Leefregels na een okselkliertoilet

U hebt een okselkliertoilet ondergaan. U zult merken dat na de operatie uw conditie achteruit is gegaan. Dit komt onder andere door de narcose, de wond en eventueel bloedverlies. In deze folder vindt u adviezen voor de eerste periode thuis.

Nazorg

 • Wondverzorging: De huidkleurige pleisters (hechtpleisters) mogen gewoon blijven zitten en nat worden. De pleisters worden bij de eerstvolgende poliklinische controle verwijderd. Controleer de wond dagelijks op roodheid, zwelling, warmte en wondvocht.
 • Seroomvorming: Er kan vochtophoping (seroom) in de oksel ontstaan. Dit kan op de polikliniek met een naald verwijderd worden, wat overigens meestal pijnloos is.
 • Pijnbestrijding: De wond kan de eerste tijd gevoelig zijn. Bij voorkeur raden we u aan, tenzij anders voorgeschreven, om minimaal gedurende 3 weken paracetamol (maximaal 4 x 1000 mg per dag) te gebruiken. Een goede pijnbestrijding kan uw herstel positief beïnvloeden.

Leefregels

Algemeen

 • Emoties: Angst, onzekerheid en onrust zijn veel voorkomende emoties na een borstoperatie. Als u over deze emoties wilt praten, kunt u terecht op de mammapolikliniek, bij uw huisarts en/of bij lotgenoten (zie de folder van de Borstkanker Vereniging Nederland). 
 • Fysiotherapie: U krijgt bij ontslag een poliklinische afspraak mee voor de oefeninstructie en de voorlichtingsbijeenkomst bij de afdeling Fysiotherapie (Zeist of Utrecht). Wij adviseren u om de arm de eerste 6 weken niet zwaar te belasten zoals in onderstaande leefregels wordt beschreven.

De eerste week na de operatie

 • Rustmomenten: ‘Luister’ goed naar uw lichaam en neem rust als dat nodig is. Laat u arm in bed zo hoog mogelijk rusten op een kussen.
 • Douchen: Twee dagen na de operatie mag u weer kortdurend douchen. U mag pas weer in bad of zwemmen als de wond dicht is.
 • Belasting arm: U mag maximaal 1 kilogram tillen, dit geldt ook voor de niet geopereerde zijde. Wij adviseren u om geen huishoudelijke activiteiten te ondernemen zoals stofzuigen, ramen zemen en strijken. Wel mag u eten koken voor u zelf.  Activiteiten waarbij u uw armen boven uw hoofd moet strekken, zoals spullen boven uit een kastje pakken, zijn niet toegestaan.
 • Oefeningen: Volg de instructies in de folder ‘Oefentherapie na een okselkliertoilet met/ of zonder borstoperatie’. In de periode tot de oefeninstructie mag u alleen de oefeningen 1 t/m 6 zelfstandig uitvoeren. Probeer deze oefeningen vier keer per dag uit te voeren. Luister hierbij goed naar uw lichaam en forceer niets.

De tweede, derde en vierde week na de operatie

 • Rustmomenten: Leg bij vermoeidheid u arm, ook als u zit, hoog op een kussen.
 • Belasting arm: U mag maximaal 2 kilogram tillen, dit geldt ook voor de niet geopereerde zijde. Wij adviseren u geen huishoudelijke activiteiten te ondernemen. De vierde week na de operatie mogen activiteiten waarbij u uw armen boven uw hoofd moet strekken, weer opgepakt worden.
 • Oefeningen: Na de poliklinische oefeninstructie mag u naast de andere oefeningen, de oefeningen 7 t/m 10 zelfstandig uitvoeren. Probeer deze oefeningen twee keer per dag uit te voeren. Luister hierbij goed naar uw lichaam en forceer niet.
 • Gebruik deodorant en ontharen van de oksel: Twee of drie weken na de operatie (als de wond goed dicht is) mag u weer deodorant gaan gebruiken. Gebruik bij voorkeur een neutrale deodorant (zonder alcohol). Tot die tijd kunt u ongeparfumeerde talkpoeder gebruiken. Ook ontharen van de oksel mag weer na twee of drie weken. Gebruik bij voorkeur een ladyshave.

De vijfde en zesde week na de operatie

 • Autorijden en fietsen: U mag het autorijden en het fietsen weer langzaam opbouwen.

Na de zesde week

 • Huishoudelijke activiteiten en tuinieren: U mag de huishoudelijke activiteiten en het tuinieren weer rustig opbouwen. U merkt vanzelf wanneer u activiteiten zoals werken en sporten weer op kunt pakken.
 • Belasting arm: U mag het tillen van gewichten van meer dan 2 kilogram weer opbouwen.
 • Dikke arm: Om te voorkomen dat er extra lymfevocht ontstaat, is het belangrijk dat u uw arm ontziet en bij ruwe karweitjes (zoals huishoudelijk werk en tuinieren) handschoenen draagt. Bescherm ook uw onderarmen. De kans op een hinderlijk dikke arm na verwijdering van de okselklieren is 10-15%. Dat wil zeggen dat meer dan 85% van alle geopereerde vrouwen geen dikke arm krijgt. Als uw arm dikker wordt, neem dan contact op met uw medisch of verpleegkundig specialist of uw huisarts. Voor uitleg lymfoedeem zie de folder ‘Lymfoedeem’.

Controleafspraak

Zeven dagen na de operatie heeft u de eerste poliklinische controle en krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek van de medisch en/of verpleegkundig specialist.

Lastmeter

U krijgt bij ontslag een lastmeter en de folder ‘De lastmeter, screening bij psychosociale zorg bij kanker’ mee. Het is de bedoeling dat u de lastmeter een dag voorafgaand aan het follow-up-gesprek thuis invult en meeneemt naar het follow-up-gesprek met de mammacareverpleegkundige.

Follow-up-gesprek

Na ongeveer vijf weken heeft u een afrondend gesprek (een follow-up-gesprek) met de mammacareverpleegkundige. Zij bespreekt met u de uitkomsten van de lastmeter en kan u adviseren over ondersteuning. Zij zal u ook vragen naar uw ervaringen tijdens de opname in het ziekenhuis en de periode erna. Onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen zijn de uitslag van het onderzoek, eventuele nabehandelingen, de wondgenezing, pijnklachten, armfunctie, moeheid en emoties. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.

Contact opnemen

In de volgende gevallen moet u contact opnemen met het ziekenhuis:

 • Als u koorts boven de 38,5 graden Celsius heeft.
 • Als u toenemende pijn heeft die met paracetamol niet verdwijnt.
 • Bij veranderingen aan de wond (roodheid, zwelling, warmte en/of vocht uit de wond).

U kunt een afspraak maken bij uw arts of verpleegkundig specialist via de polikliniek Chirurgie. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Spoedeisende hulp.

Vragen

In geval van vragen kunt u contact opnemen met de mammacareverpleegkundige of de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Mammacareverpleegkundige Utrecht (bereikbaar op woensdag en vrijdag)
088 250 6786

Mammacareverpleegkundige Zeist (bereikbaar op donderdag)
088 250 9359

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 oktober 2019

Code: M13