MRI-onderzoek van de dunne darm (enterogram)

U heeft een afspraak gemaakt voor een MRI-onderzoek van de dunne darm. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk om te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraak
Datum:
Tijdstip van melden:
Tijdstip van onderzoek:
Afdeling:
Locatie:

Uw afspraak

Wat is een MRI-onderzoek van de dunne darm?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek, waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven foto’s worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam, in uw geval van de dunne darm.

De MRI- scanner die voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een tunnel van 1.60 m lang met een doorsnede van 70 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uitgeschoven kan worden.

Afbeelding van de MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI- ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u een van de volgende zaken heeft, mag u de MRI-ruimte niet zomaar betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor- implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp of andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

De arts die het onderzoek voor u aanvraagt, geeft aan ons door of u een van deze hulpmiddelen/implantaten heeft. Wij zoeken dan uit of u daarmee in de MRI mag. Dit doen we ruim voordat uw afspraak plaatsvindt.

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Hu ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht hebben gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt bij uw arts.

Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Heeft u een gebitsprothese, doe deze dan uit voor u de MRI- ruimte betreedt.

Gouden of zilveren tanden/kronen of bijvoorbeeld een heupprothese vormen geen belemmering voor het onderzoek.

Freestyle libre glucosemeter
Bent u diabetespatiënt en draagt u een freestyle libre glucosemeter? Dan vragen we u deze af te doen. Deze kan door het magneetveld van de MRI namelijk minder betrouwbaar worden. Vraag eventueel uw MRI te plannen op de dag dat u uw meter moet vervangen (en u de meter die dag dus toch al af moet doen).

Als u de freestyle libre glucosemeter tijdens de MRI toch laat zitten, controleer dan uw bloedsuiker na afloop een aantal keer extra door middel van een vingerprik. Dit om te controleren of de freestyle libre glucosemeter nog betrouwbaar is.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien sommige merken make-up metaaldeeltjes bevatten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI- onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij  vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij één van de vragen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt.

Nuchter

Voor een goed verloop van het onderzoek is het van groot belang dat u:

 • Op de dag van het onderzoek, tot vier uur voor het begin van het onderzoek met mate licht verteerbaar voedsel nuttigt. Dit houdt in dat u thee en water kunt drinken en eventueel een beschuit, craquotte of witte boterham met jam mag eten.
 • De laatste vier uur voor het onderzoek nuchter bent: u mag niet eten, drinken en/of roken. Medicijnen mag u met een beetje water innemen.

Buscopan

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat de darmen niet bewegen. Bewegingen in de darmen zijn namelijk storend voor de MRI. Om deze verstoring te voorkomen, geeft de laborant u in de onderzoekskamer het medicijn Buscopan® om de darmbewegingen stil te leggen. De bijwerkingen van het medicijn Buscopan® kunnen zijn:

 • wazig zien
 • een droge mond
 • duizeligheid
 • een versnelde hartslag

Deze bijwerkingen zijn meestal licht en tijdelijk.

Als u een verhoogde oogdruk (glaucoom) heeft en hiervoor géén medicijnen gebruikt, of als u hartritmestoornissen heeft, meld dit dan vóór het onderzoek bij de laborant. U krijgt dan geen Buscopan®.

Deelname aan het verkeer
Het middel Buscopan® kan leiden tot kortdurend wazig zien. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Overgevoeligheid contrastvloeistoffen

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Overgevoeligheid voor MRIcontrastvloeistoffen komt zelden voor. Maar meld de laborant wanneer u allergische aandoeningen heeft of in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een bepaalde stof of medicijn.

Borstvoeding

Er is geen reden om borstvoeding te onderbreken als u MRI-contrastmiddel krijgt. Hiervan komt vrijwel niets in de moedermelk terecht.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, schrijf u dan in bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Kleding zonder metaal, zoals ritsen, metalen knopen, metalen opdrukken en beugelbeha's. Neem bijvoorbeeld een pyjamabroek mee om tijdens het onderzoek aan te trekken.

Begeleiding

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Als u hulp nodig heeft met aan- en uitkleden kan uw begeleider mee tot in de kleedkamer. Uw begeleider mag niet mee in de onderzoeksruimte. Als begeleiding ook tijdens het onderzoek noodzakelijk is, zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. Overleg dit dan vooraf. Bij voorkeur door te bellen met de afdeling, of op de dag van het onderzoek met de MRI-laborant. Als uw begeleider meegaat in de onderzoeksruimte, moet hij/zij ook de screeningslijst invullen en eventuele metalen voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat er anders voor het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Bij het maken van uw afspraak spreken we een tijdstip voor het onderzoek met u af. Zorg dat u zich 45 minuten voor dit tijdstip meldt aan de balie op de afdeling Radiologie, locatie Utrecht. Dit is nodig voor de voorbereiding op het onderzoek. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje ‘veiligheid/screeningslijst’). Zorg dat u op tijd komt, anders kan het zijn dat het onderzoek niet meer kan plaatsvinden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 • Mannitol-oplossing drinken. Ongeveer 30 tot 40 minuten voor het begin van het onderzoek krijgt u van de laborant een kan water met een water-mannitol oplossing te drinken. Deze oplossing zorgt ervoor dat de dunne darm tijdens het onderzoek goed gevuld is met vocht. Vlak voor het onderzoek wordt u gevraagd te plassen. Houd er rekening mee dat deze vloeistof een vol gevoel, diarree en eventueel darmkrampen kan veroorzaken.
 • Omkleden. De radiodiagnostisch laborant haalt u op en begeleidt u naar uw kleedkamer. U moet alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant zal u screenen op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI- ruimte.
 • Infuus prikken. Eerst brengt de laborant een infuus in een ader in de arm in om tijdens het onderzoek een MRI-contrastmiddel en een medicijn te kunnen toedienen. Dit medicijn, genaamd Buscopan® is nodig om de darmen beter te laten ontplooien. Let op! Dit middel mag niet gebruikt worden als u hiervoor allergisch bent, of als u last heeft van verhoogde oogboldruk, een verhoogde hartslag, een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis) of als bij u door een vergrote prostaat de urine wordt vastgehouden. Is dat bij u het geval, meld dit dan aan de laborant. Geef ook aan wanneer er niet in de arm geprikt mag worden.  

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Om foto’s te kunnen maken legt de laborant op uw buik zogenaamde spoelen, gemaakt van zacht en licht materiaal. De laborant schuift de tafel in de tunnel, zodat uw buik in het midden van de tunnel ligt. Dit betekent dat uw benen deels buiten de tunnel blijven. Uw hoofd ligt aan de andere kant van de tunnel bij de andere opening.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek zo nodig de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn hard kloppende en ratelende geluiden te horen. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes. Tijdens sommige opnamen moet u korte tijd de adem stil houden. De laborant geeft u via de intercom ademinstructies. Het is tijdens het onderzoek van het groot belang dat u deze ademinstructies opvolgt en stil ligt, anders mislukken de opnamen.

Op een gegeven moment spuit de laborant via het infuus een medicijn en later de contrastvloeistof in. Dit kan wat koud aanvoelen, verder merkt u hier niets van.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met een half uur tot drie kwartier.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI- tunnel te schuiven, zelfs wanneer er stroomuitval is.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant haalt u uit de MRI en verwijdert het infuus.

Bij- en nawerkingen

De kans dat u thuis een reactie krijgt op het contrastmiddel is minimaal, omdat de meeste reacties meteen na het inspuiten van het contrastmiddel optreden. 

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Problemen thuis

Heeft u tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend gekregen en doen zich na het onderzoek thuis problemen voor? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie Utrecht. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 april 2024

Code: RAD28