MRI-onderzoek (algemeen)

U heeft een afspraak voor een MRI-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis in Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het kan zijn dat de situatie voor u iets anders is dan hier beschreven.

Wat is een MRI-onderzoek?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven afbeeldingen van het lichaam worden gemaakt. De MRI-scanners in het Diakonessenhuis bestaan uit een tunnel van 1.20 tot 1.60 m lang en hebben een doorsnede van 60 of 70 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanners hebben een onderzoekstafel die in- en uitgeschoven kan worden.

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u (of uw begeleider) een van de volgende zaken heeft, mag u (of uw begeleider) de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor-implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp/andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Mocht u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht hebben gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt aan uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Gebitsprothese/beugel

 • Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u een gebitsprothese, dan moet u deze uitdoen.
 • Gouden tanden/kronen vormen geen belemmering voor het onderzoek.
 • Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u een slotjes- of blokjesbeugel, meld dit dan vooraf bij de afdeling Radiologie. Deze beugels bevatten metaal en verstoren het beeld bij een MRI van hoofd of hals. In sommige gevallen kan het onderzoek niet doorgaan. Dit hangt af van de reden waarom het onderzoek voor u is aangevraagd.
 • Een draad/spalk achter uw tanden vormt geen belemmering voor het onderzoek.

Haarextensions
Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u haarextensions die via 'hairfusion' of met clips bevestigd zijn, neem dan vooraf contact met ons op. Deze bevestigingsmethoden bevatten metaal en verstoren het beeld.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien sommige merken make-up metaaldeeltjes bevatten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI-onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij een vraag, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. Eventuele begeleiders krijgen ook een screeningslijst omdat ook zij het magneetveld zullen betreden waardoor voor hen dezelfde veiligheidsmaatregelen gelden.

Nuchter

Voor het MRI-onderzoek moet u vanaf twee uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten, drinken en ook niet mag roken. Medicijnen mag u met een beetje water innemen. Er zijn onderzoeken waarvoor u langer nuchter moet zijn. Dit zal dan duidelijk aan u gemeld worden.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Als u last heeft van claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi. Neem als het mogelijk is iemand mee die u begeleidt.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Bijwerkingen contrastvloeistof

Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van contrastvloeistof. Overgevoeligheid voor MRI-contrastvloeistoffen komt zelden voor. Maar meld de laborant wanneer u allergische aandoeningen heeft of in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een bepaalde stof of medicijn.

Borstvoeding

Er is geen reden om borstvoeding te onderbreken als u MRI-contrastmiddel krijgt. Hiervan komt vrijwel niets in de moedermelk terecht.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, dan moet u zich inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Kleding zonder metaal, zoals ritsen, metalen knopen, metalen opdruk, een beugelbeha en behasluiting. Neem bijvoorbeeld een pyjamabroek mee om tijdens het onderzoek aan te trekken.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat er anders voor het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Meld u 10 minuten voor uw afspraak bij de balie op de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje Veiligheid > Screeningslijst).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 • Omkleden. De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar uw kleedkamer. U (en uw begeleider) moeten alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant screent u daarna op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI-ruimte waar u op de onderzoekstafel gaat liggen.
 • Infuus. Soms krijgt u tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend. Hiervoor wordt een infuus (een slangetje) ingebracht in een ader in de arm. Meld de laborant wanneer er niet in de arm geprikt mag worden.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoekstafel. Om afbeeldingen te kunnen maken wordt een zogenaamde spoel gebruikt. Deze spoel wordt aangebracht op of om het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Het kan ook zijn dat u hier ongemerkt op ligt. De laborant schuift de onderzoekstafel in de tunnel, waarbij het te onderzoeken gebied in het midden van de tunnel komt te liggen. Dit betekent dat bij een onderzoek van bijvoorbeeld uw hoofd, uw benen buiten de tunnel blijven en bij een onderzoek van uw knie, uw hoofd buiten de tunnel blijft.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan hoort u luid kloppende en ratelende geluiden. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes. Er kunnen opnamen zijn waarbij de laborant u vraagt om korte tijd de adem in te houden. De laborant geeft u via de intercom ademinstructies. Het is tijdens het onderzoek van groot belang dat u de ademinstructies opvolgt en stilligt.

Op een gegeven moment kan via het infuus contrastvloeistof worden ingespoten. Dit kan wat koud aanvoelen. Verder merkt u hier niets van.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant haalt u uit de MRI en verwijdert het eventuele infuus.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met een kwartier tot een half uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

NB: Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI-tunnel te schuiven, zelfs als de stroom uitvalt.

Na het onderzoek

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9476

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 februari 2023

Code: RAD12