Mediastinoscopie

In deze folder vindt u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een mediastinoscopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een mediastinoscopie?

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte. Het is een diagnostisch onderzoek en levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden geadviseerd.

De operatie

Via een kleine snede vlak boven het borstbeen kan de chirurg met een videocamera en met een lichtbron (mediastinoscoop) achter het borstbeen komen. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechteren linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp voor microscopisch onderzoek. Nadat de biopten zijn genomen wordt het wondje in de huid met hechtingen gesloten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de mediastinoscopie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een bloeding tijdens of na de operatie of een wondinfectie, trombose of longontsteking na de operatie.

Soms ontstaat een bloeding tijdens de operatie. Deze is bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie te verhelpen. Toch is het goed te beseffen, dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te maken. Na de operatie kan rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Een enkele maal treedt heesheid op, die doorgaans na enkele weken verdwijnt.

Na de ingreep

Na deze operatie hebt u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken en na een of twee dagen het ziekenhuis verlaten.

Uitslag

Het onderzoek van de weefselmonsters kan enige dagen duren (vijf tot tien). Als de uitslag er is zal de longarts en/of chirurg die met u bespreken. Als u de aanwezigheid van een familielid bij het vernemen van de uitslag op prijs stelt, is het verstandig dat van tevoren met uw arts te bespreken.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 november 2019

Code: CH60