Mammografie

Binnenkort wordt u op de afdeling Radiologie verwacht voor een onderzoek van de borsten/ het borstweefsel, een zogenaamde mammografie. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek.

Gang van zaken

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door een laborant(e) opgehaald.

Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten. 

Het onderzoek

Mammografie bij vrouwen: U neemt plaats voor het röntgentoestel. De laborant(e) legt uw borst op een plateau en klemt uw borst tussen twee platen. Dit klemmen is noodzakelijk om een zo goed mogelijk beeld van de borst te krijgen. Dit klemmen kan, afhankelijk van verschillende factoren, gevoelig zijn. Binnen de eerste 10 dagen van de menstruatiecyclus zijn de borsten het minst gevoelig.

Mammografie bij mannen: U neemt plaats voor het röntgentoestel. De laborant(e) legt uw borstweefsel op een plateau en klemt uw borstweefsel tussen twee platen. Dit klemmen is noodzakelijk om een zo goed mogelijk beeld van het borstweefsel te krijgen. Dit klemmen kan, afhankelijk van verschillende factoren, gevoelig zijn.

Er worden vier foto's gemaakt en beoordeeld door de radioloog. Deze kijkt naar de kwaliteit van de genomen foto's. Soms is het nodig aanvullend nog enkele detailfoto’s te maken.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend op dit onderzoek vindt soms een echografie plaats. Dit is een onderzoek met behulp van geluidsgolven. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 31 mei 2022

Code: RAD59