Longverpleegkundige

Uw longarts heeft u verwezen naar de longverpleegkundige. In deze folder leest u wat de longverpleegkundige voor u kan doen en met welke vragen u bij haar terecht kunt.

Wat is een longverpleegkundige?

De longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van astma en COPD. Zij verleent zorg in aanvulling op de behandeling van uw longarts. De longverpleegkundige werkt samen met verschillende hulpverleners zoals de longarts, huisarts, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en diëtist.

Wat doet de longverpleegkundige?

Van de huisarts of longarts heeft u informatie over astma of COPD gekregen. De longverpleegkundige geeft u daarna aanvullende informatie over uw aandoening, die voor u van belang is voor een goede behandeling. Daarnaast geeft zij u ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding, advies, instructie en praktische tips afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Astma en COPD zijn ingrijpende aandoeningen die invloed hebben op uw dagelijks leven. Door meer kennis over astma en COPD, leert u beter met uw klachten om te gaan. Dit kan leiden tot een betere acceptatie van uw ziekte, minder klachten en weer beter kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.

Een afspraak maken

Uw longarts heeft u verwezen naar het longverpleegkundig spreekuur op de polikliniek Longziekten en Tuberculose. Deze afspraak kan op alle locaties van het Diakonessenhuis plaatsvinden. De polikliniekassistente maakt met u een eerste afspraak. U brengt gemiddeld twee keer per jaar een bezoek aan de longverpleegkundige. De bezoeken worden in principe afgewisseld met de controlebezoeken aan de longarts.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw bezoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor uw bezoek) aan de polikliniek Longziekten en Tuberculose. De contactgegevens vindt u onder het kopje Telefoonnummers. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken.

Het eerste gesprek

De longverpleegkundige bespreekt uw vragen en problemen met u. Uw partner of een familielid is welkom. Neem de volgende zaken mee naar het eerste gesprek:

  • een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt;
  • uw longmedicijnen en inhalator.

Een eerste gesprek met de longverpleegkundige duurt gemiddeld 45 minuten. Na dit gesprek krijgt u een lijst met gesprekspunten mee. Hierop kunt u aangeven welke onderwerpen u in het vervolggesprek wilt bespreken. De vervolggesprekken duren gemiddeld 30 minuten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen aan de longverpleegkundige, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten en Tuberculose. De contactgegevens vindt u onder het kopje Telefoonnummers.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
 088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 april 2018

Code: LONG10