Mastopathie

Uw (huis)arts vermoedt dat u aan mastopathie lijdt en heeft u doorverwezen naar de Mammapolikliniek van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over mastopathie, de klachten die daarbij horen en de behandelingsmogelijkheden. Ook leest u wat de Mammapolikliniek voor u kan betekenen.

Algemeen

Mastopathie

Mastopathie is een verzamelnaam voor goedaardige aandoeningen in het klierweefsel van de borsten. Het woord mastopathie is samengesteld uit het Griekse mastos (= borst) en pathie (= ziekte of aandoening). De aandoening komt veel voor bij vrouwen boven de dertig en kenmerkt zich door (één van) de volgende klachten:

 • Pijnlijke borsten die regelmatig gespannen aanvoelen en nauwelijks aanraking verdragen.
 • Onregelmatigheden in het borstweefsel (knobbeltjes, strengetjes, schijfjes).
 • Gespannen/ grotere borsten.
 • Afscheiding uit de tepels.
 • Ontstaan van cysten. Dit zijn goedaardige holtes gevuld met vocht die spontaan groter of kleiner kunnen worden en soms vanzelf weer verdwijnen.

Mastopathie kan zich voordoen in één borst of in beide borsten. Het is geen gevaar voor de gezondheid maar kan wel vervelend zijn. Zeker tien procent van de vrouwen heeft, in ernstige of minder ernstige mate, last van mastopathie.

Twee vormen

Er zijn twee vormen van mastopathie:

 • Cyclische mastopathie. Deze vorm van mastopathie hangt samen met de menstruatiecyclus. Zo’n drie tot zeven dagen voor de menstruatie hebben veel vrouwen last van zware of gespannen borsten en soms stekende pijn. Vrouwelijke geslachtshormonen laten dan de borstklieren iets zwellen. Cyclische mastopathie gaat vaak gepaard met knobbeltjes in de borst.
 • Niet-cyclische mastopathie. Deze vorm komt minder vaak voor. Er is geen vast patroon, de pijn zit op een duidelijk aanwijsbare plek en wordt omschreven als brandend, scherp of knagend. Deze variant komt meer voor bij vrouwen boven de veertig. Tijdens de overgang nemen de klachten vaak af maar daarna kunnen ze weer terug komen.

Klachten

Pijn

Pijn is de grootste klacht bij mastopathie. Bewegen (sporten, traplopen) en aanraken (vrijen, kinderen knuffelen, op uw buik liggen) is vaak erg pijnlijk. Maar ook als u rustig zit kunt u pijn hebben in uw borsten.

Angst voor kanker

Mastopathie is geen kanker. Het is een goedaardige aandoening maar vanwege de symptomen denken veel vrouwen meteen aan borstkanker. Bij de meest voorkomende vormen van mastopathie bestaat er geen verhoogde kans op borstkanker. Wel kunt u mastopathie hebben en daarnáást, net als elke andere vrouw, borstkanker ontwikkelen.

Nader onderzoek

Voor nader onderzoek en voor het in gang zetten van de behandeling heeft uw huisarts een afspraak voor u gemaakt op de Mammapolikliniek van het Diakonessenhuis. Middels lichamelijk onderzoek en aanvullende beeldvorming (echografie en/of mammografie) wordt nagegaan of u mastopathie heeft. Ook krijgt u informatie over de aandoening en de behandeling. Zie voor meer informatie de folder ‘Mammapolikliniek’.  Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek Chirurgie. Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Mogelijke behandelingen

Meestal wordt eerst gekeken of de klachten met eenvoudige leefstijlaanpassingen verdwijnen. Als de klachten niet verdwijnen of verminderen en veel invloed hebben op uw dagelijks leven dan zijn andere behandelingen mogelijk zoals een hormoonbehandeling of een operatie.

Niet-hormonaal

 • Draag een goed sluitende (sport) beha zonder beugels met brede schouderbanden.
 • Kleed u lekker warm: hoe kouder u het heeft, hoe pijnlijker de borsten kunnen aanvoelen.
 • Sommige vrouwen hebben baat bij het terugbrengen van de inname van koffie, thee, chocolade, cola, wijn en kaas. Hierin zitten stoffen (methylxanthines en tyramines) die veel invloed kunnen hebben op de biochemische reacties in het lichaam.
 • Teunisbloemolie (primrose oil) 1 maal daags 1 capsule, biedt in 40% van de gevallen verlichting. Dit middel is te verkrijgen bij de drogisterij.

Hormonaal

 • Het gebruik van een (andere) anticonceptiepil helpt bij sommige vrouwen.
 • Bij een ernstige vorm van cyclische mastopathie is een hormonale behandeling te overwegen. Gezien de bijwerkingen van deze behandeling wordt hiertoe pas in het ergste geval (bijvoorbeeld bij ondragelijke pijn) besloten.

Operatie

Bij mastopathie op een duidelijke plek in de borst kan de knobbel door middel van een operatie verwijderd worden. Dit geeft echter geen garantie dat de klachten verdwijnen. Een operatie heeft doorgaans niet de voorkeur omdat littekenweefsel in de borst ook weer pijnklachten kan geven.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Nurse practitioner mammacare Utrecht
088 250 6247 / 6321

Nurse practitioner mammacare Zeist
088 250 6527

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 maart 2016

Code: M5