Leefregels na een borstamputatie met directe reconstructie middels tissue expander of prothese

U heeft een borstamputatie met directe reconstructie ondergaan. U zult merken dat na de operatie uw conditie achteruit is gegaan. Dit komt onder andere door de narcose, bloedverlies en de wond. In deze folder vindt u adviezen voor de eerste periode thuis.

Nazorg

 • Wondverzorging: De huidkleurige pleisters (hechtpleisters) worden voor uw ontslag vervangen en mogen  blijven zitten tot aan het eerste polikliniekbezoek. De pleisters mogen nat worden onder de douche, maar niet in bad. Controleer de wond dagelijks op roodheid, zwelling, warmte en wondvocht.
 • Seroomvorming: Er kan vochtophoping (seroom) op de plaats van de wond en in de oksel ontstaan. Dit kan op de polikliniek met een naald verwijderd worden. Meestal is dit pijnloos. Soms moet u hiervoor naar de afdeling Radiologie zodat met een echo bekeken wordt waar er geprikt moet worden.
 • Pijnbestrijding: Het wondgebied kan de eerste tijd gevoelig zijn en het dragen van een BH kan vervelend zijn. Bij voorkeur raden we u aan, tenzij anders voorgeschreven, om minimaal gedurende drie weken paracetamol (maximaal vier x 1000 mg per dag) te gebruiken. Een goede pijnbestrijding kan uw herstel positief beïnvloeden.
 • De eerste vier weken mag u geen BH dragen. Dit is met oog op de doorbloeding van de wond. Na vier weken kunt u een sport-BH (zonder beugel) gaan dragen.
 • Drain: U gaat met twee drains naar huis. Hiervoor krijgt u de leefregels met drain naar huis mee. Na één week worden de drains verwijderd

Leefregels

 • Emoties: Angst, onzekerheid en onrust zijn veel voorkomende emoties na een borstoperatie. Als u over deze emoties wilt praten, kunt u terecht op de mammapolikliniek, bij uw huisarts en/of bij lotgenoten (zie de folder van de Borstkanker Vereniging Nederland).
 • Rustmomenten: ‘Luister’ goed naar uw lichaam en neem rust wanneer dat nodig is.
 • Douchen: Twee dagen na de operatie mag u weer kortdurend douchen. Na zes weken én als de wond dicht is, mag u weer in bad en zwemmen. 
 • Sporten: vier tot zes weken na de operatie kunt u het sporten geleidelijk aan proberen op te bouwen. Een goed ondersteunende sport-BH is aan te bevelen.
 • Autorijden en fietsen: Wij schatten in dat u na twee tot drie weken weer in staat bent voorzichtig te fietsen of autorijden. Het kan soms wat langer duren. Het blijft uw eigen verantwoordelijk en u moet er toe in staat zijn. U moet pijnloos het stuur van uw auto of fiets kunnen gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een uitwijkmanoeuvre.
 • Huishoudelijke activiteiten en tuinieren: Na een tot twee weken zult u uw huishoudelijke activiteiten en het tuinieren weer rustig kunnen gaan beginnen. Dat geldt ook voor lichte arbeid. Zware lichamelijke arbeid en flink sporten kan pas na vier tot zes weken.
 • Zes weken na de operatie kunt u, als u dat wilt, de littekens gaan masseren met crème of lotion. Dit kan de littekens soepeler maken. U hoeft hiervoor geen speciale littekencrème te gebruiken.
 • Het is belangrijk om het litteken het eerste jaar niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank) U kunt het beschermen met een pleister of een sunblock (factor 50).

Controle

Vijf tot zeven dagen na de operatie heeft u de eerste poliklinische controle bij de verpleegkundig specialist en krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek. Ook wordt de eerste drain verwijderd. Weer een week later (twee weken na de operatie) heeft u een afspraak bij de plastisch chirurg.

Lastmeter

U krijgt bij ontslag de folder ‘De lastmeter, screening bij psychosociale zorg bij kanker’ uitgereikt. Neem voor het follow up gesprek met de verpleegkundig specialist de ingevulde lastmeter mee.

Follow up gesprek

Na ongeveer vier weken heeft u een afrondend gesprek (follow up) met de mammacareverpleegkundige. Zij bespreekt met u de uitkomsten van de lastmeter en kan u adviseren over ondersteuning. Zij zal u ook vragen naar uw ervaringen tijdens de opname in het ziekenhuis en de periode erna. Onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen zijn de uitslag van het onderzoek, eventuele nabehandelingen, de wondgenezing, pijnklachten, armfunctie, moeheid en emoties. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van uw vragen.

Contact opnemen

In de volgende gevallen moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

 • Als u koorts boven de 38,5 graden Celsius heeft.
 • Als u toenemende pijn heeft die met paracetamol niet verdwijnt.
 • Bij veranderingen aan de wond (roodheid, zwelling, warmte en/of vocht uit de wond).
 • Als u vragen heeft.

U kunt een telefonische afspraak maken bij uw arts of verpleegkundig specialist via de polikliniek Chirurgie of Plastische chirurgie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Chirurgie of Plastische chirurgie.

Telefoonnummer

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Polikliniek Plastische chirurgie
088 250 5981

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 februari 2020

Code: PC14