Meting van hoornvliesdikte (pachymetrie)

U heeft een afspraak gemaakt voor een meting van de dikte van uw hoornvlies, ofwel een pachymetrie. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een pachymetrie?

Bij een pachymetrie meten we de dikte van uw hoornvlies. Het onderzoek is vaak een onderdeel van meerdere onderzoeken. Hierdoor kunnen we een diagnose stellen en u zo nodig behandelen.

Wanneer wordt een pachymetrie gedaan?

Pachymetrie wordt gedaan bij hoornvliesproblemen en bij (verdenking op) glaucoom.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Als u contactlenzen draagt, neem dan uw lenshouder en vloeistof mee, of kom zonder contactlenzen naar de afspraak.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de polikliniek Oogheelkunde. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde op locatie Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Als u lenzen draagt, vragen we u deze voor het onderzoek uit te doen.

De meting wordt meestal gedaan met een corneatopograaf. Met dit apparaat wordt een plaatje van uw hoornvlies gemaakt. De corneatopograaf meet de krommingen van uw hoornvlies. Hieruit wordt de vorm en dikte van het hoornvlies afgeleid.

Tijdens dit onderzoek neemt u plaats met uw hoofd in de kinsteun en kijkt u in een apparaat met verlichte ringen. U kijkt recht vooruit naar een lampje in het midden van de verlichte ringen. Het ringpatroon bepaalt de vorm van uw hoornvlies door middel van reflectie. De computer maakt hier een verdere analyse van.

Geluidsgolven
In sommige gevallen is deze meting niet mogelijk. Dan kan uitgeweken worden naar een ander apparaat dat gebruikmaakt van geluidsgolven. Hiervoor worden beide ogen verdoofd met een druppeltje. De druppels kunnen een prikkend gevoel geven, dit is normaal. De druppels zijn na 15 minuten weer uitgewerkt. Het onderzoek beïnvloedt uw gezichtsvermogen niet. 

Tijdens dit onderzoek zit u in een stoel en kijkt u recht vooruit. De optometrist of de technisch oogheelkundig assistent (TOA) meet met een apparaatje in de vorm van een pen de dikte van uw hoornvlies. Per oog worden 10 metingen gedaan, waarvan het gemiddelde wordt genomen. De metingen zijn pijnloos. 

De oogarts, optometrist of TOA bepaalt op welke manier de pachymetrie wordt uitgevoerd.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

De arts bespreekt met u wanneer en op welke wijze u de uitslag krijgt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts, de optometrist of de TOA.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 april 2022

Code: OOG39