Lastmeter (Screening psychosociale zorg bij kanker)

De diagnose kanker is voor u en uw naasten een ingrijpende gebeurtenis. De komende periode zult u waarschijnlijk veranderingen ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Het is goed om uw ervaringen met uw hulpverleners te bespreken. Om hierover met u in gesprek te gaan, zal de verpleegkundige, verpleegkundig specialist of arts u regelmatig vragen om de ‘Lastmeter’ in te vullen.

Wat is de Lastmeter?

De Lastmeter is een landelijk ontwikkeld instrument om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg  bij mensen met kanker. Het instrument is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding.

De Lastmeter kan u helpen problemen, klachten en zorgen die u door uw ziekte ervaart in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Hierdoor krijgen uw hulpverleners beter zicht op hoe het met u gaat en aan welke ondersteuning u wellicht behoefte heeft. De lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een ‘thermometer’ (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
  2. Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen heeft ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied. 

In het ziekenhuis krijgt u de Lastmeter op papier. Als u het prettig vindt, kunt u de Lastmeter ook digitaal invullen.

afbeelding van de lastmeter

Wanneer wordt de lastmeter afgenomen?

U krijgt de lastmeter op verschillende momenten tijdens uw behandeling en in de controleperiode uitgereikt. Door het regelmatig gebruik van de lastmeter komen eventuele veranderingen gedurende uw behandeling in beeld. De verpleegkundige, verpleegkundig specialist of arts bespreekt de uitkomsten met u.

Verwijzing

Bij problemen die niet op het deskundigheidsterrein van uw verpleegkundige, verpleegkundig specialist of medisch specialist liggen, kunnen wij u verwijzen naar een andere hulpverlener. U kunt bijvoorbeeld denken aan een psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, diëtist of lotgenotencontact via bijvoorbeeld een patiëntenvereniging. U kunt het ook zelf aangeven als u behoefte heeft aan ondersteuning van een deskundige. Samen met u kijken we wat voor u de beste oplossing is.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder of bij het invullen van de Lastmeter vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige, verpleegkundig specialist of arts.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 september 2019

Code: ONC14