Liesbreukoperatie bij kinderen

Welkom bij het Liesbreukcentrum Nederland. Dit behandelcentrum is onderdeel van het Diakonessenhuis, locatie Zeist. Uw kind kan er terecht voor de behandeling van een liesbreuk. In de behandelcentra van het Diakonessenhuis staan een deskundige behandeling, duidelijke voorlichting, een prettige sfeer en een optimale organisatie centraal.

In deze folder kunt u lezen wat een liesbreuk is en hoe de behandeling daarvan bij kinderen verloopt. Meer informatie over de kinderdagbehandeling leest u in de folder 'Opname op de kinderdagbehandeling'. Bij het eerste bezoek aan de polikliniek krijgt u deze folder mee. Voor aanvullende informatie over het Liesbreukcentrum kunt u terecht op onze website.

Over jullie bezoeken aan het Liesbreukcentrum

Voor de behandeling van de liesbreuk van uw kind brengt u meestal vier keer een bezoek aan het Liesbreukcentrum:

 1. eerste bezoek aan de polikliniek
 2. voorlichtingsbijeenkomst op de kinderdagbehandeling
 3. de operatie
 4. controlebezoek op de polikliniek

Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek van het Liesbreukcentrum onderzoekt de chirurg de liesregio van uw kind en stelt hij/zij een aantal vragen. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna wordt een afspraak gepland voor de operatie. Aansluitend aan dit eerste polikliniekbezoek maakt u een afspraak bij de Preoperatieve screening (POS). Meer informatie hierover vindt u in de folders 'Opname op de kinderdagbehandeling' en 'Anesthesie bij kinderen'.

Folder Opname op de kinderdagbehandeling

Folder Anesthesie bij kinderen

Algemeen

Een liesbreuk

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door de buikwand ter hoogte van de lies. Een liesbreuk bij kinderen is aangeboren. De liesbreuk is vaak pas na enkele jaren zichtbaar, omdat de opening in de buikwand groter wordt met de groei van uw kind. Pas als deze opening groot genoeg is, kan het buikvlies en wat buikinhoud (bijvoorbeeld een beetje vetweefsel of een stukje van de darm) door de breukpoort naar buiten komen. Dit veroorzaakt een zwelling in de lies. De medische term voor een liesbreuk is een hernia inguinalis.

Oorzaken en klachten

De zwelling is vooral aanwezig op het einde van de dag of bij huilen of persen (toilet). Sommige kinderen hebben weinig last van deze zwelling, maar het geeft soms een pijnlijk, branderig gevoel in de lies. Sommige kinderen worden misselijk van een liesbreuk.

Behandeling is nodig

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf. De breuk kan wel groter worden en (meer) klachten gaan veroorzaken. Ook kan een stukje darm beklemd raken door de uitpuiling. Een operatie is altijd nodig om een liesbreuk te verhelpen. Kinderen worden altijd met de klassieke 'open' techniek geopereerd. Een kijkoperatie is bij hen niet mogelijk.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatieve screening

Zodra de arts uw kind heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving geschikt is en of uw kind nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder Het plannen van de operatie van uw kind

Voorbereidingen thuis

Lees de folders 'Opname op de kinderdagbehandeling' en ‘Anesthesie bij kinderen’ goed door. U vindt daarin informatie over de voorlichtingsbijeenkomst op de kinderdagbehandeling, het nuchter zijn voor de operatie, wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis en waar u zich kunt melden. Ook leest u daarin hoe u uw kind het beste kunt voorbereiden op de opname.

Vervoer

Uw kind mag na de operatie niet zelf naar huis fietsen. Wij adviseren u met de auto naar huis te gaan of een taxi te nemen. Het gebruik van openbaar vervoer na de operatie raden wij af.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen, meld dit dan bij de behandelend arts of tijdens de preoperatieve screening. U hoort dan of uw kind met de medicijnen door kan gaan of tijdelijk moet stoppen.

Verhinderd?

Mocht uw kind verhinderd zijn of ziek worden, neem dan 48 uur van tevoren contact op met de opnameplanner. Er kan dan eventueel iemand anders in de plaats komen. Is uw kind ziek op de operatiedag zelf, geef dit dan door aan de kinderdagbehandeling. In overleg met uw arts wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Is uw kind verhinderd voor een bezoek aan de polikliniek, neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met het Liesbreukcentrum. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

De opname

Melden

De dag voor de operatie belt de secretaresse u tussen 14.00 en 16.00 uur om te vertellen hoe laat en waar u wordt verwacht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich dan op de kinderdagbehandeling van de locatie Utrecht of Zeist.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Uw kind krijgt op de afdeling premedicatie van de verpleegkundige. Dit zijn pijnstillers die alvast kunnen inwerken zodat uw kind met zo min mogelijk pijn terugkomt van de operatie. Kort voor de operatie krijgt uw kind een operatiejasje van het ziekenhuis aan. Hierna wordt uw kind in een bed naar de operatieafdeling gebracht. Een van de ouders mag mee de operatiekamer in totdat uw kind in slaap is. Als uw kind slaapt, begeleidt een operatieassistent u uit het operatiecomplex.

