever, dan kan dat via 088 250 6534 (keuze 1).

Op uw aanvraagformulier staat of u voor bloedafname naar een ziekenhuislocatie moet komen of dat u ook op een prikpunt terecht kunt. Dit hangt af van het onderzoek. Locaties en openingstijden van onze ziekenhuislocaties en prikpunten vindt u op www.diakonessenhuis.nl/kchl/bloedprikken.

Nuchter

Soms moet u nuchter zijn voor de bloedafname. Dat staat dan op het aanvraagformulier of de arts heeft het tegen u gezegd. Als u nuchter moet zijn, mag u de avond voor het onderzoek vanaf 23.00 uur niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen innemen en een beetje water drinken.

Afname

In de afnameruimte controleert de medewerker uw geboortedatum met de gegevens op het formulier en de etiketten. Daarna vindt de bloedafname plaats. Dit gebeurt meestal uit uw arm, maar soms ook uit uw vinger.

Bloedafname bij kinderen

Voor bloedafname bij kinderen verwijzen we u graag naar de folder Bloedafname bij kinderen.

Urineonderzoek

U krijgt van de medewerker een plastic potje. In de toiletruimte vult u dit potje met urine. Bij onderzoeken waarvoor u thuis gedurende 24 uur alle urine moet verzamelen, ontvangt u plastic flessen.

Let op: gebruik alleen deze plastic potjes en flessen. Zelf meegenomen potjes of flessen verminderen de kwaliteit van het onderzoek en worden door het laboratorium niet in ontvangst genomen.

Voor het inleveren van urine hoeft u geen afspraak te maken. U kunt urine inleveren bij de polikliniek Bloedafname Utrecht, Zeist en Doorn. De locaties en openingstijden vindt u verderop in de folder.

Ontlastingonderzoek

U krijgt van de medewerker een plastic potje. U krijgt het verzoek om thuis het potje met een kleine hoeveelheid ontlasting te vullen. Voor onderzoeken waarbij u gedurende drie dagen alle ontlasting moet verzamelen, krijgt u een grote plastic pot mee.

Voor het inleveren van ontlasting hoeft u geen afspraak te maken. U kunt ontlasting inleveren bij de polikliniek Bloedafname Utrecht, Zeist en Doorn. De locaties en openingstijden vindt u verderop in de folder.

Laboratorium

In het laboratorium onderzoeken we uw bloed, urine of ontlasting. Meestal doen we dat met geautomatiseerde en computergestuurde apparatuur. We onderzoeken de bestanddelen waarover uw behandelend arts informatie wil.

De uitslag

Alleen uw behandelend arts krijgt de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Deze beoordeelt de uitslag en die van eventuele andere onderzoeken. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw vervolgafspraak.

U kunt de uitslag van het onderzoek ook zelf bekijken via het patiëntenportaal mijnDiak.

Gebruik lichaamsmateriaal

Na het onderzoek wordt het lichaamsmateriaal, rekening houdend met de bewaartermijn, vernietigd. Soms wordt het lichaamsmateriaal als testmateriaal gebruikt om bijvoorbeeld een onderzoekmethode te verbeteren. Het materiaal wordt dan eerst geanonimiseerd. Het is dan niet meer te zien dat het materiaal van u afkomstig is.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit melden door te mailen naar [email protected] (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met 088 250 6518.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Locaties en openingstijden polikliniek Bloedafname

Locatie Utrecht
Maandag, 7.15 – 19.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag, 7.15 – 16.45 uur

Locatie Zeist
Maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.45 uur

Locatie Doorn
Maandag t/m vrijdag, 8.00 – 16.00 uur

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 januari 2023

Code: KCHI02