MIP/MEP-onderzoek

In deze folder vindt u informatie over het MIP/MEP-onderzoek. De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts en analist. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat is een MIP/MEP-onderzoek?

In het MIP/MEP-onderzoek wordt de kracht gemeten van de spieren die verantwoordelijk zijn voor de in- en uitademing (MIP/MEP: Maximale Inspiratoire Pressure/Maximale Expiratoire Pressure).

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Begeleider/kinderen meenemen

U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding heeft.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding thuis

U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen. Uw medicatie mag u gewoon doorgebruiken.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Longfunctie:

  • locatie Utrecht, polikliniek Longziekten en tuberculose 
  • locatie Zeist, polikliniek Longziekten en tuberculose

Naar de onderzoekskamer

De analist neemt u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens dit onderzoek zit u in een glazen ruimte die lijkt op een telefooncel. Dit heet een body-box. De deur blijft tijdens het onderzoek open. U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. De analist plaatst daarna een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Vervolgens blaast u een aantal keren, kortdurend, zo hard mogelijk tegen een klep. Andersom, ademt u een aantal keren kort en krachtig in.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Na afloop van het MIP/MEP-onderzoek kunt u naar huis gaan of terug naar de verpleegafdeling. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent. De onderzoeken hebben geen beperkingen of speciale nazorg.

De uitslag

De uitslag van het MIP/MEP-onderzoek hoort u van uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de afdeling Longfunctie of bij uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek vertelt de analist wat er gaat gebeuren. U kunt ook aan hem of haar vragen stellen, voor en na de onderzoeken.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 augustus 2021

Code: LONG32