Maintenance of Wakefulness Test (MWT-onderzoek)

In verband met overmatige slaperigheid en/of in slaap vallen overdag heeft u een afspraak gemaakt voor een Maintenance of Wakefulness Test, ook wel MWT onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname op de afdeling Klinische neurofysiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een Maintenance of Wakefulness Test?

Tijdens een MWT onderzoek worden vier EEG-opnamen van uw hersenactiviteit gemaakt met een tussentijd van ongeveer twee uur. De opnamen duren ongeveer 40 minuten. Tijdens de opname moet u proberen wakker te blijven. Met het onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de oorzaak en ernst van de slaperigheid.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.
  • In verband met het aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid verzoeken we u om uw haren te wassen en te drogen. Gebruik daarna geen haarlak, versteviging, gel of vet in het haar.
  • U krijgt ook elektroden op uw gezicht. Daarom verzoeken we u geen gezichtscrème op te doen.
  • U wordt verzocht eventuele oorbellen thuis te laten.
  • Sta op de opnamedag om 7.00 uur op.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie waar u de afspraak heeft? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling Klinische neurofysiologie. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn.

Mobiele telefoon op stil
U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de registraties zodat deze het onderzoek niet kan verstoren. Tussendoor kunt u uw telefoon gewoon gebruiken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De laborant van de afdeling Klinische neurofysiologie plakt met speciale lijm de elektroden op uw hoofd.

Vervolgens gaat u naar de afdeling Neurologie (A1). Hier verblijft u op een eenpersoonskamer waar het onderzoek plaatsvindt.

Om 9.00 uur vindt de eerste registratie plaats. Deze duurt ongeveer 40 minuten. U wordt gevraagd om wakker te blijven. Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur wordt het onderzoek nogmaals uitgevoerd. Tijdens deze registraties zit/ligt u in een verduisterde en stille kamer. U mag tijdens het onderzoek niet praten of uzelf wakker houden door bijvoorbeeld te zingen of in het gezicht te slaan. U krijgt 's ochtends een vragenlijst die u tussen de onderzoeken door kunt invullen. 

Tussen de testen door blijft u op de afdeling Neurologie. Daar kunt u lezen, televisie kijken en tussen de middag (in ieder geval na de tweede test, rond 12.00 uur) een broodmaaltijd gebruiken. Tussen de onderzoeken door mag u niet slapen en geen koffie, thee en cola drinken. Ook mag u geen inspanning verrichten.

Het onderzoek is geheel pijnloos.  

Na het onderzoek

Verwijderen lijm en naar huis

Na de laatste EEG-opname worden de aansluitingen verwijderd en wordt uw haar zo goed mogelijk schoon gemaakt. Hierna kunt u naar huis.

Adviezen voor thuis

Eventuele restjes lijm kunt u thuis verwijderen met aceton/nagellakremover. Wees voorzichtig met deze middelen als u een bril of gehoorapparaat draagt. Spoel in dat geval uw haar goed uit.

De uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek bij uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie.

Telefoonnummers

Telefoonnummers Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 februari 2022

Code: KNF12