Littekenbreuk

In deze folder vindt u informatie over een littekenbreuk en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Wat is een littekenbreuk?

Een littekenbreuk is een defect van de buikwand die ontstaat op de plaats waar zich een litteken van een eerdere operatie bevindt. De breuk ontstaat als de spierlagen niet goed aan elkaar zijn vastgegroeid of los gelaten heeft. 

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. De breuk is meestal gemakkelijk vast te stellen als u staat. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken in het algemeen niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan een CT-scan (een computer-röntgenonderzoek) nodig zijn om te bestuderen hoe uw breuk eventueel hersteld kan worden. 

De behandeling

Niet alle littekenbreuken vragen om een chirurgische behandeling. Wanneer een kleine breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Breuken die groter worden en breuken die klachten geven komen wel in aanmerking voor behandeling. De arts zal met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd. 

De operatie

Het is goed u te realiseren dat een operatie voor een littekenbreuk geen kleinigheid is. Over het algemeen gaat het hierbij om een relatief grote operatie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken om meer ruimte te krijgen zodat het buikwanddefect kan worden gesloten. Dat gaat gepaard met grote wondgebieden in de buikwandspieren. Als de buikwand niet ruimer kan worden gemaakt, is vaak kunststof nodig om het defect te kunnen sluiten. Wanneer het operatierisico te groot lijkt of wanneer er geen herstelmogelijkheden zijn, kan besloten worden u niet te opereren en te volstaan met het dragen van een aangemeten korset of breukband.    

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Door de grootte van de ingreep en het gebruik van kunststof materialen is er een verhoogd risico op een gestoorde wondgenezing. Dat kan aanleiding geven tot een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe (recidief) littekenbreuk. Daarnaast kunnen er na de operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan, omdat door het sluiten van de breuk er voor een normale buikademhaling minder ruimte is dan voorheen. 

Na de operatie

Het kan zijn dat u direct na de operatie een infuus, wonddrain en/ of blaascatheter heeft. Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden deze hulpmiddelen verwijderd.  In de loop van de dagen na de operatie gaat het drinken geleidelijk aan beter. U start met een licht verteerbaar dieet waarna u weer normaal mag eten. 
Korte tijd na de operatie is het vaak raadzaam het wondgebied - met name bij drukverhoging (hoesten, persen) - wat te ondersteunen met uw hand. Bij grote buikwandoperaties wordt soms een elastisch steunverband aangelegd.  Meestal kunt u één tot drie dagen na de operatie weer naar huis. Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u enkele adviezen daarover geven.

Ontslag

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. De hechtingen kunnen na tien tot veertien dagen worden verwijderd. Het kan zijn, dat de arts u vraagt de hechtingen door de huisarts te laten verwijderen.  

Adviezen voor thuis

Medicatie

 • U mag bij maximaal vier keer twee tabletten Paracetamol 500 mg per dag innemen. Voor een goede pijnbestrijding raden wij u aan dit op gezette tijden in te nemen: 8.00, 12.00, 17.00 en 22.00 uur.  
 • Als u andere medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon weer innemen. 

Wondverzorging

 • Het wondverband moet tot 48 uur na de operatie blijven zitten. Daarna hoeft er geen verband meer op de wond(jes). 

Douchen

 • U mag 48 uur na de operatie weer douchen. 
 • Wij raden u aan de eerste week niet in bad te gaan in verband met het week worden van de wond. 

Dieet

 • U heeft geen dieetbeperking. 

Bewegen

 • U mag bewegen op geleide van de pijn. 
 • Voorkom druk op de buik en til geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 5 kg. 
 • Als de wond genezen is, kunt u al uw normale activiteiten weer hervatten. 

Problemen thuis
Neem in onderstaande gevallen contact op met uw behandelend arts via de polikliniek (tijdens kantooruren) of via de Spoedeisende hulp (buiten kantooruren en in het weekend): 

 • Als u een temperatuur heeft van 38,5 graden of hoger; 
 • Bij veranderen aan de wond: roodheid, zwelling, warmte en/of vocht uit de wond. 
   

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 2 september 2019

Code: CH48