De operatie

De operatie vindt altijd onder algehele verdoving plaats (zie de folders 'Opname op de kinderdagbehandeling' en 'Anesthesie bij kinderen'). Ter hoogte van de lies wordt een sneetje in de huid gemaakt. De chirurg verwijdert daarna de uitstulping in de lies en sluit de wond. In tegenstelling tot een liesbreukoperatie bij volwassenen wordt bij kinderen nooit een matje geplaatst. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Risico's en mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook na een liesbreukoperatie is er een kleine kans op de complicaties die na elke operatie voor kunnen komen: een nabloeding en een wondinfectie. In het operatiegebied lopen enkele zenuwen, bloedvaten en bij jongens ook nog de zaadstreng. Uiteraard doet de chirurg zijn uiterste best deze structuren niet te beschadigen tijdens de operatie. Bij een klein percentage van de geopereerde patiënten ontstaat op oudere leeftijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk (in medische termen: een recidiefbreuk). Meestal is dan weer een operatie nodig.

Na de operatie

Na de operatie komt uw kind eerst op de uitslaapkamer. Een van de ouders mag hier bij zijn. Als uw kind voldoende hersteld is en de narcose voldoende uitgewerkt, gaat uw kind terug naar de kinderdagbehandeling.                                                                                                       

 • Uw kind kan na de ingreep misselijk of moe zijn en pijn hebben. Als uw kind last heeft van pijn of misselijkheid, kan de verpleegkundige hier medicatie tegen geven.
 • Na de ingreep heeft uw kind nog enige tijd een infuus. Dit is een dun slangetje in een bloedvat dat via een lange slang verbonden is met een vloeistofzak. De verpleegkundige verwijdert het infuus als uw kind weer goed drinkt en niet misselijk is.

Naar huis

Meestal kunt u enkele uren na de operatie uw kind weer mee naar huis nemen. Dit is afhankelijk van hoe het met uw kind gaat. Hou rekening met minstens 2 uur na de operatie.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een polikliniekcontrole over 1 tot 2 weken.

Nazorg

Herstel na de operatie

Uw kind heeft ongeveer een week nodig om te herstellen.

Koorts
Het is niet verontrustend wanneer uw kind de eerste 48 uur na de operatie een lichte temperatuursverhoging heeft. Is de temperatuur hoger dan 38,5 °C of houdt de verhoging langer dan 48 uur aan, neem dan contact op met het ziekenhuis of de huisarts (zie Problemen).

Wondgebied
Het wondgebied kan na de operatie enige dagen wat pijnlijk en gezwollen zijn. Dit is normaalBij toename van de zwelling of bij aanhoudende pijn neemt u contact op (zie Problemen).

Adviezen voor thuis

Voor de eerste dagen na de operatie gelden de volgende adviezen:

 • Wondverzorging
  De wond en de pleisters moeten twee dagen droog blijven. Vanaf de derde dag mag uw kind weer onder de douche. Na het wassen moet dan wel de pleister meteen verschoond worden. Na een week, als de wondjes droog en genezen zijn, is in bad gaan en zwemmen weer toegestaan.
 • Pijnstilling
  Bij pijn kunt u uw kind paracetamol of Kinderfinimal geven (geen Aspirine). U krijgt hierover advies van de verpleegkundige.
 • Activiteiten
  Na twee tot drie dagen mag uw kind weer naar buiten. Na ongeveer een week mag uw kind weer naar school of naar de peuterspeelzaal/kinderopvang. Activiteiten zoals fietsen, gymmen, zwemmen of andere sporten mogen dan ook weer opgepakt worden.
 • Het gedrag van uw kind na de opname
  Sommige kinderen, vooral jongere, zijn na de operatie angstig als u ze alleen laat. Ook kan uw kind 's nachts onrustiger slapen, opnieuw in bed gaan plassen, sneller boos worden of meer achter u aan lopen dan normaal. Dit soort reacties treden vaker op en zijn normaal. Door begrip te tonen verdwijnt het gedrag na enkele weken vanzelf. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Weer thuis na een ziekenhuisopname'.

Folder Weer thuis na een ziekenhuisopname

Controlebezoek op de polikliniek

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor een poliklinische controle. De hechtingen kunnen na een week worden verwijderd. Dat kan bij de huisarts of het wordt tijdens de poliklinische controle gedaan. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen; deze hoeven niet verwijderd te worden.

Problemen

Neem contact op als:

 • uw kind meer dan 38,5 °C koorts houdt en zich ziek voelt
 • zwelling van de wond toeneemt
 • uw kind aanhoudend veel pijn heeft
 • u zich zorgen maakt

De eerste avond en nacht neemt u contact op met de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
Na de eerste 24 uur neemt u contact op met het Liesbreukcentrum (binnen kantoortijden) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden). 

Ook met vragen en andere problemen na de liesbreukoperatie kunt u contact opnemen. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Secretariaat Liesbreukcentrum
088 250 9000

Opnameplanner kinderafdeling/kinderdagbehandeling
088 250 6966

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Kinderdagbehandeling Zeist (ZKD3)
088 250 9556

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: LBC2