Menstruatiepolikliniek (spreekuur voor vrouwen met menstruatieproblemen en abnormaal vaginaal bloedverlies)

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de menstruatiepolikliniek. Met een verwijzing van de huisarts kunt u zelf een afspraak maken bij de polikliniek gynaecologie. In deze folder kunt u lezen wat u van het bezoek aan de menstruatiepolikliniek kunt verwachten. Wilt u de folder goed doorlezen voordat u naar het ziekenhuis komt? Wel is het belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Algemeen

Wat is de menstruatiepolikliniek

De menstruatiepolikliniek is een speciaal gynaecologisch spreekuur voor vrouwen met abnormaal vaginaal bloedverlies of problemen met de menstruatie. Dit is een spreekuur waar u snel terecht kunt en waar alle onderzoeken om uw klachten in beeld te brengen tijdens het eerste bezoek plaatsvinden.

Voor wie?

De polikliniek is bedoeld voor:

  • vrouwen met te veel, te vaak of te pijnlijke menstruaties;
  • vrouwen met bloedverlies na de overgang.

Waarom een speciale menstruatiepolikliniek?

De gynaecologen van het Diakonessenhuis krijgen jaarlijks veel vrouwen te zien die last hebben van abnormaal vaginaal bloedverlies of problemen met hun menstruatie. Door dit speciale en uitgebreide spreekuur hoeft u minder vaak het ziekenhuis te bezoeken Bovendien heeft u sneller duidelijkheid over uw klachten en de behandelmogelijkheden.

Voorbereidingen

Meenemen

Neemt u op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) melden bij de polikliniek gynaecologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniek gynaecologie in Utrecht of Zeist. Wij vragen u rekening te houden met tijd voor het zoeken naar een parkeerplaats en met het inschrijven bij de balie patiëntinschrijving.

Lege blaas

Voor het onderzoek is het nodig dat u een lege blaas heeft.

Het onderzoek

Duur van het eerste bezoek

Omdat u verschillende onderzoeken achter elkaar ondergaat, vragen wij u rekening te houden met ongeveer een half uur.

Eerste bezoek

Een gynaecoloog of een arts-assistent gynaecologie neemt bij u de anamnese af. Dat wil zeggen dat al uw klachten op een rijtje worden gezet. Hierna volgt het gynaecologisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat meestal uit onderzoek met behulp van een gynaecologische spreider (eendenbek), waarbij de baarmoedermond en de schede bekeken kan worden. Ook kan hierbij een uitstrijkje van de baarmoedermond gemaakt worden of kunnen er kweken afgenomen worden om een eventuele ontsteking op te sporen of uit te sluiten. Meestal vindt er ook een inwendig onderzoek plaats, om de grootte van de baarmoeder en de eierstokken te beoordelen.

Aanvullend onderzoek

De arts bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om een goed beeld te krijgen van uw klachten. Deze aanvullende onderzoeken worden direct uitgevoerd. De volgende onderzoeken zijn mogelijk:

Gynaecologische echo
Het betreft meestal een inwendige echo waarbij het echoapparaat via de schede wordt ingebracht. Op het beeldscherm van het echoapparaat kunnen dan de baarmoeder en eierstokken beoordeeld worden.

Watercontrastechoscopie
Dit is een inwendig echoscopisch onderzoek waarbij de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar wordt gemaakt door water in de baarmoederholte in te brengen. Een watercontrastechoscopie is een simpele manier om poliepen en vleesbomen (myomen) op te sporen. Ook kan de gynaecoloog het baarmoederslijmvlies beoordelen, de dikte meten en zien of het regelmatig of onregelmatig is opgebouwd. De uitslag van de gynaecologische en/of watercontrastechoscopie krijgt u direct na het onderzoek.

Endometrium microcurettage/pipelle
Soms is het wenselijk, met name bij bloedverlies rondom de overgang, om slijmvliescellen uit de baarmoeder op te zuigen voor verder onderzoek. Met een heel klein buisje, dat via de baarmoedermond in de baarmoederholte geschoven wordt, wordt wat weefsel uit de baarmoederholte opgezogen. Dit onderzoek kan poliklinisch, zonder verdoving, verricht worden. De cellen worden onder de microscoop beoordeeld om een kwaadaardige aandoening van de baarmoederholte uit te sluiten of op te sporen. De uitslag krijgt u 7 tot 10 dagen na het onderzoek. Hiervoor wordt een controleafspraak of een telefonisch consult met u afgesproken.

Na het onderzoek

De uitslag

Na de anamnese en het onderzoek bespreekt de gynaecoloog met u zijn/haar bevindingen. Vaak kan er al een behandelvoorstel met u besproken worden. Soms is er vervolgonderzoek nodig, bijvoorbeeld een diagnostische hysteroscopie (met een kijkertje in de baarmoeder kijken).

Vervolgafspraken

De doktersassistente maakt zo nodig afspraken voor aanvullend onderzoek of voor de behandeling. We streven ernaar om dit binnen 2 tot 4 weken te laten plaatsvinden.

Behandeling

De arts bespreekt met u welke behandeling voor u het beste is. Er zijn diverse mogelijkheden:

Therapeutische hysteroscopie

Als de gynaecoloog afwijkingen vindt, zoals poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte, dan bespreekt hij/zij met u de mogelijkheid om deze te verwijderen. Dit gebeurt door middel van een therapeutische hysteroscopie. Hierbij wordt een kijkertje via de schede in de baarmoederholte ingebracht en worden eventuele poliepen of vleesbomen verwijderd. Deze behandeling kan zowel poliklinisch als in dagbehandeling, al dan niet onder een vorm van verdoving, plaatsvinden. De gynaecoloog bespreekt dit met u.

Medicatie

Er zijn zowel medicijnen met als zonder hormonen die bij menstruatieproblemen een goede verbetering van de klachten geven.

Hormoonspiraaltje

Het Mirenaspiraaltje is een hormoonspiraaltje dat poliklinisch in de baarmoeder geplaatst kan worden. Dit spiraaltje bevat een capsule die gedurende 5 jaar een hormoon, progesteron, afgeeft. Hierdoor wordt het baarmoederslijmvlies dun en wordt het bloedverlies bij de menstruatie verminderd. Meer informatie vindt u op de website van Mirena.

Operatieve behandeling van het baarmoederslijmvlies

Deze behandeling is met name bedoeld voor vrouwen met hevig bloedverlies bij de menstruatie. De ingreep vindt plaats onder algehele narcose of met een ruggenprikverdoving in dagbehandeling. Via de schede wordt een driehoekig instrumentje in de baarmoederholte ingebracht en wordt het baarmoederslijmvlies vernietigd. Hierna wordt het apparaat weer verwijderd. Een andere naam voor deze behandeling is endometriumablatie of NovaSure behandeling. Meer informatie vindt u op hevigbloedverlies.nl.

Operatieve verwijdering van de baarmoeder

Hysterectomie of Verwijdering van de baarmoeder adviseert de gynaecoloog doorgaans pas als andere behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Verwijdering van de baarmoeder kan via de schede of via de buik plaatsvinden. Verwijderen van de baarmoeder via de buik kan via een laparotomie (snede in de buikwand) of via laparoscopie (3 of 4 kleine sneetjes in de buik) gebeuren.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u deze uiteraard bespreken met uw behandelend arts op de menstruatiepolikliniek.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie over gynaecologische aandoeningen kunt u terecht bij de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 december 2018

Code: GYN15