LHRH-test bij kinderen

In verband met een afwijkende puberteitsontwikkeling ondergaat uw kind binnenkort een LHRH-test. Voor dit onderzoek wordt uw kind een paar uur opgenomen op de kinderdagbehandeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de test en de opname in het ziekenhuis.

Wat is een LHRH-test?

Met een LHRH-test wordt onderzocht hoe de afgifte van de hormonen LH en FSH door de hypofyse (een klier in de hersenen) functioneert. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen. Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen geven in de puberteitsontwikkeling (een te vroege of te late puberteit). Voor het onderzoek krijgt uw kind via een infuusnaald een middel toegediend dat de aanmaak van LH en FSH stimuleert. Om te kijken wat het effect hiervan is, wordt vervolgens na een half uur en een uur bloed afgenomen voor onderzoek. Op grond van het onderzoek adviseert de arts over de behandelingsmogelijkheden.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Trek uw kind op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan en zorg (met oog op het infuus) voor een trui of shirt met ruime mouwen.
  • Uw kind hoeft niet nuchter te zijn en mag vooraf en tijdens de test dus gewoon eten en drinken.

Contact opnemen in geval van ziekte

Wij verzoeken u contact op te nemen met de opnameplanner als uw kind voorafgaand aan het onderzoek ziek is geworden, koorts heeft of in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte zoals de waterpokken. Het kan zijn dat het onderzoek dan wordt verzet.

Broertjes en zusjes

Neem geen andere kinderen mee naar het ziekenhuis. Er is geen opvang en het is belangrijk dat u uw volledige aandacht kunt richten op uw kind dat het onderzoek ondergaat.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling kinderdagbehandeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Ter voorbereiding op het inbrengen van het infuus krijgt uw kind verdovingspleisters in beide elleboogplooien. Deze pleisters hebben een half uur nodig om in te werken. Daarna brengen we in één van de elleboogplooien het infuus in. De medisch pedagogisch hulpverlener zorgt voor afleiding tijdens het inbrengen van het infuus.

Het onderzoek

De verdovingspleister wordt verwijderd en de kinderarts brengt het infuus in. Dit gebeurt op de onderzoekstafel in de behandelkamer. Aansluitend wordt bloed afgenomen.

Uw kind krijgt via het infuus een middel toegediend dat de hypofyse stimuleert tot de aanmaak van LH en FSH. Het middel is een zogenaamd LHRH-analogon met de naam Lutrelef.

Tijdens het inspuiten van het middel ligt uw kind op een bed. Hij/zij kan duizelig worden, misselijk zijn of een warm gevoel krijgen. Dit is na enkele minuten weer over.

Tijdens het onderzoek verblijft uw kind op de afdeling en kan hij lezen, een spelletje doen of muziek luisteren. Er is speelgoed op de afdeling, maar u  kunt ook eigen speelgoed, boeken en/of tablet/smartphone meenemen. Op de afdeling is gratis wifi.

De verpleegkundige neemt na een half uur en een uur nog een keer bloed af. Dit gebeurt via een kraantje aan het infuus. Uw kind voelt hier niets van. Na de laatste bloedafname is de test afgelopen. Het infuus wordt verwijderd en u en uw kind kunnen naar huis.

Na de test

Nazorg

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. Het middel verlaat het lichaam weer via de urine.

De uitslag

U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de test. 

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de kinderdagbehandeling. Met vragen over de opnamedatum of voor het wijzigen van de datum kunt u terecht bij de opnameplanner. Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Opnameplanner kinderafdeling/kinderdagbehandeling
088 250 6966

Medisch pedagogisch zorgverleners
088 250 5395

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 september 2022

Code: K17