Metacholine-provocatietest

In deze folder vindt u informatie over de metacholine-provocatietest. Dit is een onderzoek waarbij we meten hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. We verzoeken u een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen (metacholine) en daarna kijken we hoe uw luchtwegen daarop reageren.

De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

In een aantal gevallen kan de metacholine-provocatietest niet doorgaan:

  • als u een operatie heeft gehad in de afgelopen 6 tot 8 weken
  • als u door een (andere) specialist een inspanningsbeperking opgelegd heeft gekregen
  • als u geen zware fysieke belasting mag leveren
  • als u de afgelopen zes weken antibiotica en/of prednison heeft gebruikt voor uw longen
  • als u zwanger bent

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de polikliniek Longziekten. Wij beoordelen dan of u de test kunt doen. Soms moeten we een nieuwe afspraak maken.

Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u vlak voor de test nog een borstvoeding te geven en de eerste moedermelk na de test af te kolven en weg te gooien. Daarna kunt u weer gewoon borstvoeding geven.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat u van tevoren mag eten en drinken wat u wilt.
  • Voor het goed slagen van de test moet u tijdelijk stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen, zie hiervoor de medicatielijst verderop in deze folder. Bij het maken van de afspraak heeft de longfunctieanalist of poli-assistent dit ook met u besproken.
  • Kom niet op de fiets naar het ziekenhuis. Deze inspanning kan de test negatief beïnvloeden.

Begeleider/kinderen meenemen

U kunt iemand meenemen naar het ziekenhuis als u dat prettig vindt. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Kinderen mogen niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding voor hen meeneemt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Het onderzoek vindt plaats op locatie Utrecht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De longfunctieanalist neemt u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. U neemt plaats in een stoel.

Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste.

Inademing metacholine
U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de longfunctieanalist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de longfunctieanalist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier de werking van uw longen.

Daarna gaat u met tussenpozen verschillende vernevelde metacholine-oplossingen inhaleren. Na elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald.

Benauwdheid
Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van de metacholine. Na inademing van de metacholine kunt u benauwd worden of gaan hoesten. Als u erg benauwd wordt, krijgt u van de longfunctieanalist bijtijds een medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder maakt. De benauwdheid wordt dan snel minder.

Einde van het onderzoek
Wanneer u op de metacholine reageert, krijgt u medicijnen toegediend. U moet 15 minuten wachten. Dan wordt de test herhaald om te kijken of uw longen weer functioneren als normaal.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden, maar het is wel inspannend vanwege het vele blazen.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis gaan. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent. Misschien heeft u last van lichte keelpijn, een prikkelhoest of lichte heesheid. Dit gaat vanzelf weer over.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek hoort u tijdens de vervolgafspraak van uw behandelend arts.

Medicatielijst

Voor het onderzoek moet u stoppen met longmedicatie, omdat deze de metingen kunnen beïnvloeden. Hieronder ziet u hoelang van tevoren u moet stoppen met medicijnen.

MerknaamSoortnaamHoelang van tevoren stoppen
Aerivosalmeterol / fluticason36 uur
AirFluSal Forspirosalmeterol / fluticason36 uur
Airomirsalbutamol6 uur
Alvescociclesonide0 uur
Anoroumeclidinium / vilanterol1 week
Atecturaindacaterol / mometasonfuroaat48 uur
Atimosformoterol36 uur
Atroventipratropium12 uur
Berodualfenoterol / ipratropium12 uur
Bevespiglycopyrronium / formoterol1 week
Bricanylterbutaline6 uur
Bufoler Easyhalerformoterol / budesonide36 uur
Busalairsalmeterol / budesonide36 uur
Combiventsalbutamol / ipratropium12 uur
Daxasroflumilast48 uur
Duaklir Genuairaclidinium / formoterol36 uur
DuoResp Spiromaxformoterol / budesonide36 uur
Eklira Genuairaclidinium36 uur
Elpenhalersalmeterol / fluticason36 uur
Flixotidefluticasonpropionaat0 uur
Flutiformformoterol36 uur
Foradilformoterol36 uur
Fosterformoterol / beclometason36 uur
Incruse Elliptaumeclidinium1 week
Onbrezindacaterol48 uur
Oxisformoterol36 uur
Pulmicortbudesonide0 uur
Qvarbeclometason0 uur
Relvar Elliptafluticasonfuroaat / vilanterol48 uur
Seebriglycopyrronium1 week
Semprexacrivastine36 uur
Seretidesalmeterol / fluticason 36 uur
Sereventsalmeterol 36 uur
Singulairmontelukast36 uur
Spioltotiotropium/ olodaterol1 week
Spiriva tiotropium1 week
Striverdiolodaterol48 uur
Symbicortformoterol / budesonide36 uur
Theolair Retard theofylline48 uur
Tiotrus Zonda tiotropium1 week
Trelegy Elliptafluticason / vilanterol / umeclidinium1 week
Trimbowbeclometasondipropionaat / formoterolfumaraatdihydraat / glycopyrronium 1 week
Trixeo Aerospherebudesonide / glycopyrronium / formoterolfumaraatdihydraat1 week
Ultibroindacaterol / glycopyrronium1 week
Unilairtheofylline48 uur
Ventolinsalbutamol6 uur
Xoternaindacaterol / glycopyrronium1 week

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor en na de onderzoekmetingen stellen aan de longfunctieanalist. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur bellen met de afdeling Longfunctie of met uw behandelend arts. 

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Polikliniek Longfunctie Utrecht
088 250 6347

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 oktober 2023

Code: LONG43