Lokaal infiltraat van een perifere zenuw

U heeft een afspraak voor een lokaal infiltraat van een perifere zenuw. Perifere zenuwen zijn alle zenuwen die zich niet in de hersenen of in het ruggenmerg bevinden. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de behandeling. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. Het is goed om u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een lokaal infiltraat van een perifere zenuw?

Bij een lokaal infiltraat wordt een perifere zenuw behandeld met een medicijn. Dit betekent dat er met een naald vlak bij de zenuw die de pijn veroorzaakt medicatie wordt ingespoten. Doel hiervan is de pijn gedurende enige tijd te verminderen (als het ware te ‘blokkeren’). De duur van de pijnvermindering verschilt per patiënt. Na een lokaal infiltraat kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. Het effect van het lokaal infiltraat kan meestal pas na zes weken worden beoordeeld. De behandeling kan herhaald worden als de pijn weer terugkomt. Soms wordt tijdens de behandeling een echoapparaat gebruikt om de onderhuidse structuren in beeld te brengen. De zenuw kan ook behandeld worden met PRF, wat staat voor Pulsed Radiofrequente Stroom. Het doel hiervan is de pijngeleiding in de zenuw te beïnvloeden om de pijn te verminderen. Als niet duidelijk is welke zenuw uw klachten veroorzaakt, wordt de behandeling voorafgegaan door een proefbehandeling. In plaats van medicatie wordt dan een plaatselijk, kortdurend verdovingsmiddel ingespoten. Na de proefbehandeling wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de definitieve behandeling.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist bespreekt met u of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een mogelijke zwangerschap.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen en/of pleisters.

Afspraak maken of afzeggen

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Pijnbehandeling. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Gang van zaken tijdens de behandeling

Melden

Meld u bij de receptie van afdeling Pijnbehandeling op locatie Zeist (hoofdingang, afdeling B1, 1e etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.  Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. Een eventuele begeleider kan niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

De behandeling

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats van het lokaal infiltraat, ligt u op uw buik of rug. De huid wordt ontsmet op de plaats waar u de injectie krijgt. Soms wordt eerst met een echoapparaat gezocht naar de zenuw. Hiervoor krijgt u een koude gel op uw huid.

De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer u voor controle terug moet komen op de polikliniek. De behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog/pijnspecialist of een anesthesioloog in opleiding.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lokaal infiltraat optreden:

  • Tijdelijke krachtvermindering of een doof gevoel in het lichaamsdeel waar de injectie heeft plaatsgevonden. Dit is het gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting (blauwe plek) ontstaan. De blauwe plek trekt vanzelf weg maar kan pijn veroorzaken.
  • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.

Adviezen voor thuis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Na een lokaal infiltraat kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Het effect van het lokaal infiltraat kan meestal pas na zes weken worden beoordeeld. Hiervoor wordt een poliklinische afspraak met u gemaakt. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder worden.

Let op: de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling

Afspraken: 088 250 9122 (bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur)
Medische vragen: 088 250 9494 (bereikbaar tussen 9.30 en 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 november 2020

Code: P26