Mictie-observatie

Onlangs heeft u een (verblijfs)katheter gekregen. De uroloog heeft met u besproken dat uw katheter verwijderd kan worden. Om te onderzoeken of u weer goed zelf kunt plassen (mictie), wordt u enkele uren tot een dag opgenomen in het Diakonessenhuis in Utrecht of Zeist. In deze folder leest u meer over het onderzoek en de gang van zaken in het Diakonessenhuis.

Wat is een mictie-observatie?

Bij een mictie-obervatie wordt de (verblijfs)katheter verwijderd en bekijkt een verpleegkundige of het plassen (de mictie) op gang komt en of de blaas zich goed genoeg leegt.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat de blaas zich voor het onderzoek voldoende kan vullen. Drink op de dag voorafgaand aan het onderzoek daarom in elk geval 2 liter.

Als u een kraantje (flipflow) op de katheter heeft, kunt u thuis de blaas al trainen door het kraantje af en toe dicht te zetten. Zet het kraantje voordat u naar het ziekenhuis gaat dicht, zodat de blaas (deels) gevuld is als u in het ziekenhuis komt.

Voorbereidingen

Medicatie

  • Als u medicijnen tegen blaaskrampen gebruikt dan moet u hier 2 dagen van tevoren mee stoppen (Dridase, Emselex, Vesicare, Detrusitol, Toviaz, Betmiga, Kentera pleister).
  • Het is mogelijk dat u, voordat de verblijfskatheter wordt verwijderd, nog antibiotica krijgt. Dit moet voorkomen dat u koorts of een blaasontsteking krijgt nadat de katheter is verwijderd. De uroloog bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.

Meenemen

Als u medicatie en/of hulpmiddelen gebruikt (zoals insuline, een rollator), neem deze dan mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren bij de polikliniek Urologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. De contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Telefoonnummers’.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op de afgesproken datum en afdeling in Utrecht of Zeist.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Als u bij het begin van het onderzoek nog geen aandrang voelt om te plassen, vult de verpleegkundige de blaas via de katheter met 250 tot 300 ml steriel water. Hierna verwijdert de verpleegkundige de katheter. Als u niet direct aandrang heeft om te plassen, wacht dan rustig af tot de aandrang komt.

Als u geen aandrang krijgt om te plassen, controleert de verpleegkundige de blaasinhoud met een zogenaamde bladderscan. Dit is een echografie (beelden door middel van geluidsgolven), waarmee pijnloos de blaasvulling wordt gemeten.

Als u aandrang heeft, moet u op een postoel of in een urinaal plassen. Dit is nodig, omdat de verpleegkundige moet weten hoeveel u plast. Als u heeft geplast, laat u dit weten aan de verpleegkundige. Hij/zij meet met behulp van de bladderscan hoeveel urine er in de blaas is achtergebleven.

Duur van de opname / naar huis

De duur van het onderzoek hangt af van de hoeveelheid urine die na het plassen in de blaas achterblijft. U kunt naar huis als u twee keer heeft geplast en er beide keren minder dan 150 ml urine in de blaas achtergebleven is.

Als er meer dan 150 ml achterblijft, overlegt de verpleegkundige met de uroloog. Het kan zijn dat u opnieuw een verblijfskatheter krijgt.

Als u helemaal niet kunt plassen, wordt opnieuw een verblijfskatheter geplaatst. U gaat dezelfde dag weer naar huis en krijgt een vervolgafspraak bij de uroloog.

Problemen thuis

Bij problemen thuis of met vragen kunt u tot 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis contact opnemen met de verpleegafdeling waar u bent behandeld. Hierna kunt u bij dringende vragen contact opnemen met de Spoedeisende hulp, locatie Utrecht. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Controleafspraak

De polikliniek Urologie belt u om een controleafspraak te maken over twee weken bij de uroloog. Tijdens de controle krijgt u een onderzoek om de snelheid en kracht van het plassen te meten (uroflowmetrie) en we maken een echografie van uw blaas.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.30-16.30 uur contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Dagbehandeling Utrecht
088 250 6629

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 april 2024

Code: URO30